ปลูกจิตสำนึก เด็กรักบ้านเกิด

ปลูกจิตสำนึก เด็กรักบ้านเกิด

ปลูกจิตสำนึก เด็กรักบ้านเกิด

สดจากเยาวชน

มูลนิธิ พัฒนาชีวิตชนบท ปลูกฝังจิตสำนึก "รักษ์สหกรณ์" แก่ลูกหลานหมู่บ้านสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

"หมู่บ้านสหกรณ์" เป็นโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรที่ยากจนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสิทธิในที่ดินทำกินเป็นมรดกตกทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

เมื่อไม่นานนี้ ลูกหลานชาวหมู่บ้านสหกรณ์ 5 แห่งในจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย หมู่บ้านสหกรณ์ การเกษตรหนองพลับ และหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำนวน 178 คน เข้าร่วมอบรมในค่าย "รักษ์สหกรณ์" ซึ่งมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้น

ค่ายรักษ์สหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพหมู่บ้านสหกรณ์ตามดำริองคมนตรี พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เพื่อปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์

ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันพบว่ามีราษฎรส่วนหนึ่งไม่เห็นคุณค่าที่ดินทำกิน จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างจิตสำนึกรักสหกรณ์ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของสหกรณ์ ที่ต้องเสริมสร้างให้เด็กๆ และเยาวชนลูกหลานสหกรณ์เหล่านี้ภาคภูมิใจในความเป็นชาวสหกรณ์ ด้วยการจัดกิจกรรมค่าย "รักษ์สหกรณ์" ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขึ้นมา โดยชู "4 ร" เป็นกุญแจสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สหกรณ์ ได้แก่ รักถิ่น ฐานบ้านเกิด รักการอ่าน รักษ์สหกรณ์ และรักษ์สิ่งแวดล้อม-ภูมิปัญญา

"รักถิ่นฐานบ้านเกิด" เพราะเกิดและเติบโตอาศัยอยู่ในแผ่นดินพระราชดำริ จึงต้องรักษา หวงแหนแผ่นดินผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่รุ่นหลัง และต้องตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด

"รักการอ่าน" ด้วยเพราะการอ่าน การจดบันทึก เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จะทำให้มีความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต

"รักษ์สหกรณ์" ลูกหลานสหกรณ์จะต้องสานฝัน สร้างอนาคตร่วมกันในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง น่าอยู่ อบอุ่น มีความรัก สามัคคี ผูกพัน เอื้อเฟื้อต่อกัน

"รักษ์สิ่งแวดล้อม-ภูมิปัญญา" เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนรวมทั้งสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ กล่าวว่าการสร้างความมั่นคงในการอยู่ร่วมกันของคนในท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพราะจะทำ ให้เกิดอำนาจการต่อรองในการซื้อ-ขาย ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีความแข็งแกร่ง พึ่งตนเองได้ คนในท้องถิ่นจำเป็นต้องมีความสามัคคีร่วมมือกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่ระดับเยาวชน ผู้ปกครอง ไปจนถึงผู้นำท้องถิ่น

วิธีที่เห็นผลและดีที่สุดคือการกระตุ้นให้เยาวชนรักถิ่นที่อยู่ของตนเอง ด้วยการจัดประกวดเรียงความและภาพวาด เพื่อให้เยาวชนดึงจุดเด่นและสิ่งที่ประทับใจในท้องถิ่นถ่ายทอดออกมาเป็นตัว หนังสือและภาพวาด เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆ รักบ้านเกิด

น้องปลา ด.ญ.สุมินดา ม่วงงาม ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านป่าเด้ง หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า ครอบครัวหนูมีกันอยู่ 6 คน คือพ่อแม่และลูกๆ อีก 4 คน ที่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมซึ่งมีอยู่ 10 ตัว นมที่ได้จะส่งให้ฟาร์มโคนมหนองโพ ราชบุรี และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

"รู้สึกประทับใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายรักษ์สหกรณ์ เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าบ้านที่ครอบ ครัวของหนูและเพื่อนๆ ที่เข้าค่ายเป็นที่ดินที่ในหลวงพระราชทานให้ชาวบ้านเป็นที่อยู่ที่ทำกิน และยังได้รู้ด้วยว่าเมื่อก่อนชาวบ้านที่นี่ยากจนแค่ไหน แต่ทุกวันนี้ทุกคนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงนั่นเอง"

น้องปลายังได้เรียนรู้ว่าสหกรณ์ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์มีการพัฒนา ที่ดิน พัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาอาชีพ มีการส่งเสริมสหกรณ์ การเข้าค่ายครั้งนี้จึงทำให้รักบ้านเกิด ไม่คิดจะทิ้งบ้านเกิดไปอยู่ที่ไหน

เช่นเดียวกับ น้องนุ่น ด.ญ.ณัฐพร เพชร นิล ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านหุบกะพง กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชนนี้ทำให้รู้ว่าในหลวงต้อง การให้ชาวบ้านอยู่ด้วยกันอย่างเป็นปึกแผ่นมี ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้ทำกิจกรรม มากมาย ได้รู้วิธีการทำงานของสหกรณ์ว่าสิ่งสำคัญคือความสามัคคีของสมาชิกจึงจะทำให้ สหกรณ์อยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

