มานิต นั่งปลัดมหาดไทยตามโผ จับตาล้างบางซี10

มานิต นั่งปลัดมหาดไทยตามโผ จับตาล้างบางซี10

มานิต นั่งปลัดมหาดไทยตามโผ จับตาล้างบางซี10

มานิต นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่ตามโผ จับตามหาดไทยดีเดย์แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 รองปลัด-อธิบดี-ผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจ ครั้งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทยได้เสนอแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเลขที่ มท.0202.3/9380 แทนนายวิชัย ศรีขวัญ ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรเรื่องที่ 4 โดยได้เสนอชื่อ นายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มานั่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาแต่งตั้งโปรดเกล้าเป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามสำหรับบัญชีรายชื่อข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่จะเกษียณ ราชการในปีนี้ พบว่าข้าราชการระดับ 10 ที่เป็นนักบริหารระดับสูงในตำแหน่ง "รองปลัดกระทรวง-ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย" มีรายชื่อเกษียณในปีงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 22 ตำแหน่ง โดยนายต่อพงษ์ อ่ำพันธ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหารแม้จะเกษียณราชการในปี 2553 ก็ได้ยื่นเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ส่งผลให้ตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ว่าง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ดีคาดว่า นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ จะเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง เสนอต่อนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ไป

สำหรับประวัติของ ‘นายมานิต' นั้น เกิดที่จังหวัดสตูล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2493 ได้นั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2552 ถึงปัจจุบัน

เริ่มเข้ารับราชการในปีพ.ศ. 2521 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (อักษรเลข) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2528 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) สำนักงานจังหวัดตรัง พ.ศ. 2534 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7) สำนักงานจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2536 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการกอง กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พ.ศ. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2547

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พ.ศ. 2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 1 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 20 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 12 มีนาคม 2552 ก่อนนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-ปัจจุบัน

ด้านวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรม/ศึกษาดูงาน- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 32 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ 8 กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายมานิตมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะนายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งคาดว่าจะมีการล้างบางระดับ 10 ในหลายจังหวัด ซึ่งการได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามโผก่อนหน้านี้ว่าจะได้รับการแต่ง ตั้งจากมท.1

 

Advertisement Replay Ad
กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์