ผู้ใหญ่เป็นได้-เด็กเป็นถี่ ''สำลัก-ติดคอ''

ผู้ใหญ่เป็นได้-เด็กเป็นถี่ ''สำลัก-ติดคอ''

ประมาทอาจ ''ถึงตาย''

เป็นเรื่องที่เกิดมานาน เกิดอยู่เนือง ๆ และระยะหลัง ๆ ดูเหมือนจะ เกิดบ่อย ในเด็ก ซึ่งผู้ปกครองไม่ควรจะประมาท นั่นคือเรื่องการ กิน-กลืน อะไรเข้าไปแล้ว สำลัก-ติดคอ ซึ่งอาจเป็นอันตราย ร้ายแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดผลไม้ต่าง ๆ เช่น เงาะ ลำไย ฯลฯ หรือการที่ ทารกกลืนเศษโลหะ เศษวัสดุต่าง ๆ

เด็ก ๆ ทั้งเด็กเล็ก-เด็กโต...จะเกิดเรื่องแบบนี้บ่อย

แต่จริง ๆ แล้ว...คนทุกเพศ-ทุกวัยเสี่ยงได้ทั้งนั้น !

ทั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยการกินที่ไม่ได้ระวังให้ดีพอ หรือโดยอุบัติ เหตุก็ตาม ก่อให้เกิดเรื่องเศร้าเพราะ สำลัก-ติดคอ กันมานักต่อนัก เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามความปลอดภัย

ทั้งนี้ นอกจากการระวังป้องกันไม่ให้เกิด ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว การปฏิบัติหรือวิธีปฐมพยาบาลก็เป็นสิ่งสำคัญ และควรจะรู้ไว้ใช่ว่า ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของ มูลนิธิหมอชาวบ้าน www.doctor.or.th จากบทความโดย ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล มีการให้ข้อมูล ให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการ ที่น่าสนใจ...

กล่าวคือ...กรณีสำลักสิ่งแปลกปลอมเอง และอยู่ลำพัง อาจสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดย...1..กำหมัดข้างหนึ่งวางเหนือสะดือ 2..ใช้มืออีกข้างจับมือที่กำหมัดไว้ แล้วก้มตัวให้มือพาดขอบแข็ง ๆ เช่น พนักเก้าอี้ ขอบอ่างล้างมือ 3..ดันหมัดอัดเข้าท้องในลักษณะดันขึ้นข้างบน ทำซ้ำ ๆ จนกว่าสิ่งแปลก ปลอมจะหลุดออก

กรณีเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าผู้ที่เราจะช่วยเป็นทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบ วิธีการคือ...1..จับทารกนอนคว่ำบนแขน ให้ศีรษะต่ำลงเล็กน้อย 2..ใช้ฝ่ามือตบลงตรงกลางหลังของทารก (ระหว่างกลางของสะบัก 2 ข้าง) เร็ว ๆ 4 ครั้ง 3..ถ้าไม่ได้ผล จับทารกนอนหงายบนแขนให้ศีรษะต่ำ แล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางวางบนกระดูกลิ้นปี่ แล้วกดหน้าอกลง (กดลงประมาณ 0.5-1 นิ้ว) เร็ว ๆ 4 ครั้ง 4..ถ้าไม่ได้ผล ให้ทำการตบหลัง 5 ครั้ง สลับกับกดหน้าอก 5 ครั้ง จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุด หรือทารกหมดสติ ซึ่งจะอย่างไรก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์ด้วย

หากพบเด็กหรือผู้ใหญ่สำลักสิ่งแปลกปลอมติดคอ ถ้ายัด้แรง ๆ พูดได้ หายใจเป็นปกติ ไม่ต้องทำอะไร รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที อย่าพยายาม ช่วยเหลือใด ๆ เช่น ใช้นิ้วล้วงคอเพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมออก เพราะอาจทำให้ สิ่งแปลกปลอมยิ่งเคลื่อนลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจ จนยิ่งอันตราย

กรณีผู้ป่วยหายใจไม่ได้ หน้าเขียว เล็บเขียว ไอไม่ออก พูดไม่ออก ควร รีบช่วยเหลือ โดย...1..กรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดี ถ้าเป็นผู้ใหญ่และเด็กโต ใช้วิธี รัดท้องอัดยอดอก โดย 1..ผู้ช่วยเหลือยืนข้างหลังผู้ป่วย ใช้แขน 2 ข้างโอบรอบเอวผู้ป่วย 2..ผู้ช่วยเหลือกำหมัดข้างหนึ่งวางลงบนบริเวณเหนือสะดือผู้ป่วยเล็กน้อย 3..ผู้ช่วยเหลือใช้มืออีกข้างจับมือที่กำไว้ แล้วทำการอัดเข้าท้องแรง ๆ เร็ว ๆ ขึ้นไปข้างบน (ทำคล้ายพยายามยกตัวผู้ป่วยขึ้น) 4..อัดแรงเข้าท้อง ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง จนกว่าสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา หรือจนกว่าผู้ป่วยจะหมดสติ

