บทวิเคราะห์ไข้หวัดใหญ่ 2009 กับบทเรียนระบบสาธารณสุขไทยตอน 1

บทวิเคราะห์ไข้หวัดใหญ่ 2009 กับบทเรียนระบบสาธารณสุขไทยตอน 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 16สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดเวทีเวทีเสวนา ในหัวข้อ ไข้หวัดใหญ่ 2009กับบทเรียนระบบสาธารณสุขไทย โดยเชิญวิทยากรในแวดวงสาธารณสุขไทยทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมอภิปรายและหาทางรับมือกับสถานการณ์โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดย นายแพทย์ ชูชัย ศุภวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงภาพรวมในการกำหนดแผนปฏิบัติ ว่า เมื่อครั้งที่โรคซาร์ระบาดในปี 2003 คณะอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งลอนดอน โดย ริชาร์ด โคเกอร์ ทำการศึกษาว่า ถ้าหากมีการระบาดทั้งโลกด้วยไวรัสที่รุนแรง สถานการณ์ทั่วโลกจะรับมือได้แค่ไหน อย่างไร โดยใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี ผลการศึกษานั้นน่าจะเป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับไข้หวัดใหญ่2009 เนื่องจากเป็นการดูแต่ละภูมิภาคว่า มีระบบโครงสร้างการบริการด้านสุขภาพอย่างไร มีบุคลากรมากหรือน้อย จำนวนเตียงในโรงพยาบาลมีเท่าไร งบประมาณในการดูแลสุขภาพมีมากแค่ไหน เมื่อเทียบกับจีดีพี มีแผนยุทธศาสตร์รับมือไวรัสหรือไม่ และถ้าหากมีแผน มีมาตรการที่ชัดเจนหรือไม่ มีงบประมาณสนับสนุนเท่าไร แล้วแผนนำไปสู่การปฏิบัติรวมไปถึงทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ วัคซีน ถ้ามีครบแล้วก็จะมาดูว่ามีกรอบในการมองแนวโน้มว่าจะรับมืออย่างไร จากผลการศึกษา พบว่าถ้ามีการระบาดที่ประเทศอังกฤษ และยุโรปตะวันตก จะมีความสามารถรับมือการระบาดได้ในระดับเบาบาง หากมีการระบาดในระดับกลางไปถึงหนัก จะรับมือได้ลำบาก ในแอฟริกาจะพบกับสถานการณ์ที่หนักมาก ในขณะที่ภูมิภาคเอเชีย มีฮ่องกงที่international standard มีการเตรียมยาทามิฟลู สำหรับคน 20 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรในประเทศถึง 3 เท่า ด้านอเมริกา มีการเตรียมยา 1ใน 6 คือ จำนวน 50 ล้านคน จากทั้งหมด 300 ล้านคน เพราะอเมริกาตระหนักว่าถ้าเกิดการระบาดหนัก จะลำบากมาก จึงได้มีการเสนอกฎหมายเข้าไปปฏิรูประบบสาธารณสุข สำหรับประเทศไทย ในอนาคตข้างหน้า ควรวางแผนอย่างไร มีการดำเนินการที่เป็นจริงอย่างไร ซึ่งจะมีแผนการปรับเปลี่ยนกลไกในกระทรวงสาธารณสุข มีการเชื่อมประสานกับสสส. ตั้งกลไกขึ้นมาใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะประธานบอร์ด ได้ตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหา มี น.พ.มงคล ณ สงขลาเป็นประธาน ทำงานร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้ น.พ.ชูชัย บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนการทำงานของวอร์รูม ให้มีการสั่งการที่ชัดเจนขึ้นมีเอกภาพมากขึ้น และมีการเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมก็คือเรามีกลไกจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งต่อไปคงต้องถูกใช้ให้ทำงานมากขึ้น สถาบันวิจัยฯต้องสามารถตอบคำถามในระบบการป้องกันไข้หวัด 2009 ว่ามีการป้องกันอย่างไร เพราะสถาบันวิจัยฯถือว่าเป็นกลไกที่มีพร.บ.รองรับ เป็นการวิจัยเชิงระบบต้องตอบคำถามแล้วเสนอต่อฝ่ายการเมืองอย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องเกรงใจใคร ถ้ากลไก วอร์รูมไม่ทำงาน หรือทำงานไม่เกิดผล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขต้องเข้าไปศึกษาว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไร สำหรับองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ทำงานร่วมกับประเทศไทยในโรงงานวัคซีน ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดี โดยเสนอให้ WHO ศึกษาอัตราการติดเชื้อว่ามีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อที่เป็นจริงในสังคมเท่าไร เนื่องจากที่ผ่านมาตัวเลขต่างๆ นั้นยังไม่ชัดเจนแน่นอน อัตราการเสียชีวิต จำนวนผู้ติดเชื้อจะเป็นข้อมูลที่นำพาสู่การรับมือ ในประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม น.