หญิงหน่อยติดหวัด09 เผยหาหมอช้าถึงตาย ดับเพิ่ม 16 รวม 81 ราย จีนคุมเข้มคนติดกาฬโรคปอด ไทยสกัดชายแดน

หญิงหน่อยติดหวัด09 เผยหาหมอช้าถึงตาย ดับเพิ่ม 16 รวม 81 ราย จีนคุมเข้มคนติดกาฬโรคปอด ไทยสกัดชายแดน

ยอดล่าสุดหวัด09 คร่าชีวิตคนไทยเพิ่มอีก 16 ราย สาเหตุมารักษา-หาหมอช้า รวมตายสะสม 81 ราย มีคนป่วยทั่วปท.ประมาณ 5 แสนราย ห่วงระลอก 2 ปีหน้าหนักกว่า จีนคุมเข้ม 5 คนติดกาฬโรคปอด กรมควบคุมโรควางมาตรการสกัดชายแดน หวัด09 ตายเพิ่ม16รายยอดรวม81 นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ประจำรอบสัปดาห์ เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 สิงหาคม ว่า ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเสียชีวิต 16 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่มีผู้เสียชีวิต 21 ราย ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น 81 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้ง 16 รายนั้น เป็นชาย 9 ราย หญิง 7 ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย และพบว่าร้อยละ 75 ผู้เสียชีวิต หรือผู้เสียชีวิต 12 ราย มีโรคประจำตัว โดยเป็นโรคอ้วนมากที่สุด รองลงมาคือ เบาหวาน หอบหืด สูบบุหรี่จัด หัวใจพิการแต่กำเนิด และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 2 สัปดาห์ รวมทั้งไปรับการรักษาช้า เฉลี่ยหลังจากป่วยแล้ว 5-6 วัน ทำให้อาการหนักและการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไม่ได้ผล

จำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดลง เป็นผลมาจากประชาชนตื่นตัวและเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ดีขึ้น รวมทั้งเข้าถึงยาต้านไวรัสที่ สธ.กระจายไปถึงระดับคลีนิคทั่วประเทศนพ.ไพจิตร์กล่าว และว่า แนวโน้มการติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลง แต่เริ่มมีเพิ่มขึ้นในระดับชนบท ยังพบว่ากลุ่มนักเรียนอายุ 6-10 ปี และอายุ 11-20 ปี มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่ามาตรการคัดกรองผู้ป่วยในโรงเรียนเริ่มใช้ได้ผล แต่กลับเริ่มพบว่าในกลุ่มรับจ้างอิสระ ธุรกิจย่อย เกษตรกร มีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้น

นพ.ไพจิตร์กล่าวว่า ดังนั้น จำเป็นต้องใช้มาตรการให้พนักงานหยุดงานเมื่อป่วยโดยไม่นับเป็นวันลาอย่างจริงจัง ส่วนในกลุ่มโรงงานอัตราการป่วยยังไม่สูง คาดว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยทั้งประเทศประมาณ 350,000-500,000 ราย ลุยต่อยุทธศาสตร์2ลด3เร่ง ลดติดเชื้อ-เสียชีวิต

สำหรับยุทธศาสตร์และมาตรการที่กระทรวงฯ จะดำเนินการต่อไป ยังคงเน้นหนักเรื่อง 2 ลด 3 เร่ง ได้แก่ 1.ลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยเน้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์อย่างรวดเร็ว 2.ลดการติดเชื้อและการป่วยให้มากที่สุด โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ และไม่แพร่เชื้อสู่คนอื่นขณะป่วย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ใช้หน้ากากอนามัย 3.เร่งให้ อสม. กว่า 980,000 คนทั่วประเทศ ออกให้คำแนะนำและค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้านและชุมชนเป็นประจำ 4.เร่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยร่วมมือเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สสส. สปสช. และ 5.เร่งกระจายการบริหารจัดการสู่ระดับจังหวัด โดยรัฐบาลและ สธ.มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการ สธ.ติดตาม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่ยังไม่ป่วย ควรรักษาร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ หากไปในที่ชุมนุมชนหนาแน่น ให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อ และหากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด กินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันหลังป่วย ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการจ่ายยาต้านไวรัสของกระทรวงฯ ส่วนกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ คนอ้วน หากมีอาการป่วยไข้หวัด ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที ไม่ต้องรอรักษาที่บ้าน และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทางสายด่วน 1422 ฟรีตลอด 24 ั่วโมง 200รพ.จ่ายยาวันละ3หมื่นราย