สำหรับ คนอ้วน หรือ หญิงตั้งครรภ์ ก็ให้ทำการช่วยเหลือคล้าย ๆ กัน แต่ควรวางมือตรงตำแหน่งที่สูงกว่าคนทั่วไป คือวางตรงลิ้นปี่ และอัดแรง เข้ายอดอกแทน

กรณีผู้ป่วยหมดสติ ให้ช่วยโดย...1..จับผู้ป่วยนอนหงาย 2..เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง โดยใช้มือยกคางขึ้นและกดศีรษะลง 3..ตรวจในช่องปาก ถ้าเห็นสิ่งของให้ใช้นิ้วชี้ค่อย ๆ เขี่ยเกี่ยวออก แต่ต้องระวัง เพราะอาจทำให้ยิ่งหลุดลึกขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็ก (ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 8 ขวบ แม้มองไม่เห็นสิ่งของก็ให้ลองใช้นิ้วชี้แยงตามข้างกระพุ้งแก้มจนถึงข้างคอหอย แล้วลองเกี่ยวสิ่ง ของดู แต่วิธีนี้ ห้ามทำในเด็กต่ำกว่า 8 ขวบ)

4..ถ้าเกี่ยวไม่ได้ ให้ช่วยหายใจโดยเป่าปาก 2 ครั้ง ๆ ละ 1-1.5 วินาที 5..แล้วรัดท้องอัดยอดอก 6-10 ครั้ง ในท่านอนหงาย (สำหรับผู้ที่อายุเกิน 1 ขวบ) หรือตบหลัง 4 ครั้ง สลับกับกดหน้าอก 4 ครั้ง (สำหรับทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบ) 6..ตรวจดูช่องปาก เขี่ยเกี่ยวสิ่งแปลกปลอมออก (ตามข้อ 3) 7..ถ้ายังไม่ออก ให้ทำข้อ 5-6 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงโรงพยาบาล 8..กรณี หัวใจหยุดเต้น คลำชีพจรไม่ได้ ให้เป่าปากและนวดหัวใจแทน จนกว่าจะถึง โรงพยาบาล (อาจทำให้สิ่งแปลกปลอมหลุดได้ ให้ตรวจเช็กช่องตามข้อ 3 เป็นระยะ)

ขอย้ำ...จะช่วยอย่างไรก็ควรรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ด้วย

และ...ที่ ดีที่สุดก็คือการป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุขึ้น !!

นอกจากเรา ๆ ท่าน ๆ ต้องป้องกันตัวเองเรื่องการกินอยู่แล้ว ในบทความก็ได้ให้คำแนะนำผู้ใหญ่ถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายลักษณะนี้กับ เด็ก ว่า...ต้องแยกสิ่งของใด ๆ ก็ตามที่มีขนาดเล็กกว่า 3.17.x.5.71 ซม. ซึ่งจัด เป็นของอันตราย ต้องแยกให้พ้นจากเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ นอกจากนี้ กับ เด็ก ๆ นั้นผู้ปกครองต้องสอนให้กินอาหารช้า ๆ ค่อย ๆ เคี้ยว ขณะกินไม่ควรวิ่งเล่นหรือหัวเราะ และข้อสำคัญอย่าป้อนผลไม้ที่มีเมล็ดแก่เด็กเล็ก และรวมถึง ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่เป็นอัมพาต ด้วย ต้องนำเมล็ดออกก่อนจึงค่อยป้อน จึงค่อยให้กิน

ทั้งนี้ กับการจะดูว่าผู้ใดเกิดมีสิ่งแปลกปลอม สำลัก-ติดคอ ก็คือจะมีอาการสำลัก ไอ พูดไม่ออก หรือหายใจลำบากทันทีทันใด ถ้าสิ่งของติดอยู่ที่กล่องเสียงใต้คอหอย เสียงจะแหบ หายใจเสียงดังคล้ายคนที่เป็นคอตีบ ถ้าสิ่งของนั้นมีขนาดใหญ่จนปิดกั้นทางเดินหายใจ จะมีอาการหน้าเขียว เล็บเขียว ซึ่งตรงนี้อันตรายมาก ๆ

โดยในบทความของ ทพ.ไพฑูรย์ ในเว็บไซต์ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน เตือนไว้ว่า...หากช่วยไม่ทันภายใน 4 นาที สมองจะตาย หมดสติ และตายได้ ในเวลารวดเร็ว

นี่แหละถึงต้องบอกว่า...อย่าประมาท...สำลัก-ติดคอ !!.

Advertisement Replay Ad
ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์