ประชุมวุฒิฯวันแรกวุ่น รบ.ฉวยโอกาสเสนอหลักการพ.ร.บ.กู้เงิน ส.ว.โวยมีอะไรแอบแฝง ยันพิจารณา10ส.ค.

ประชุมวุฒิฯวันแรกวุ่น รบ.ฉวยโอกาสเสนอหลักการพ.ร.บ.กู้เงิน ส.ว.โวยมีอะไรแอบแฝง ยันพิจารณา10ส.ค.

เปิดประชุมวุฒิสภาวันแรกวุ่น รัฐบาลฉวยโอกาสเสนอหลักการพ.ร.บ.กู้เงิน 4 แสนล้านเป็นเรื่องเร่งด่วน เจอวิปวุฒิฯต้านหนัก ไม่ได้เตรียมคนอภิปราย ถามรัฐบาลมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่า ทั้งที่เคยบอกว่า จะพิจารณาในวันที่ 10 ส.ค. รมว.คลัง-นายกฯแจงพร้อมชี้แจงเต็มที่ แต่ขอผ่านหลักการก่อน

เวลา 10.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธาน เป็นการประชุมนัดแรกภายหลังการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยมีองค์ประชุมตอนเปิดประชุมจำนวน 103 คน โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าประชุมด้วย ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ประชุมได้รับทราบพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติ และรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยนางอมรา พงศาพิชญ์ เป็นประธานกรรมการ นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการ น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ นายปริญญา ศิริสารการ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด และนางวิสา เบ็ญจะมโน เป็นกรรมการ และรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายวิสุทธิ โพธิแท่น เป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

จากนั้น นายวิทยา อินาลา ส.ว.นครพนม เลขานุการคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) ขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม ยกเรื่องที่ในลำดับถัดไปขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องด่วนที่คือ 1 .ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ที่สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว โดยให้พิจารณาในลำดับท้ายสุด โดยที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นได้พิจารณาเรื่องด่วนที่ 2 ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคณะกมธ.การยุติธรรมและตำรวจ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมไม่ติดใจอภิปราย และมีมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 106 เสียง งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 3 เสียง

ต่อมาในการประชุมวุฒิสภา ที่รัฐสภา เป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สำนำงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.... ที่คณะกมธ.ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 101 ต่อ 3 งดออกเสียง 2 จากนั้น พิจารณาวาระตั้งคณะกมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121) โดยมีมติตั้งกมธ.จำนวน 25 คน จากสั่วนของวิปวุฒิ 3 คน และจากกมธ.สามัญประจำวุฒิสภา 22 คณะๆ ละ 1 คน และตั้งกมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121) จำนวน 25 คน ในสัดส่วนเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม หลังการแต่งตั้งกมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมแล้วเสร็จนายนิคม ไวยรัชพาณิช รองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งปิดการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ)ได้มีความเห็นชอบร่วมกันแล้วว่า จะให้มีการเลื่อนการพิจารณาพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท ออกไปเป็นวันที่ 10 สิงหาคมแทน แต่ปรากฏว่า เมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลได้มีการเสนอหลักการเหตุผลในความจำเป็นที่รัฐบาลต้องมีการกู้เงิน ว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้อยู่ในสภาวะถดถอย ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจำเป็นจะต้องขอกู้เงินดังกล่าวเพื่อไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ

"เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้รัฐบาลมีเงินทุนเพียงพอในการแก้ไขปัญหา การดำเนินการไทยเข้มแข็งจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขยายตัวเป็นบวกซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะเป็นได้ในปี 2553และจะเข้าสู่สภาวะปกติในปี2557นายกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่นายกรณ์นำเสนอหลักการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาแล้ว นายนิคม ได้กล่าวว่า เนื่องจากรัฐสภาของไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม ทำให้ต้องการเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่ 10 สิงหาคมและขอให้มีการนำเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นการประชุมของวุฒิสภา ได้เกิดความวุ่นวายและความไม่พอใจให้กับส.ว.เป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่าทีของนายนิคมที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเสนอหลักการเอาไว้ก่อน โดยไม่ให้มีการพิจารณาต่อ และไม่ให้ส.ว.ได้อภิปราย

นายตวง อัณฑะไชย ส.ว.สรรหา กล่าวว่า โดยหลักการแล้วเมื่อรัฐบาลได้เสนอหลักการแล้วจะต้องให้ส.ว.ได้มีการอภิปรายเพราะในวันนี้ ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็อยู่ในห้องประชุม น่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อรับฟังข้อสังเกตเบื้องต้น จึงอยากถามเรื่องบรรทัดฐานการประชุมว่า เป็นอย่างไรและมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ การทำงานให้บ้านเมืองจะต้องใจเย็นการรวบรัดทำให้บ้านเมืองมีปัญหา

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา กล่าวว่า จากการประชุมวิปวุฒิที่ผ่านมาได้กำหนดให้ส.ว.ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์อภิปรายแจ้งชื่อต่อวิปวุฒิในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ดังนั้น การเสนอให้มีการอภิปรายในวันนี้ จะมีปัญหาในเรื่องการจัดระเบียบวางตัวผู้อภิปรายเพราะยังไม่มีการตกลงกัน อย่างการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทก็ใช้เวลา 1วันเต็มๆ ซึ่งคิดว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็น่าจะใช้เวลาในการพิจารณาใกล้เคียงกัน หากให้มีการอภิปรายในวันนี้พอถึงวันที่ 10 สิงหาคมจะมีการอภิปรายซ้ำประเด็นกันอีก และนายกฯก็ออกข่าวเองว่า จะเลื่อนไปเป็นวันที่ 10 สิงหาคม จึงคิดว่าวันนี้ไม่มีประชาชนคนไหนรอฟังการพิจารณา

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พ.ร.บ.นี้ค้างอยู่ในวาระการพิจารณามาตั้งแต่สมัยประชุมสามัญทั่วไปแล้ว ซึ่งทางรัฐบาลได้รับแจ้งว่า วันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงได้แจ้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเข้าชี้แจงในวันนี้ และตนเองก็ได้ยกกำหนดการอื่นทั้งหมดเพื่อมาร่วมประชุมกับวุฒิสภา

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จากนั้นก็ทราบว่า วิปวุฒิมีมติให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 10 สิงหาคมเพราะรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนแต่ไหนๆ ตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมตัวมาแล้ว จึงได้กราบเรียนประธานวุฒิสภาอยากให้มีการเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาก่อน หากส.ว.มีข้อสังเกตอะไร รัฐบาลจะได้นำมาพิจารณาสำหรับการประชุมในวันที่ 10 สิงหาคม ดังนั้น คำถามที่ส.ว.สงสัยว่า มีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีอะไรสลับซับซ้อน และในวันที่10สิงหาคมทราบมว่า มีภารกิจให้การต้อนรับนายกฯของบาร์เรนเพียงกำหนดเดียว จะไม่รับนัดหมายเพิ่มอีกเพื่อมาร่วมรับฟังการประชุมวุฒิสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการถกเถียงเป็นเวลา 30 นาทีในที่สุดประธานในที่ประชุมจึงได้สั่งปิดประชุมวุฒิสภาในเวลา 12.30 น.

Advertisement Replay Ad
วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์