"แม้ว"อัดรบ.ผ่าน"เฟซบุ๊ก" ขู่คนถอนชื่อถวายฎีกา

"แม้ว"อัดรบ.ผ่าน"เฟซบุ๊ก" ขู่คนถอนชื่อถวายฎีกา

"แม้ว"อัดรบ.ผ่าน"เฟซบุ๊ก" ขู่คนถอนชื่อถวายฎีกา

มท.เผย 3 วัน มีคนลงชื่อต้าน""กว่า 2 ล้านแล้ว เฟซบุ๊ก"แม้ว"อัดรัฐบาลใช้ทุกวิถีทางข่มขู่ให้คนถอนรายชื่อ ถามประชาธิปไตยหายไปไหน ขณะที่ทีมกฎหมายพท.เผย พ.ร.ฎ.ถวายฎีกาสมัย ร.6 ถูกยกไปเลิกแล้ว


มท.เผย3วันมี2ล้านต้านฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานตัวเลขจากแต่ละจังหวัด ที่ลงชื่อต้านกลุ่มคนเสื้อแดงล่ารายชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้ต้องการถอนชื่อจากการถวายฎีกา ในวันที่ 5 สิงหาคม มีประมาณ 8 แสนคน รวม 3 วัน มีผู้มาลงชื่อประมาณ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 4 แสนคน ทั้งนี้ มีคำสั่งให้ทุกจังหวัดตั้งโต๊ะรับลงชื่อในวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า ในภาคเหนือและภาคอีสานหลายจังหวัดยังไม่มีรายงานตัวเลข และมีจำนวนน้อย รวมถึงผู้ว่าฯที่กำลังจะเกษียณที่ไม่ใส่ใจดำเนินการตั้งโต๊ะต้านการถวายฎีกา ผู้บริหารกระทรวงจึงกำชับให้ผู้ว่าฯรู้บทบาทหน้าที่ของข้าราชการ ที่จะต้องปกป้องสถาบัน โดยระบุว่ารายชื่อจะเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วย


7ส.ค.บุรีรัมย์มอบชื่อค้านให้มท.1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.บุรีรัมย์ ยังคงมีประชาชนร่วมลงรายชื่อคัดค้านการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ตามสถานที่ที่ทางจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ ล่าสุด มีประชาชนที่ลงชื่อ 3 แสนคน คาดว่าหลังปิดให้ลงชื่อคัดค้านในวันที่ 7 สิงหาคม น่าจะมีผู้ลงรายชื่อกว่า 5 แสนคน จากนั้นจะรวบรวมรายชื่อส่งมอบให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันที่ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 7 สิงหาคม ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 1 จ.บุรีรัมย์ โดยทางจังหวัด อำเภอ และ อบต.ต่างๆ ขึ้นป้ายขนาดใหญ่เชิญชวนให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมาร่วมลงชื่อคัดค้านการยื่นถวายฎีกาตามถนนสายต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด

ส่วนที่ตลาดเทศบาล 1 ตลาดกิตติกร เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มเสื้อเหลืองกว่า 10 คน ตั้งโต๊ะรับลงชื่อคัดค้านการลงรายชื่อถวายฎีกา ปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้าสนใจมาร่วมลงชื่อคัดค้านการถวายฎีกา กว่า 300 คน


"แม้ว"อัดรบ.ขู่ให้คนถอนชื่อฎีกา

ผู้สื่อข่าวว่ารายงานว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เขียนข้อความในเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า "เช้านี้ได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้าน ทหาร ตำรวจ ว่ารัฐบาลใช้ทุกวิธีไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่บังคับเพื่อให้ถอนชื่อ ผมขอถามว่าประชาธิปไตยหายไปไหนแล้ว"


พท.ชี้พ.ร.ฎ.ถวายฎีกาถูกยกเลิกแล้ว

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรค พท. กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกาวางระเบียบการทูลเกล้าฯถวายฎีกา พ.ศ.2457 ที่ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ถูกยกเลิกไปแล้วโดยมาตรา 3 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้นการถวายฎีกาในปัจจุบันจึงไม่มีรูปแบบตามที่ระเบียบการทูลเกล้าฯถวายฎีกาได้กำหนดไว้ แต่เป็นไปตามโบราณราชประเพณีแทน

นายพีรพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องนี้มีการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยการทำวิทยานิพนธ์เรื่องพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์ไทย ของ น.ส.เพ็ญจันทร์ โชติบาล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวมีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานกรรมการ นายธงทอง จันทรางศุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นกรรมการสอบ ดังนั้น ขอแนะนำให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าฯควรไปอ่านวิทยานิพนธ์ของลูกศิษย์ตัวเองก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์เพราะจะสร้างความสับสนในสังคมได้


เครือข่ายกศน.ค้านถวายฎีกา

ที่โรงแรมเอสดีอเวนิว สมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไทย (สศชท.) ชมรมผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และเครือข่าย กศน.ประมาณ 50 คน นำโดยนายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร นายก สศทช.ร่วมกันออกแถลงการณ์ คัดค้านการล่ารายชื่อเพื่อถวายฎีกาของกลุ่มคนเสื้อแดง โดยมีทำสติ๊กเกอร์ข้อความ "หยุดล่าชื่อถวายฎีกา" มาแจกให้ผู้ร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ แถลงการณ์ระบุว่า สศชท. ชมรมผู้บริการ กศน.และเครือข่าย กศน.ทั่วประเทศ มีมติว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายการขอพระราชทานอภัยโทษ จึงมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ให้ยับยั้งการถวายฎีกา เพื่อมิให้เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาท 2.สมาคม ชมรมผู้บริหาร และเครือข่าย กศน.จะร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมลงชื่อถวายฎีกาไปแล้ว ให้เข้าใจถึงหลักการถวายฎีกา รวมทั้งการถอนชื่อ 3.ให้ชมรมผู้บริหาร กศน.และเครือข่าย กศน.รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งการลงชื่อคัดค้านการถวายฎีกาครั้งนี้

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า เครือข่าย กศน.ไม่สบายใจ เพราะเห็นว่าสร้างความแตกแยกในประเทศ เป็นเรื่องการเมืองที่ไม่ควรดึงเอาสถาบันสูงสุดที่ประชาชนไทยเคารพรักมาเกี่ยวข้อง โดย กศน.มีเครือข่ายในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคน จะกระจายกันออกไปให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน การทำกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธ์ใจ นอกจากนี้เครือข่าย กศน.จะจัดโต๊ะให้ลงชื่อขอถอนสนับสนุนการถวายฎีกา และลงชื่อคัดค้านด้วย

Advertisement Replay Ad
ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์