Advertisement Replay Ad
สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

อย่างเจ๋ง จากเด็กฝึกกังฟูสู่เจ้าของบริษัทบอดี้การ์ดจีน

อย่างเจ๋ง จากเด็กฝึกกังฟูสู่เจ้าของบริษัทบอดี้การ์ดจีน

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ก่อนเป็นตลกดัง นุ้ย เชิญยิ้ม เผยชีวิตวัยเด็กที่ต้องต่อสู้กับพี่ชาย โหน่ง ชะชะช่า

ก่อนเป็นตลกดัง นุ้ย เชิญยิ้ม เผยชีวิตวัยเด็กที่ต้องต่อสู้กับพี่ชาย โหน่ง ชะชะช่า

สะดุ้งสุดตัว! หนุ่มจีนเฉียดตาย ตู้เย็นระเบิด-ประตูพังยับเยิน

สะดุ้งสุดตัว! หนุ่มจีนเฉียดตาย ตู้เย็นระเบิด-ประตูพังยับเยิน

มิตรภาพของเพื่อน คิง ก่อนบ่าย ส่งกำลังใจให้ โป๊ป ธนวรรธน์ อ่านแล้วซึ้งจับใจ

มิตรภาพของเพื่อน คิง ก่อนบ่าย ส่งกำลังใจให้ โป๊ป ธนวรรธน์ อ่านแล้วซึ้งจับใจ

วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

วินาทีดินสไลด์ปิดถนน เสาไฟฟ้าล้ม หม้อแปลงระเบิดเสียงดังจนน่ากลัว

หนุ่มกาฬสินธุ์เลือดร้อน! แทงยับรุ่นพี่วัย 19 ดับคาที่ เหตุชวนกินหมูย่างแล้วไม่กิน

หนุ่มกาฬสินธุ์เลือดร้อน! แทงยับรุ่นพี่วัย 19 ดับคาที่ เหตุชวนกินหมูย่างแล้วไม่กิน

ป๊อก พ่อบ้านใจกล้า พูดต่อหน้า มาร์กี้ ไม่ใช่คนกลัวเมีย

ป๊อก พ่อบ้านใจกล้า พูดต่อหน้า มาร์กี้ ไม่ใช่คนกลัวเมีย

แพทตี้ เปิดใจวิวาห์ แดน วรเวช เคยคุยกันแล้ว ตอนนี้รอแค่เวลาที่ใช่

แพทตี้ เปิดใจวิวาห์ แดน วรเวช เคยคุยกันแล้ว ตอนนี้รอแค่เวลาที่ใช่

จันจิ หมดสัญญาเวิร์คพอยท์ย่องเซ็นกับช่อง3 ไม่เกี่ยวกับ มาริโอ้

จันจิ หมดสัญญาเวิร์คพอยท์ย่องเซ็นกับช่อง3 ไม่เกี่ยวกับ มาริโอ้

คนขับสารภาพ เสพยาบ้าก่อนขับรถทัวร์มรณะ ดับสยอง 18 ศพ

คนขับสารภาพ เสพยาบ้าก่อนขับรถทัวร์มรณะ ดับสยอง 18 ศพ

เคน ขอเคลียร์ ลือกระฉ่อนไล่แม่กลับต่างจังหวัดเพราะเข้ากับ เอสเธอร์ ไม่ได้

เคน ขอเคลียร์ ลือกระฉ่อนไล่แม่กลับต่างจังหวัดเพราะเข้ากับ เอสเธอร์ ไม่ได้

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

คืบหน้า นักเรียน ม.1 ผูกคอดับ ครูแจงเหตุ ตีนักเรียนจนไม้หัก

อลังการมาก ขึ้นบ้านใหม่ "จ๊ะ อาร์สยาม" จัดเต็มทั้งคอนเสิร์ต ลิเก

อลังการมาก ขึ้นบ้านใหม่ "จ๊ะ อาร์สยาม" จัดเต็มทั้งคอนเสิร์ต ลิเก

ทรัมป์ประกาศจะคว่ำบาตรจีน ฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัมป์ประกาศจะคว่ำบาตรจีน ฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ศาลให้ประกัน “ฟ้า คนสนิทครูปรีชา” แล้ว นัดรายงานตัว 9 พ.ค.

ศาลให้ประกัน “ฟ้า คนสนิทครูปรีชา” แล้ว นัดรายงานตัว 9 พ.ค.

หนุ่มจีนจบปริญญา ม.ระดับชาติ เริ่มต้นกลายเป็นคนเช็ดรถเมล์

หนุ่มจีนจบปริญญา ม.ระดับชาติ เริ่มต้นกลายเป็นคนเช็ดรถเมล์

ทะเลลุกเป็นไฟ เบเบ้ ธันย์ชนก สุดเซ็กซี่อวดหน้าท้องแบนราบนวลเนียน

ทะเลลุกเป็นไฟ เบเบ้ ธันย์ชนก สุดเซ็กซี่อวดหน้าท้องแบนราบนวลเนียน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์