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ล่าสุด โรงพยาบาลรายงานการให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ประมาณ 200 กว่าแห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 1,030 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 พบว่ามีการจ่ายยาให้ผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 30,000 ราย

นพ.วิทิตกล่าวถึงยาโอเซลทามิเวียร์ชนิดแคปซูลสำหรับเด็กว่า อภ.อยู่ระหว่างนำเข้าวัตถุดิบและแคปซูลขนาด 30 และ 45 มิลลิกรัม โดยนำไปผสมกับน้ำเชื่อมตามสูตรการรักษาเดิมที่มีอยู่แล้วตามน้ำหนักตัว เมื่อผลิตแล้วเสร็จจะเร่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คาดว่าจะกระจายยาได้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งราคาจะถูกกว่ายาสำหรับผู้ใหญ่ ส่วนยาโอเซลทามิเวียร์สูตรน้ำ อภ.จะเร่งพัฒนาต่อไป

นพ.วิทิตกล่าวถึงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า คาดว่าในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ จะได้วัคซีนต้นแบบปริมาณ 5 มิลลิลิตร (ซีซี) ต่อขวด จากนั้นต้องผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการในการทดสอบทางคลีนิคและความปลอดภัย ก่อนจะนำไปทดลองกับอาสาสมัครในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับวัคซีนที่จะนำมาทอดลองในคนนั้น จะผลิตแบบ 1 ขวด ต่อ 1 คน

คาดระลอก2ปีหน้าหนักกว่า

ด้าน นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากป่วยแม้จะมีอาการเล็กน้อยก็ต้องหยุดอยู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ยังทำได้น้อยมาก จึงขอให้คนไทยเตรียมตัวรับมือการระบาดของโรคนี้ต่อไปให้ดี เพราะโรคนี้จะอยู่กับไทยอีกหลายเดือน

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ กล่าวว่าจนถึงขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น กว่าโรคนี้จะสงบทั้งประเทศคาดว่าประมาณเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นต้นปี 2553 จะระบาดระลอก 2 และจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่าการระบาดครั้งแรก

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11 กรมการแพทย์ สธ.กล่าวว่า ขณะนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่พบในประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการดื้อยา แต่ขณะเดียวกันไทยกำลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เก่าด้วยเช่นกัน ซึ่งพบว่าดื้อยาโอเซลทามิเวียร์แล้ว 100% แต่ยังสามารถใช้ยาซานามิเวียร์ได้ ดังนั้น ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เมื่อยังไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเก่า แพทย์จึงจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสทั้งโอเซลทามิเวียร์ และซานามิเวียร์

บุรีรัมย์พบดญ.5เดือนโคม่า

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยรักษาตัวโรงพยาบาลกว่า 20 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กหญิงวัย 5 เดือนอาการน่าเป็นห่วง อยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์กว่า 10 วันแล้ว

วันเดียวกันสำนักข่าวเอพีและเอเอฟพีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (ฮู) เผยตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ทั่วโลกทะลุ 1,000 รายแล้ว ยอดรวมผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อเดือนเมษายน อยู่ที่ 1,154 ราย ใน 168 ประเทศทั่วโลก ที่สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงกว่า 300 คนในช่วงสัปดาห์ก่อน ส่วนที่เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่พบระบาดมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 1,000 รายภายในเวลาเพียง 5 วัน

