โพลผลงานรบ.6เดือนผ่านหวิว มาร์คได้คะแนนตั้งใจทำงานมากสุด ศธ.ยอดเจ๋ง พาณิชย์ยอดแย่

โพลผลงานรบ.6เดือนผ่านหวิว มาร์คได้คะแนนตั้งใจทำงานมากสุด ศธ.ยอดเจ๋ง พาณิชย์ยอดแย่

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นปชช.ต่อการทำงานรบ.ในรอบ 6 เดือน สอบผ่านหวิว 6.39 เต็ม 10 นายกฯได้คะแนนตั้งใจทำงาน 7.38 ครม. 6.30 ศธ.เจ๋งสุด พาณิชย์ แย่สุด "สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศที่มีต่อการทำงานของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรอบ 6 เดือน เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นและมุมมองของประชาชนที่มีต่อการทำงานของรัฐบาล และเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้รัฐบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 13,754 คนวันที่ 15-30 กรกฎาคม 2552 พบว่าสอบผ่านได้คะแนน 6.39 จากคะแนนเต็ม 10

โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ให้คะแนน 6.05 และต่างจังหวัดให้คะแนน 6.52 นายอภิสิทธิ์ ได้คะแนนตั้งใจทำงาน 7.38 คณะรัฐมนตรีได้ 6.30 ทำให้ภาพรวมรัฐบาลมีคะแนนความจริงใจในการทำงาน 6.26 ตามมาด้วยการให้อิสระแก่ข้าราชการ ความซื่อสัตย์สุจริตและความสามัคคี

ส่วนผลงานจำแนกตามกระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้คะแนนต่ำที่สุด

สำหรับผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลคือ โครงการเรียนฟรี ได้ถึงร้อยละ 53.05 ทิ้งห่างผลงานอันดับ 2 คือการดูแลผู้สูงอายุที่ได้ร้อยละ 21.80 และเช็ค 2,000 บาทช่วยชาติได้ร้อยละ 11.86

ขณะที่ผลงานยอดแย่ คือ การแก้ไขระบบการเงินหรือการกู้เงิน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าแพงและค่าครองชีพ ส่วนการดูแลภคะแนนไล่เลี่ยกัน

สรุปผลการสำรวจความผิดเห็น

1. การทำงานของ "รัฐบาล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี

อันดับ 1ความตั้งใจในการทำงาน 7.38

อันดับ 2ผลงาน 6.37

คณะรัฐมนตรี

อันดับ 1ความตั้งใจในการทำงาน 6.30

อันดับ 2ผลงาน 5.94

ภาพรวมรัฐบาล

อันดับ 1ความจริงใจในการทำงาน6.26

อันดับ 2การให้อิสระแก่ข้าราชการประจำ (ไม่ก้าวก่ายงาน)6.18

อันดับ 3ความซื่อสัตย์สุจริต 5.82

อันดับ 4ความสามัคคี 5.66

2. ผลงานของรัฐบาล จำแนก "รายกระทรวง

อันดับ 1กระทรวงศึกษาธิการ6.69

อันดับ 2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.64

อันดับ 3กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.38

อันดับ 4กระทรวงวัฒนธรรม 6.33

อันดับ 5กระทรวงสาธารณสุข6.11

อันดับ 6กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.06

อันดับ 7กระทรวงอุตสาหกรรม5.95

อันดับ 8กระทรวงมหาดไทย5.94

อันดับ 9กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ5.92

อันดับ 10กระทรวงกลาโหม5.87

อันดับ 11กระทรวงแรงงาน5.86

อันดับ 12กระทรวงยุติธรรม5.85

อันดับ 13กระทรวงพลังงาน 5.84

อันดับ 14กระทรวงการต่างประเทศ5.80

อันดับ 15กระทรวงเกษตรและสหกรณ์5.77

อันดับ 16กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.75

อันดับ 17กระทรวงคมนาคม5.64

อันดับ 18กระทรวงการคลัง5.55

อันดับ 19กระทรวงพาณิชย์5.47

3. ผลงาน "ยอดเยี่ยม ของรัฐบาล

อันดับ 1โครงการเรียนฟรี 15 ปี /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา53.05%

อันดับ 2การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส /เบี้ยยังชีพ21.80%

อันดับ 3เช็ค 2,000 บาท ช่วยชาติ11.86%

อันดับ 45 มาตรการฟรี (น้ำประปา,ไฟฟ้า,รถไฟชั้น 3,ก๊า์)7.17%

อันดับ 5ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่6.11%

4. ผลงาน "ยอดแย่ ของรัฐบาล

อันดับ 1การแก้ไขระบบการเงิน การคลัง ของประเทศ34.69%

อันดับ 2การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ /สินค้าแพง /ค่าครองชีพสูง26.88%

อันดับ 3การดูแลภาคการเกษตร13.89%

อันดับ 4มาตรการป้องกันโรคไข้หวัด 200913.48%

อันดับ 5การแก้ไขปัญหาต่างๆยังไม่ชัดเจน11.06%

Advertisement Replay Ad
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์