สธ.แถลงเหยื่อหวัด2009ตายเพิ่ม16รายรวมป.6สุราษฎร์ฯอีก1

สธ.แถลงเหยื่อหวัด2009ตายเพิ่ม16รายรวมป.6สุราษฎร์ฯอีก1

สธ.แถลงเหยื่อหวัด2009ตายเพิ่ม16รายรวมป.6สุราษฎร์ฯอีก1

สธ.เผยยอดเหยื่อหวัด 2009 ตายเพิ่ม 16 ราย จำนวนนี้ 11 ราย มีโรคประจำตัวและเป็นหญิงตั้งครรภ์ รวมสะสม 97 ราย ขณะที่ อภ.เซ็นสัญญาซื้อซานามีเวียร์สำรองเพิ่ม 50,000 ชุด วัคซีนหวัด2009พร้อมฉีดอาสาสมัครกลุ่มแรก24 คน 4 ก.ย.นี้

วันที่ 11 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดี นพ.ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และนพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าว ความคืบหน้าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1

นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯของไทย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าการระบาดมีแนวโน้มชะลอตัวลงในเขตกทม. และปริมณฑล ส่วนในภูมิภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยกลุ่มอายุ 6-20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนแนวโน้มติดเชื้อชะลอตัวลง บ่งชี้ว่ามาตรการคัดกรองเด็กนักเรียนป่วยในโรงเรียนหลายๆ แห่ง เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม และต้องเร่งดำเนินการต่อไป ขณะที่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มรับจ้างทั่วไปยังมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องขยายการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน โดยเฉพาะการให้ผู้ที่ป่วยหยุดพักอยู่กับบ้านอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ เริ่มมีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น โดยในกลุ่มประชาชนทั่วไป เริ่มมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการให้หยุดพักงานอยู่กับบ้าน 7 วัน หลายหน่วยงานจัดระบบติดตามให้มีการพักอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดระบบควบคุมป้องกันโรค ส่วนมาตรการกระจายยาต้านไวรัสลงสู่คลินิกเอกชน สัปดาห์นี้มีคลินิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 18 เขต ทำความเข้าใจมาตรการการจ่ายยาต้านไวรัสกับแพทย์เจ้าของคลินิก เพื่อให้เข้าร่วมมือกับโครงการมากขึ้น โดยจะมีการสรุปและติดตามผลในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ อย่างไร

นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1-8 สิงหาคม 2552 ได้รับรายงาน 16 ราย รวมไทยมียอดผู้ป่วยสะสม 97 ราย ซึ่ง ในจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่นี้ 11 ราย เป็นผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย และค่าเฉลี่ยวันที่เริ่มป่วยจนถึงได้รับยาต้านไวรัสสั้นลงจาก 7 วัน เหลือ 5-6 วัน โดยผู้เสียชีวิตร้อยละ 50 เริ่มป่วยก่อนที่จะมีนโยบายกระจายยาต้านไวรัสไปสู่คลินิกเอกชน ดังนั้นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรัดเพื่อลดการเสียชีวิต คือ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ มาตรการกระจายยาต้านไวรัส การกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะไปพบแพทย์เมื่ออาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน การส่งเสริมให้แพทย์ยึดแนวทางการรักษาตามคู่มือที่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำหนด และจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแพทย์ที่รักษาผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ภายใน 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า

ด้าน นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคได้กระจายยาโอเซลทามีเวียร์จำนวน 4 ล้านเม็ดไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งแล้ว ส่วนการกระจายยาไปยังคลินิกยังต้องรอเพิ่มเติม แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นสิ่งประมาทไม่ได้ ดังนั้นการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้น ผู้ที่มีอาการป่วยอยากให้หยุดอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค นอกจากนี้ทางกรมควบคุมโรคจะประสานไปยังสำนักพระพุทธศาสนาเพื่อให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มพระเณร หลังจากพบการแพร่ระบาดในโรงเรียนปริยติธรรม ที่จังหวัดสระแก้ว

สำหรับก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 13.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามจัดซื้อยาต้านไวรัสซานามีเวียร์ ระหว่างองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสำรองใช้ในประเทศกรณีมีผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาโอเซลทามีเวียร์จำนวน 50,000 ชุด

นายวิทยา กล่าวว่า โรคไข้หวัด 2009 ยังมีระยะเวลาการแพร่ระบาดหลายปี ทำให้โอกาสการดื้อยาโอเซลทามีเวียร์ยังมีสูง ดังนั้นจำเป็นที่ต้องสำรองยาซานามีเวียร์ไว้ใช้ กรณีหากเกิดการดื้อยาโอเซลทามีเวียร์ขึ้น ถือเป็นความมั่นคงของประเทศ

ด้าน นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า หลังการลงนามแล้ว ทาง อภ.มีความพร้อมที่จะกระจายยาซานามีเวียร์ไปยังโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกรมควบคุมโรคว่าจะให้กระจายยาไปจำนวนเท่าไหร่ โดยทาง อภ.ได้ลงนามเพื่อสำรองยาซานามีเวียร์จำนวน 50,000 ชุด โดยใช้งบกลาง ซึ่งเป็นคนละส่วนที่ทางกรมควบคุมโรคได้สำรองไว้ก่อนหน้านี้ 20,000 ชุด ทั้งนี้ก่อนหน้านี้แพทย์ได้มีการสั่งจ่ายยาโอเซลทามีเวียร์ให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการหนักมากที่ต้องเร่งให้รักษาโดยเร็ว

