ธปท.ผนึกไทยพาณิชย์เสริมเกราะผู้ประกอบการตะวันออกรับมือเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ธปท.ผนึกไทยพาณิชย์เสริมเกราะผู้ประกอบการตะวันออกรับมือเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์จัดเสวนาใบโพธิ์ Business Forum หัวข้อ "แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินครึ่งปีหลัง 2552 ให้ผู้ประกอบการในภาคตะวันออก เพื่อเตรียมแผนธุรกิจพร้อมรับมือการแข่งขันได้เมื่อภาวะวิกฤตคลี่คลาย

นายไตรรงค์ บุตรากาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารมีนโยบายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือของปี 2552 นี้ ผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารจึงได้ร่วมกับ ธปท. จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลล่าสุดภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจรองรับได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออก ที่มีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศได้อย่างมหาศาล

นางสุชาดา กิระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกว่า "เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปีที่เศรษฐกิจโลกหดตัวจากวิกฤตการณ์สถาบันการเงินโลก ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคเศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงก่อให้เกิดความผันผวนของค่าเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั่วโลก ในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบประเทศต่างๆได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและปล่อยสภาพคล่องให้แก่สถาบันการเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่ออกมาเริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจคงต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับภาวะเศรษฐกิจของไทย ขณะนี้มีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี การส่งออกสินค้าและบริการไปต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกยังจะขยายตัวต่ำกว่าแนวโน้มในอดีตจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่ยังคงมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น SMEs ที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ให้มากขึ้น

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทย และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกว่า "วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ส่งผลมายังเศรษฐกิจไทยใน 2 ภาคหลักๆ คือ ภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยว โดยที่ยอดการส่งออกได้ลดลงจากจุดสูงสุดมายังจุดต่ำสุดประมาณ 40% ทำให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีการหดตัวสูงเป็นประวัติการณ์ยิ่งกว่าเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 โดยอยู่ที่ประมาณ 20% แต่สัญญาณที่ดีก็คือ ตัวชี้วัดต่างๆ ของเศรษฐกิจโลก แสดงให้เห็นว่าน่าจะใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว โดยภาคการผลิตอุตสาหกรรมจะเริ่มดีขึ้น ซึ่งมองว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะถึงจุดต่ำสุดเมื่อไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และจะค่อยๆ ดีขึ้น เบ็ดเสร็จแล้ว ส่งผลทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้จะหดตัวประมาณ 4-4.5% และจะกลับมาขยายตัวประมาณ 3.5-4% ในปี 2553 โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่ยังเหลืออยู่สำหรับเศรษฐกิจไทย ซึ่งไม่ใช่การส่งออก แต่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว จะเห็นได้จากการหดตัวหป็นประวัติการณ์ในปีนี้ และแนวโน้มการฟื้นตัวจะช้าตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะยุโรป ที่จะฟื้นตัวช้ากว่าภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงความไม่สงบทางด้านการเมืองที่ผ่านมาของไทยเอง ทั้งนี้ การท่องเที่ยวที่หดตัวลงมีผลสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจของไทย เนื่องจาก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และการค้าปลีก มีการจ้างงานโดย SME ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคการผลิตมาก คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 80-90% เมื่อเทียบการจ้างงานโดย SME ในกลุ่มการผลิตอุตสาหกรรม ที่มีจ้างงานรวมไม่ถึง 30%

นายณัฐวุฒิ สัจจพุทธวงค์ นักเศรษฐศาสตร์การเงินอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ด้านทิศทางค่าเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินนั้น พบว่า ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ค่าเงินบาทของไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกุลอื่น ๆ อีกหลายสกุล อันเป็นผลมาจากการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งในส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุน อย่างไรก็ตามแนวโน้มในอนาคตยังคงคาดว่าจะมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามายังประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตลาดเงินยังคงมีความเปราะบางและผันผวนอยู่ค่อนข้างมาก อาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต ผู้ประกอบการควรจะให้ความสนใจต่อการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นเพื่อป้องกันมิให้รายรับและผลกำไรของธุรกิจผันผวนไปตามสภาพตลาดการเงิน

