นันทวัลย์ ศกุนตนาค ทัพหน้ากรุยทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นันทวัลย์ ศกุนตนาค ทัพหน้ากรุยทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน(AEM)ระหว่างวันที่13-16สิงหาคม2552ประเด็นหลักคือภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกกระทบกับเศรษฐกิจของอาเซียนรวมถึงไทยที่พยายามหาเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการเปิดเขตการค้าเสรีประชาชาติธุรกิจสัมภาษณ์นันทวัลย์ศกุนตนาคอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศถึงนโยบายการค้าเสรีของไทยความคืบหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงทำAECScorecardซึ่งเป็นแผนงานติดตามการดำเนินงานตามแผนงานไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ซึ่งมีเป้าหมายอีก6ปีแต่หลายประเทศก็ยังล่าช้าจึงได้จัดทำscorecardมีการประเมินนับ10ด้านให้คะแนนกันเสมือนเป็นแรงกดดันภายในอาเซียนกันเองซึ่งล่าสุดไทยได้ประเมินแล้วว่าดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้นไปแล้ว60%จากก่อนนี้ได้56%ตอนที่ประเมินในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการ(AEMRetreat)ที่เสียมราฐเมื่อเดือนพ.ค.ส่วนประเทศอาเซียนอื่นได้ระดับใกล้เคียงกันแต่ในปี2553นี้ตามกรอบความตกลงภายในอาเซียนจะต้องเปิดเสรีสินค้าบริการการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและภาคการเงินการลงทุนโดยกลุ่มสินค้าจะลดภาษี0%ทั้งหมดสำหรับประเทศอาเซียนเดิมแต่ก็จะมีสินค้าบางส่วนที่แต่ละประเทศกันไว้เป็นสินค้าอ่อนไหวคงภาษีในอัตราที่ไม่เท่ากันเช่นไทยมี4-5รายการเช่นมะพร้าวแห้งไม้ตัดดอกกาแฟมันฝรั่งเป็นต้นส่วนประเทศกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามจะต้องลดภาษี0%ในปี2558ส่วนภาคบริการให้ความสำคัญในการเปิดเสรี4สาขาคือโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ขนส่งทางอากาศท่องเที่ยวและสุขภาพซึ่งมีเป้าหมายว่าจะเปิดเสรีการถือหุ้นจาก50เป็น70%ในปีหน้าส่วนที่เหลือจะทยอยเปิดเสรีในปี2558แต่หากจะเปิดเสรีก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา190รัฐธรรมนูญส่วนเรื่องกฎหมายลูกมาตรา190ทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการหวังว่าคงจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายดังกล่าวจะช่วยกำหนดความชัดเจนและความโปร่งใสว่าสัญญาหรือความตกลงลักษณะอย่างไรที่ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเพราะหน่วยงานคงจะไม่เสี่ยงจึงต้องนำความตกลงทุกฉบับที่อาจจะมีผลเข้าสู่การพิจารณาจะทำให้มีสัญญาจำนวนมากที่รอเข้าสู่การพิจารณาการปฏิบัติงานด้านการเจรจาก็จะล่าช้าลงได้นโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศแนวทางการเจรจายังให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีในกรอบอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจาเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่คนยังมองว่าไกลตัวซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงเพิ่งเสนอแนวทางการเจรจาการค้าระหว่างปี2552-2556ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบวันที่23มิ.ย.ที่ผ่านมาโดยสาระสำคัญหลักๆแนวทางนี้จะใช้สำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงต่างๆแต่หลักๆคืออะไรที่มีอยู่แล้วให้ดำเนินการต่อไปแต่อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ต้องเสนอตามกระบวนการที่กำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา190จะเน้นการเจรจาระดับภูมิภาคที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเช่นอาเซียนและอาเซียนพลัสเอฟทีเอกับคู่เจรจาเอฟทีเอที่หยุดการเจรจาไปเช่นไทย-สหรัฐคิดว่าคงจะมีการนำกลับมาหารือกันในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐ(USTR)ในเดือนนี้ส่วนไทย-อินเดียหยุดไปแต่เราสามารถใช้ความตกลงอาเซียน-อินเดียแทนซึ่งฉบับนี้คาดว่าจะลงนามในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน(AEM)เดือนส.ค.นี้และก็มีเอฟทีเอไทย-บิมสเทคเตรียมเสนอครม.และรัฐสภาเพื่อลงนามที่ประเทศบังกลาเทศในเดือนต.ค.นี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ราวต้นปี2553ส่วนการเจรจารอบโดฮาของWTOที่ชะงักงันมาระยะหนึ่งแล้วขณะนี้สมาชิกรอดูแนวทางนโยบายของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐและการเลือกตั้งของอินเดียทำให้ทั้งสองประเทศเสนอให้กลับมาเจรจาใหม่คาดว่าจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าในปลายปีนี้การใช้ประโยชน์จากความตกลงล่าสุดความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่นหรือAJCEPซึ่งมีผลเมื่อวันที่1มิ.ย.ที่ผ่านมาภาคเอกชนจะได้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าเพิ่มขึ้นจากกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA)อีก70รายการและจะได้ประโยชน์จากการสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าภายในอาเซียนซึ่งจะนำมารวมกันได้หากมีสัดส่วนแหล่งกำเนิดสินค้าในอาเซียนมากกว่า40%ก็ลดภาษีได้ซึ่งจะส่งผลดีกับสินค้าที่ไทยไม่มีวัตถุดิบเพียงพอต้องนำเข้าเช่นน้ำปลาหอยนางรมปลาหมึกกรอบพิซซ่าแช่แข็งเม็ดพลาสติกซึ่งรายการนี้จะลดภาษีทันทีต่างจากที่กำหนดในJTEPAว่าจะยกเลิกภาษีในปี2555ซึ่งผู้ส่งออกสามารถตรวจสอบรายการสินค้าและเลือกใช้สิทธิตามความตกลงฉบับที่ตนได้ประโยชน์มากกว่าก็ได้ส่วนเรื่องการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนในAJCEPจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อเจรจากันต่อไปหลังจากนี้อีก1ปีนอกจากนี้ความตกลงเอฟทีเออาเซียน-เกาหลีมีผลราวเดือนต.ค.2552ซึ่งเกาหลีจะลดภาษีนำเข้า0%ให้กับสินค้าประมาณ88-89%ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทยและทยอยลดเป็น0%ให้ได้90%ของรายการสินค้าที่นำเข้าจากไทยภายใน1ม.ค.2553ส่วนไทยจะลดภาษี0%ให้กับสินค้า83%ของรายการสินค้าและมูลค่าที่นำเข้าจากเกาหลีในวันที่1ม.ค.2553และทยอยลดภาษีสินค้า90%ในวันที่1ม.ค.2560ส่วนภาคบริการก็มีผลบังคับใช้แล้วเช่นเดียวกัน