สำหรับการกระจายยาโอเซลทามีเวียร์นั้น ที่ผ่านมาทาง อภ.ได้กระจายยาไปแล้วรวม 9 ล้านเม็ด โดยเป็นยาในจำนวนการผลิตล็อตแรก 6 ล้านเม็ด และอีก 3 ล้านเม็ด เป็นล็อตที่มีการอนุมัติให้ทำการผลิตเพิ่ม 10 ล้านเม็ด ชึ่งขณะนี้ อภ.ยังคงมียาที่ผลิตแล้วและอยู่ในสต็อกอีก 7 ล้านเม็ด นอกจากนี้ยังมีสต๊อกวัตถุดิบในการผลิตยาโอเซลทามีเวียร์อีก

วัคซีนหวัด2009พร้อมฉีดอาสาสมัครกลุ่มแรก24 คน 4 ก.ย.นี้

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเวลา 12.30 น. นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการพิจาณาศึกษาวิจัยในมนุษย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในวันที่ 12 ส.ค. นี้ ถือเป็นวันมงคลที่จะมีการเก็บเกี่ยววัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ล็อตแรก ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต้องดูว่าผลเป็นอย่างไร ก่อนเริ่มกระบวนการทดลองวิจัยในคนต่อไป โดย ในวันนี่ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินการทดลองฉีดวัคซีนในกลุ่มอาสาสมัครได้ แต่ยังต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อีกชุดหนึ่งก่อน ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ โดยคาดว่าจะมีการประชุมในสัปดาห์นี้ ก่อนที่คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะหมดวาระลงในวันที่ 15 ส.ค.นี้

นพ.วิชัย กล่าวว่า หากทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผ่านความเห็นชอบให้ดำเนินการฉีดวัคซีนทดลองในคนได้ ทางคณะผู้วิจัยจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนระยะที่ 1 โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครจำนวน 24 คน ในวันที่ 4 ก.ย. นี้ ซึ่งในกลุ่มอาสาสมัครนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 อาสาสมัคร 12 คน จะได้รับวัคซีนในปริมาณ 6.5 ล็อก (หน่วยปริมาณเชื้อไวรัสที่บรรจุในวัคซีน) กลุ่มที่ 2 อาสาสมัคร 9 คน จะได้รับวัคซีน 7.5 ล็อก ส่วนกลุ่ม 3 อาสาสมัครที่เหลืออีก 3 คน จะได้รับวัคซีนหลอก เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกัน

ทั้งนี้หลังจากผู้วิจัยได้ฉีดวัคซีนให้อาสาสมัครแล้ว จะให้อาสาสมัครอยู่ที่ศูนย์วิจัยเป็นเวลา 7 วัน เพื่อติดตามดูอาการและผลการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด และหลังจากนั้นจะนัดมาพบในอีก 7 วันเพื่อตรวจสุขภาพ และเมื่อครบ 21 วันหลังรับวัคซีนครั้งแรกอาสาสมัครจะได้รับวัคซีนครั้งที่ 2 และเมื่อครบ 28 วันหลังรับวัคซีนครั้งที่ 2 จะมีการสรุปผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มอาสาสมัครระยะที่ 1นี้ ก่อนจะทดลองฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 ต่อไป

"ในช่วงที่อาสาสมัครอยู่ที่ศูนย์วิจัยนั้นจะติดตามอาการทุกวัน โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกๆ 4 ช.ม. อาการที่เป็นผลข้างเคียง เช่น น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยตามตัว เป็นต้น จากนั้นจะทำการตรวจเลือดเพื่อดูว่าวัคซีนที่ให้ไปสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือไม่ มากน้อยแค่ไหน และมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายอย่างไร เช่น ผลเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง การทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต ยังทำงานปกติหรือไม่" นพ.วิชัย กล่าว

นพ.วิชัย กล่าวว่า ในการประเมินผลการทดลองการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ในระยะที่ 1 นั้น จะมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อทำการประเมินผลก่อนเดินหน้าการทดลองวัคซีนในระยะที่ 2 ประกอบไปด้วย นพ.เคนจิ ฮิรายามะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยานางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าจะเดินหน้าทดลองวัคซีนในระยะที่ 2 ต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร 400 คน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัย มีผู้เชี่ยวชาญจากฟิลิปปินส์เป็นประธาน ซึ่งจะจะกำกับดูแลการดำเนินการวิจัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะดูรายละเอียดในทุกขั้นตอน

นพ.วิชัย กล่าวว่า สำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองวิจัยวัคซีนไข้หวัด 2009 นี้ ทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ทำประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครทั้งหมด 424 คน ในวงเงินประกันคนละ 500,000 บาท เป็นจำนวนเงินประกันที่สูงกว่าการทดลองวัคซีนทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 200,000 บาท

หวัดคร่าชีวิตนร.ป.6สุราษฎร์ธานีอีก1ราย

นางนาฎยา ไชยนาเคนทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งว่า ได้รับรายงานผลการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของ สพท. สุราษฎร์ธานี เขต 1 จากโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ว่า มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.โชติรส รักษาเพชร อายุ 12 ปี

ทั้งนี้นักเรียนที่เสียชีวิต มีโรคประจำตัว เป็นโรคหืด มีน้ำหนักตัว 80 กิโลกรัม และมีเลือดกำเดาออกเป็นประจำ ได้เสียชีวิตหลังจากติดเชื้อไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ในส่วนของโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ได้สั่งปิดห้องเรียนดังกล่าวและมีการปิดโรงเรียนอีก 1 วันเพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน
ขณะที่นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เด็กมีประวัติเป็นโรคมาก่อน เมื่อเป็นไข้หวัด 2009 จึงทำให้เชื้อแพร่อย่างรุนแรงจึงเสียชีวิตดังกล่าว

Advertisement Replay Ad
ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์