ระบาดหวัด09ชะลอตัว อภ.เจอปัญหาเชื้อไว้รัสเป็นนำพัฒนาวัคซีนไม่ได้

ระบาดหวัด09ชะลอตัว อภ.เจอปัญหาเชื้อไว้รัสเป็นนำพัฒนาวัคซีนไม่ได้

ระบาดหวัด09ชะลอตัว อภ.เจอปัญหาเชื้อไว้รัสเป็นนำพัฒนาวัคซีนไม่ได้

สธ.แจ้งสถานะการณ์การระบาดหวัด09ชะลอตัว ประเมินขาลงอีก 2-3 เดือน ก่อนกลับมาพิฆาตต่อรอบ 2 เบาหรือหนักกว่าเดิมยังระบุไม่ได้ ปธ.บอร์ดอภ.เผยเจอปัญหาเชื้อไวรัสเป็นนำไปพัฒนาเป็นวัคซีนไม่ได้เพราะไม่ได้ขนาดที่ต้องการ เตรียมเลื่อนทดสอบ-ปรับขนาด

นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กรมควบคุมโรค (สธ.) เมื่อบ่ายวันที่ 17 สิงหาคม

จากนั้นเปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค สธ.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ว่า ขณะนี้การระบาดชะลอตัวลง ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ที่ในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นขาลงของการระบาด ซึ่งจะชะลอตัวไปอีก 2-3 เดือน และจะระบาดระลอก 2 ส่วนจะเบาหรือหนักกว่าเดิมยังสรุปไม่ได้ ทั้งนี้ จากการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไวรัส เอช1 เอ็น1 มาสุ่มตรวจ 10 ราย พบว่ามีจำนวนลดลง และว่าสาเหตุที่มีการสุ่มตรวจผู้ป่วยน้อยราย เนื่องจากงบประมาณน้อย สธ.จึงควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุกรรมการ ยังเห็นด้วยกับการที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผลิตยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์สำหรับเด็ก ขณะเดียวกัน เตรียมที่จะจัดทำแนวทางการให้ยาต้านไวรัสซานามิเวียร์ว่าควรจะให้เมื่อใด อย่างไร เพราะแพทย์หลายคนยังสงสัยว่าจะใช้พร้อมกับยาโอเซลทามิเวียร์ได้หรือไม่ หรือไม่ควรใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังเห็นว่าควรจะมีการวางระบบเฝ้าระวังเชื้อไวรัสดื้อยา โดยสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสดื้อยาเป็นระยะ หรือสุ่มตรวจในรายที่อาการหนัก

"วันนี้ตัวแทนจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (ซีดีซี) ชี้แจงว่า ขณะนี้สหรัฐลดมาตรการการควบคุมลง และลดจำนวนวันหยุดงานและหยุดเรียนสำหรับผู้ป่วยจาก 7 วัน เป็น 3-5 วันเท่านั้น มาตรการนี้ควรนำมาปรับใช้ในไทย แต่ต้องมีการหารือเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศ" นพ.ประเสริฐกล่าว

ขณะที่ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (วอร์รูม) เพื่อรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีมติแต่งตั้ง นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัด สธ. เป็นประธานวอร์รูม แทน นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัด สธ. ทั้งนี้ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสาเหตุปรับเปลี่ยนว่า เพราะการทำงานยังไม่เป็นเอกภาพ โดย นพ.ปราชญ์จะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งภายใน 1-2 วันนี้


"ต่อไปวอร์รูมจะต้องทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพื่อออกยุทธศาสตร์และปรับแผนการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อยู่ภายใต้วอร์รูม ทั้งด้านวิชาการ การรักษา และการควบคุมการระบาด รวมทั้งการศึกษาข้อมูลวิชาการต่างๆ ทั้งการดื้อยา เพื่อให้วอร์รูมมีข้อมูลที่รอบด้าน คล้ายๆ กับ ซีดีซีของสหรัฐ"

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากการทดลองฉีดเชื้อไวรัสชนิดเป็นเข้าสู่ไข่ไก่ปลอดเชื้อล็อตแรก ล่าสุดเชื้อไวรัสดังกล่าวไม่ได้ในปริมาณที่กำหนด โดยได้ประมาณไวรัส 6.7 ล็อก (LOG) ต่อซีซี น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ คือ 8 ล็อก ทำให้ได้จำนวนโด๊สของวัคซีนน้อยกว่าที่คาด ไม่สามารถนำไปพัฒนาเป็นวัคซีนได้ โดยเชื้อไวรัสที่กำหนดไว้ในปริมาณ 8 ล็อกนั้น จะนำไปผลิตเป็นวัคซีน 2 ขนาด คือ 6.5 ล็อก และ 7.5 ล็อก เพื่อทดลองว่าขนาดใดจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด และส่งผลข้างเคียงน้อยที่สุด หรือไม่ส่งผลข้างเคียงใดๆ แต่จากการทดลองที่ผ่านมากลับได้ต่ำกว่าขนาดตามที่ต้องการ จากการหารือขณะนี้จึงมี 2 ทางเลือก คือ 1.เลื่อนการทดสอบวัคซีนล็อตแรกในอาสาสมัคร 24 คน อีก 1-2 เดือน 2.ไม่เลื่อน แต่ต้องปรับขนาดของเชื้อไวรัสที่เหมาะสมต่อการทดลอง โดยอาจต้องปรับขนาดวัคซีนที่จะฉีดให้อาสาสมัคร 24 คนแรก จากเดิมจะพ่นให้กับ 12 คนแรก โดย 9 คน ได้วัคซีนจริงขนาด 6.5 ล็อก ปรับลดเป็น 6.3 ล็อก อีก 3 คน ได้วัคซีนหลอก ส่วนอีก 12 คนที่เหลือ เดิม 9 คน ได้วัคซีนขนาด 7.5 ล็อก ก็ปรับเป็น 6.4 ล็อก และอีก 3 คน ได้วัคซีนหลอก ขณะนี้ได้ส่งปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญของรัสเซีย คาดว่าจะได้รับคำตอบ 2-3 วันนี้ โดยไม่ต้องการให้เลื่อนการทดสอบ เพราะต้องการใช้วัคซีนเร็วที่สุด