Advertisement Replay Ad
โดม ย้อนวันวานสมัยไปเรียนที่อเมริกา 14 ปีผ่านไปยังหล่อเหมือนเดิม

โดม ย้อนวันวานสมัยไปเรียนที่อเมริกา 14 ปีผ่านไปยังหล่อเหมือนเดิม

โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

เจ้าแม่นาคี "แต้ว ณฐพร" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุนาดูน

เจ้าแม่นาคี "แต้ว ณฐพร" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุนาดูน

ทุบสถิติ! แม่สุนัขโดเบอร์แมนออกลูก 18 ตัว มากสุดในออสเตรเลีย

ทุบสถิติ! แม่สุนัขโดเบอร์แมนออกลูก 18 ตัว มากสุดในออสเตรเลีย

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ลำดับเหตุการณ์ ก่อนอวสานหวย 30 ล้าน

ลำดับเหตุการณ์ ก่อนอวสานหวย 30 ล้าน

แพนเค้ก โพสต์คลิปแต่งหน้าบนรถ แต่คนโสดดูแล้วมดจะขึ้นตา

แพนเค้ก โพสต์คลิปแต่งหน้าบนรถ แต่คนโสดดูแล้วมดจะขึ้นตา

ฮือฮา สาวท้องแก่สุดกลั้น คลอดลูกกลางงานแต่งเพื่อน

ฮือฮา สาวท้องแก่สุดกลั้น คลอดลูกกลางงานแต่งเพื่อน

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

เปิดใจ พ่อครูแป้งถูกครูทอมลักพาตัว​ ลูกยังขวัญเสีย-ไปสอบจบป.โทไม่ได้

เปิดใจ พ่อครูแป้งถูกครูทอมลักพาตัว​ ลูกยังขวัญเสีย-ไปสอบจบป.โทไม่ได้

ประมวลภาพคนดัง แต่งชุดไทยจัดเต็ม งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ประมวลภาพคนดัง แต่งชุดไทยจัดเต็ม งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

เอ ศุภชัย ปลื้มมาก กลับบ้านมาเจอของขวัญสุดหรูจาก อั้ม พัชราภา

เอ ศุภชัย ปลื้มมาก กลับบ้านมาเจอของขวัญสุดหรูจาก อั้ม พัชราภา

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

ทราย เจริญปุระ เจอคนจอดรถขวางหน้าบ้าน แถมยังใส่เกียร์

ทราย เจริญปุระ เจอคนจอดรถขวางหน้าบ้าน แถมยังใส่เกียร์

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ลำดับเหตุการณ์ ป่วนปัตตานี-นราธิวาส

ลำดับเหตุการณ์ ป่วนปัตตานี-นราธิวาส

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์