พ.ชูชัย ยังกล่าวถึง โรงงานวัคซีนที่มีการเตรียมยาต้านไวรัสวัคซีนล่วงหน้า โดย 3 ปีที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาทางการเมืองเป็นระยะ ถูกตัดลดงบประมาณจาก 950 ล้านบาท เหลือ 130 ล้านบาท ทำให้การทำงานชะงักงัน ขณะที่มุมมองของ นายสมบัติ ชูเถื่อน เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ในฐานะของผู้ทำงานในสถานีอนามัย เห็นว่าสถานีอนามัยเป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่เล็กที่สุดซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่กว่า 90 ปีที่สถานีอนามัยก่อตั้งขึ้นมา ยังขาดการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น เป็นความต่างในการพัฒนาระหว่างสถานีอนามัยจังหวัดที่พัฒนาไปเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัด "กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยพัฒนาสถานีอนามัยเลย ในขณะที่บุคลากรประจำสถานีอนามัย 30 กว่าปีที่แล้วมี 2-3 คน ปัจจุบันก็ยังมีอย่างมากแค่ 3 คน แต่โรงพยาบาลจากที่เคยมีบุคลากร 10 กว่าคน พัฒนาไปเป็น 200 กว่าคน ข้อเรียกร้องที่ เลขาฯสมาคมวิชาชีพ ฝากถึงภาครัฐอีกประเด็นคือ หากจะป้องกันการระบาดลงไปยังพื้นที่ชุมชน ภาครัฐต้องส่งสัญญาณให้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไร หากจะให้ อสม. เป็นผู้คัดกรอง หาก อสม.ติดโรคกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลอย่างไร ถ้าระดม อสม.เข้าไปคัดกรองต้องมีระบบประกันปัญหาจากการทำงาน และต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่จากกระทรวงสาธารณสุข การจ่ายค่าตอบแทนเพียง 600 บาทแล้วเอาชีวิตไปแลกคงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง และการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต้องใช้งบสนับสนุนจากส่วนกลาง หากคิดว่าโรคนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ส่วนการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ป่วย เลขาฯสมาคมวิชาชีพ เห็นว่า ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพรณรงค์ป้องกันการระบาดของไข้หวัด2009 หากจะมีการปิดโรงเรียน หรือโรงงาน ต้องมีคำสั่งเป็นนโยบาย นอกจากนี้ ควรจะส่งสัญญาณว่า การที่คนป่วยปิดหน้าไปไหนก็ได้นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ผู้ที่ได้รับเชื้อไข้หวัด 2009 ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่ว่าป่วยสวมหน้ากากอนามัยแล้วออกไปไหนก็ได้ ถ้าป่วยต้องให้อยู่บ้านเท่านั้น ซึ่งที่เห็นขณะนี้ คือ คนไทยยังไม่ตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน อีกประเด็นหนึ่งที่ นายสมบัติ ทิ้งท้ายไว้คือ การสนับสนุนทรัพยากร เนื่องจากสถานีอนามัยบางแห่งเครื่องมือไม่เพียงพอ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อการทำงานประสบความสำเร็จด้วย เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโก เพียงไม่กี่วันก็แพร่กระจายมาถึงประเทศไทย ดังนั้น จึงมีคำถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำการวิจัยทุกครั้งที่เกิดโรค เพราะปัจจุบันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ยังไม่มีระบบวิจัยที่ชัดเจนเลย ทั้งๆ ที่เทียบเคียงอันตรายแล้วก็เท่ากับไข้หวัดนกได้ จึงต้องทบทวนว่า การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ผ่านมา 3 เดือนแล้ว ไทยเพิ่งจะมีวอร์รูม ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของภาครัฐยังต้องปรับปรุงอยู่หรือไม่ ในตอนหน้าติดตามมุมมองต่อระบบสาธารณสุขไทยของภาคองค์กรอิสระต่อมาตรการรับมือการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ฯ และทิศทางสาธารณสุขไทยให้ก้าวทันโรค ชุติมา สุขวาสนะ เรียบเรียง ชูชาติ เทศสีแดง บรรณาธิการ