จีนคุมเข้ม5คนติดกาฬโรคปอด

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม. ถึงการรับมือโรคกาฬโรคปอดที่กำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ให้กรมควบคุมโรคติดตามการกระจายตัวในประเทศจีนแล้วรวมถึงการเฝ้าระวัง เบื้องต้นที่ได้รับรายงานมานั้นโรคนี้ค่อนข้างแพร่ระบาดยาก เพราะผู้ป่วยจะมีอาการชัดและถ้าไม่รักษาอย่างทันท่วงทีก็จะเสียชีวิตเร็วมาก ดังนั้นโอกาสแพร่ระบาดไปยังผู้อื่นยาก ขณะนี้ทางจีนเริ่มสะกัดการเดินทางและควบคุมตัวผู้ป่วยเบื้องต้นประมาณ 5 คนแล้ว

เมื่อถามว่า จะมีการเฝ้าระวังคนไทยที่ไปจีนหรือคนจีนที่มาไทยอย่างไร นายวิทยากล่าวว่า ขณะนี้เราติดตามใกล้ชิดก่อนว่าทางจีนเฝ้าระวังขนาดไหน รวมไปถึงรอสัญญาณจากองค์การอนามัยโลก (ฮู) ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในจีนแค่ 5 คนโดยยังไม่มีการแพร่ระบาดออกนอกประเทศจีน เมื่อถามว่า มีรายงานทางอินเตอร์เปคว่าการทาวาเป๊กจะช่วยฆ่าเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ได้ นายวิทยากล่าวว่า ยังไม่มีการยืนยันทางการแพทย์

สธ.เตรียมยาพร้อมรักษาทั่วปท.

ที่โรงแรมท็อปแลน์ จ.พิษณุโลก น.พ.สมชัย นิจพานิช รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมวิชาการสาธารณสุขการป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2552 ว่า โรคกาฬโรคปอดที่กำลังระบาดในประเทศจีนขณะนี้ทำให้ประเทศไทยต้องหามาตรการอย่างเข้มงวดอีกครั้งเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว โดยตามแนวชายแดนต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ทั้งตรวจพิสูจน์สัตว์ต่างๆ หากมีหมัด เห็บ มากก็จะกำจัด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค และต้องตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าจากประเทศจีนอย่างเข้มงวด ส่วนมาตรการการรักษานั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยาปฏิชีวนะที่รักษาโรคกาฬโรคปอดไว้แล้ว สามารถรองรับได้ทั้งประเทศ หากเกิดสถานการณ์จริง หญิงหน่อยติดหวัดพันธุ์ใหม่

แหล่งข่าวคนสนิทของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ล่าสุด คุณหญิงสุดารัตน์ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เช่นกัน ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.บำรุงราษฎร์ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าติดเชื้อดังกล่าว

ผลตรวจพบว่าคุณหญิงสุดารัตน์มีอาการไอ ไข้สูง หลอดลมอักเสบรุนแรง มีความผิดปกติที่ปอด คาดว่าจะติดเชื้อจากการไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา ทำงานหนักเพราะลงพื้นที่ช่วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ปกติคุณหญิงสุดารัตน์จะป้องกันตัวโดยพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลา แต่ที่ติดเชื้ออาจเป็นเพราะทำงานหนักและไม่ค่อยได้พักผ่อน แหล่งข่าวคนสนิท กล่าว

ด้าน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์ป่วย โดยอาจจะสอบถามถึงประวัติการติดเชื้อว่าติดมาจากที่ใด ขอให้คุณหญิงดูแลสุขภาพให้ดี พักผ่อนให้สบาย อย่ากังวล ไม่กี่วันก็จะหายจากโรคนี้ได้ เพราะโรคไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด

Advertisement Replay Ad
ทนายดัง แนะ “ป้าทุบรถ” สู้คดีถึงที่สุด ชี้หมู่บ้านนี้ไม่สามารถเปิดตลาดได้

ทนายดัง แนะ “ป้าทุบรถ” สู้คดีถึงที่สุด ชี้หมู่บ้านนี้ไม่สามารถเปิดตลาดได้

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์