Advertisement Replay Ad
คนดูใจหายวาบ นักแสดงโชว์จระเข้ภูเก็ต โดนงับหัวฝังคมเขี้ยว

คนดูใจหายวาบ นักแสดงโชว์จระเข้ภูเก็ต โดนงับหัวฝังคมเขี้ยว

เชน ธนา ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ไม่ธรรมดา เซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยา

เชน ธนา ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ไม่ธรรมดา เซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยา

โลกต้องตะลึง เด็กชายอินโดฯ “ออกไข่” ได้ 2 ปี กว่า 20 ฟองแล้ว

โลกต้องตะลึง เด็กชายอินโดฯ “ออกไข่” ได้ 2 ปี กว่า 20 ฟองแล้ว

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

เปิดภาพครอบครัวของอดีตนักร้อง "เจอาร์" พ่อแม่ลูกน่ารักมาก

เปิดภาพครอบครัวของอดีตนักร้อง "เจอาร์" พ่อแม่ลูกน่ารักมาก

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

ชาญเทพ สั่งปลด “ตำรวจ 191” เมายาซ่า-พกปืนข่มขู่ชาวบ้าน

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

เปิดภาพนาทีคนร้ายดักฆ่าปาดคอคนขับรถตู้ คาดปมแย่งที่จอดรถ

ผบก.กาญจน์ฯ ย่องเงียบรายงานตัว ศปก.ตร.แล้ว ปมหวย 30 ล้าน

ผบก.กาญจน์ฯ ย่องเงียบรายงานตัว ศปก.ตร.แล้ว ปมหวย 30 ล้าน

หญิง รฐา เปลือยใจเล่าความรักปัจจุบัน คนนี้ไม่ได้แย่งจากใครมา

หญิง รฐา เปลือยใจเล่าความรักปัจจุบัน คนนี้ไม่ได้แย่งจากใครมา

หนุ่มตกงานคิดการใหญ่ เทน้ำมันจุดไฟเผากลางธนาคาร หวังปล้นเงิน

หนุ่มตกงานคิดการใหญ่ เทน้ำมันจุดไฟเผากลางธนาคาร หวังปล้นเงิน

หนุ่มติดหนี้พนัน-ยักยอกเงินออฟฟิศ คิดสั้นโดดให้รถไฟชนร่างกระจุย

หนุ่มติดหนี้พนัน-ยักยอกเงินออฟฟิศ คิดสั้นโดดให้รถไฟชนร่างกระจุย

เปิดวาร์ป "โมสต์ วิศรุต" จ้อย บุพเพสันนิวาส มา 2 ตอนสาวกรี๊ด

เปิดวาร์ป "โมสต์ วิศรุต" จ้อย บุพเพสันนิวาส มา 2 ตอนสาวกรี๊ด

เกรซ กาญจน์เกล้า อวดหุ่นเป๊ะในทะเล ออร่าความขาวแข่งกับแสงแดด

เกรซ กาญจน์เกล้า อวดหุ่นเป๊ะในทะเล ออร่าความขาวแข่งกับแสงแดด

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตเตอรี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

นักธุรกิจหนุ่มวัย 25 ถูกหลอกซื้อโควต้าลอตเตอรี่ เสียหายเกือบ 14 ล้าน

สามีภรรยาชาวรัสเซียเลี้ยง เสือพูม่า ชาวเน็ตเอ็นดูกดติดตามเพียบ

สามีภรรยาชาวรัสเซียเลี้ยง เสือพูม่า ชาวเน็ตเอ็นดูกดติดตามเพียบ

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

5 หลักฐานมัด เคน ธีรเดช กาลเวลาฆ่าไม่ตาย เขาเป็นแวมไพร์ ไม่ใช่คน!

5 หลักฐานมัด เคน ธีรเดช กาลเวลาฆ่าไม่ตาย เขาเป็นแวมไพร์ ไม่ใช่คน!

ชายอินเดียทำระทึก แอบปีนเข้ากรงสิงโต จนท.เสี่ยงชีวิตลากตัวออกมา

ชายอินเดียทำระทึก แอบปีนเข้ากรงสิงโต จนท.เสี่ยงชีวิตลากตัวออกมา

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

ฝากขัง "ดาบตำรวจ" มือยิงบริษัทเดินรถดับ 2 ราย ค้านการประกันตัว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์