Advertisement Replay Ad
รวบคาโรงแรม หลวงพี่วัดดัังลวงสีกาลงนะหน้าทอง ก่อนทำอนาจาร

รวบคาโรงแรม หลวงพี่วัดดัังลวงสีกาลงนะหน้าทอง ก่อนทำอนาจาร

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

ร้อนจนล้ม "พลายรำภา" ช้างราคา 2 ล้าน เป็นลมช็อกตายต่อหน้าเจ้าของ

ร้อนจนล้ม "พลายรำภา" ช้างราคา 2 ล้าน เป็นลมช็อกตายต่อหน้าเจ้าของ

สองสาวมาไกล ชมพู่ - หนูเล็ก สลัดลุคฮา ออร่าความสวยมาเต็ม

สองสาวมาไกล ชมพู่ - หนูเล็ก สลัดลุคฮา ออร่าความสวยมาเต็ม

เพื่อนรักหักเหลี่ยม ยิงหนุ่มวัย 28 สาหัส อ้างแก้แค้นโดนยักยอกเงิน

เพื่อนรักหักเหลี่ยม ยิงหนุ่มวัย 28 สาหัส อ้างแก้แค้นโดนยักยอกเงิน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ราชกิจจาฯ ประกาศ ควบคุมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย แก้ปัญหาเอาเปรียบผู้เช่า

ชิลล์เหมือนบ้าน "น้องมะลิ" เยี่ยมสนามบุรีรัมย์ รับอั่งเปาซองแรกจาก "ปู่เนวิน"

ชิลล์เหมือนบ้าน "น้องมะลิ" เยี่ยมสนามบุรีรัมย์ รับอั่งเปาซองแรกจาก "ปู่เนวิน"

ฝนหลวงจ่อขึ้นทำฝนเทียม ลดฝุ่นละออง แต่อากาศไม่เอื้อ

ฝนหลวงจ่อขึ้นทำฝนเทียม ลดฝุ่นละออง แต่อากาศไม่เอื้อ

ครูปรีชา ไม่หวั่น! เผยยังไม่เจอ เจ๊บ้าบิ่น หลังสอบเครียด วอนอย่าเชื่อข่าวลือ

ครูปรีชา ไม่หวั่น! เผยยังไม่เจอ เจ๊บ้าบิ่น หลังสอบเครียด วอนอย่าเชื่อข่าวลือ

สอง พาราด็อกซ์ ถูกลอตเตอรี่อีกแล้ว คราวนี้ 3 ตัวหน้าเต็มๆ

สอง พาราด็อกซ์ ถูกลอตเตอรี่อีกแล้ว คราวนี้ 3 ตัวหน้าเต็มๆ

ตำรวจจ่อสรุปคดีหวย 30 ล้าน แย้มอาจหมายจับเกิน 2 คน

ตำรวจจ่อสรุปคดีหวย 30 ล้าน แย้มอาจหมายจับเกิน 2 คน

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ฮือฮา "น้องไทม์" หนูน้อยข้ามเพศ ได้ใบรับรองเป็นเด็กหญิงตั้งแต่ 6 ขวบ

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ยิ่งยง ยืนยันความบริสุทธิ์ หลังศาลสั่งจำคุก 20 ปี คดีฉ้อโกง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

ชี้แจงแล้ว คลิปพนักงานห้ามหนุ่มจยย.รับจ้าง ใส่เสื้อวินเข้าห้างดัง

โหน่ง ชะชะช่า ยิ้มแก้มปริ เดียร์ ลูกชายคนโตเข้าพิธีอุปสมบท

โหน่ง ชะชะช่า ยิ้มแก้มปริ เดียร์ ลูกชายคนโตเข้าพิธีอุปสมบท

สาวอินเดียปลอมตัวเป็นชาย สวมรอยเป็นเจ้าบ่าวโกยสินสอด

สาวอินเดียปลอมตัวเป็นชาย สวมรอยเป็นเจ้าบ่าวโกยสินสอด

เสื้อตัวเดียวเป็นเหตุ “นุ่น วรนุช” เจอดราม่าโป๊เกินไป ดูไม่แพง

เสื้อตัวเดียวเป็นเหตุ “นุ่น วรนุช” เจอดราม่าโป๊เกินไป ดูไม่แพง

หญิงชราป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กระโดดแมนชั่นชั้น 7 เสียชีวิต

หญิงชราป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กระโดดแมนชั่นชั้น 7 เสียชีวิต

เป้ย ปานวาด ด่ากลับดุเดือด เจอเกรียนคอมเม้นต์แรงแช่งให้แท้ง

เป้ย ปานวาด ด่ากลับดุเดือด เจอเกรียนคอมเม้นต์แรงแช่งให้แท้ง

สายฟ้า พายุ รวมญาติ "รังษีสิงห์พิพัฒน์" เฮงๆ รับอั่งเปาตรุษจีน

สายฟ้า พายุ รวมญาติ "รังษีสิงห์พิพัฒน์" เฮงๆ รับอั่งเปาตรุษจีน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์