ส่วนเรื่องที่ไม่ได้ตามปริมาณที่ต้องการ นพ.วิชัยกล่าวว่า เบื้องต้นคาดว่ามาจาก 3-4 สาเหตุ คือ อาจมาจากตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ตัวของเชื้อไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดวัคซีนได้ดีตามธรรมชาติ โดยกระตุ้นได้เพียง 1 ใน 4 ของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หรืออาจมาจากหัวเชื้อที่ผลิตขึ้นมาไม่ดีที่สุด ซึ่งอาจมาจากกระบวนการผลิต เทคนิคต่างๆ ที่สำคัญอาจมีสาเหตุจากไข่ไก่ที่นำมาฟักเชื้อจากประเทศเยอรมนี คุณภาพอาจไม่ดีพอ เนื่องจากเดินทางไกล เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความดันอากาศบนเครื่องบิน เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม นพ.วิชัยกล่าวว่า จากการใช้ไข่ไก่เยอรมนีที่ปลอดเชื้อ อาจต้องหันไปใช้ไข่สะอาดของไทย ซึ่งมีหลายแห่งที่ผลิตได้ เช่น สหฟาร์ม ซีพี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่การจะใช้ไข่สะอาดในประเทศต้องรอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สหรัฐอเมริกาก่อน หากให้ใช้ไข่สะอาดในไทยได้ ก็จะเป็นผลดี เพราะจะสามารถผลิตวัคซีนได้ตามต้องการ 20 ล้านโด๊ส และราคาถูก เชื่อว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จะสามารถผลิตวัคซีนได้ประมาณ 10 ล้านโด๊ส ส่วนอีก 10 ล้านโด๊ส นั้น อภ.อยู่ระหว่างเจรจาหาสถานที่ผลิต แม้จะใช้เงินเพียง 100-200 ล้านบาท ในการลงทุนก็ถือว่าคุ้ม


นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เลขาธิการ สปสช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางบริหารและจ่ายยาโอเซลทามิเวียร์ให้แก่คลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่าขณะนี้มีคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการ 217 แห่ง แบ่งเป็นคลินิกใน กทม. 149 แห่ง คลินิกโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วย 29 แห่ง และคลินิกชุมชนอบอุ่น ต่างจังหวัด 39 แห่ง ส่วนการป้องกันการดื้อยานั้น สปสช.จัดทำระบบการรายงานการใช้ยาโอเซลทามิเวียร์ โดยให้คลินิกทุกแห่งรายงานข้อมูลมายังส่วนกลางผ่านเว็บไซต์ www.healthstation.in.th และจะจัดทำรายงานสรุปผลการใช้ยาในทุกสัปดาห์ เบื้องต้นคาดว่าจะรวบรวมข้อมูลได้ในสัปดาห์หน้านี้


"จะสต๊อคไว้ที่คลินิก และโรงพยาบาลเอกชนแห่งละ 100 เม็ด หรือ 10 ชุด ซึ่งคลินิกแห่งใดมีการจ่ายยาโอเซลทามิเวียร์ออกไป สปสช.ได้มอบให้ อภ. เป็นผู้ดูแลในการจัดส่งยาไปเพิ่มเติม"นพ.วินัยกล่าว


นพ.กฤษณะ ไพโรจน์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร อภ. กล่าวว่า อภ.มั่นใจว่าจะสามารถผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ในจำนวนที่เพียงพอต่อการกระจายยาไปยังสถานพยาบาลได้ ซึ่งภายในเดือนสิงหาคมนี้ มีแผนจะผลิตเพิ่มอีก 10 ล้านเม็ด และว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา มีสต๊อคยาโอเซลทามิเวียร์แล้ว 900,000 เม็ด

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ล่าสุดยังไม่สามารถกระจายยาต้านไวรัสสำหรับเด็กให้กับคลินิกตามที่วางแผนไว้ เพราะต้องการให้ตรวจสอบคุณภาพ และขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจก่อนที่จะนำไปรักษาในเด็ก

นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วย สธ. กล่าวกรณีมีข่าวว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นรายแรกของประเทศ จากการตรวจสอบประวัติพบว่าล่าสุดเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศไทยว่า เบื้องต้น สธ.ได้มอบหมายให้สำนักระบาดวิทยา สั่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเกาหลีคนดังกล่าวไปพักอาศัยว่ามีที่ใดบ้าง หากพบว่ามีการแพร่เชื้อจะขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ทำความสะอาดต่อไป

Advertisement Replay Ad
หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์