ผ่ากลยุทธ์ CAT CDMA รุกตลาด ''Below the line''

ผ่ากลยุทธ์ CAT CDMA รุกตลาด ''Below the line''

ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 7 ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT แยกตัวออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) และ เป็นปีที่ 7 ที่ CAT พยายามบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

หากแต่โครงสร้างธุรกิจที่ CAT ถือเป็นธงนำอันดับต้น ๆ คือ ธุรกิจโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ CAT CDMA กล่าวได้ว่าธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ CAT ตั้งเป้ารายได้เป็นอันดับหนึ่งในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ฐานเศรษฐกิจ มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย เกี่ยวกับแผนธุรกิจครึ่งปีหลังมีประเด็นที่น่าสนใจยิ่ง !

*** กลยุทธ์ครึ่งปีหลัง

เน้นเรื่องบริการเสริมพิเศษ (Value Added Service) เพิ่มมากขึ้นเพราะในปีนี้ CAT CDMA เน้นในเรื่องของ Data (ข้อมูล) มากขึ้นและในวันจันทร์นี้ (17 สิงหาคมนี้) บริษัทได้ยิงสปอตโฆษณาเน้นประสิทธิภาพเครือข่ายของ CAT CDMA ที่ให้บริการข้อมูลด้วยความเร็วสูง

*** บริการเสริมมีอะไรบ้าง

บริการเสริมที่ว่า คือ เสียงเพลงรอสาย (Ring Back Tone) บริการดาวน์โหลดเสียงเพลงต่างๆ โดยบริษัทซื้อระบบซอฟต์แวร์มาบริหารจัดการ ขณะที่คอนเทนต์ (เนื้อหา) มีการมอบหมายให้บริษัท สามารถ ไอ โมบาย จำกัด (มหาชน) เข้ามาบริหารจัดการเช่น บริการผ่านเลขหมาย 1900xxx ฟังข้อความดาวน์โหลด รวมถึงบริการข้อมูลต่างที่ บมจ.สามารถ ให้บริการอยู่ในขณะนี้

**** เหตุผลที่ใช้คอนเทนต์ของกลุ่มสามารถ

เหตุผลที่เลือกบริการของ บมจ.สามารถ เพียงรายเดียวเพราะเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมให้บริการอยู่แล้วส่วนผลประโยชน์แบ่งตามมาตรฐานที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้

**** แผนการตลาด

เน้นเรื่องของคอนเทนต์ และ ดาต้า พัฒนาระบบครอบคลุมจำนวนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะในส่วนของวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายจะต้องมีปริมาณรองรับให้เพียงพอกับ ดาต้า เพราะปีที่แล้ว CAT CDMA เน้นในเรื่องของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ แต่ในปีนี้จะเน้นในเรื่องของดาต้า ขณะที่เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA ก็ต้องปรับปรุงสถานีฐาน จุดไหนที่ไม่สามารถให้บริการได้บริษัทจะไปติดตั้งเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการ

ส่วนแผนการทำตลาดจะใช้กลยุทธ์แบบ below the line (การทำตลาดไปที่กลุ่มเป้าหมาย) และ การออกโปรโมชันแพ็กเกจใหม่ เพื่อให้บริการทั้งดาต้า และ เสียง (Voice) ซึ่งแพ็กเกจที่กำลังออกมาใหม่นั้นมีแบบหลากหลายให้ลูกค้าใช้บริการ

*** งบโฆษณาในปีนี้

สำหรับงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เฉพาะในช่วงปีหลังใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ผ่านสื่อโฆษณาที่ใช้ประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ และ บิลบอร์ด เป็นต้น ส่วนหนังโฆษณาชุดใหม่ที่เน้นเรื่องดาต้า ได้มอบหมายให้บริษัทเอเยนซีรายหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้

**** ครบรอบปีที่ 7 การก่อตั้ง CAT วางเป้าหมายอย่างไร

คอนเซ็ปต์ปีที่ 7 ผู้บริหารของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ก่อนหน้านี้ได้วางโพสิชันนิ่งเป็นไลฟ์สไตล์ แต่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เน้นเรื่องของ Individual (ตัวบุคคล) วางโพสิชันนิ่งจับกลุ่มลูกค้าบุคคล เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริโภคจะมองว่าบริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนโพสิชันนิ่งใหม่จับกลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 เริ่มกระจายไปยังกลุ่มลูกค้ามวลชนมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะเน้นตัวบุคคลเป็นหลัก

*** ข้อจำกัดของเครือข่าย

ปัจจุบันเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ CAT CDMA ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 51 จังหวัดมีจำนวนชุมสายทั้งสิ้น 5 ชุมสายมีสถานีฐานจำนวน 1,670 สถานีและกำลังจะติดตั้งสถานีฐานเพิ่มอีก 300 สถานี ส่วนงบลงทุนทั้งหมด 7,000 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรรไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนการขยายเครือข่ายเพิ่มเติมอีก 300 สถานีอยู่ระหว่างการเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณา

****เมื่อไรจะให้บริการครบทั่วประเทศ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ CAT CDMA บริการใช้ได้ทั่วประเทศอยู่แล้ว และ ตอนนี้กำลังขยายบริการไปยังระบบพรีเพด(เติมเงิน)มากขึ้น แต่ยังติดปัญหาเรื่องการจัดจำหน่าย ดังนั้นบริษัทต้องขยายช่องทางตู้เติมเงิน และ เช่าร้านคอนวีเนียนสโตร์ เพื่อกระจายบัตรเติมเงินให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันระบบเติมเงินสามารถให้บริการผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

**** ลูกค้าปัจจุบัน

มีจำนวน 350,000 รายโดยเมื่อปี 2551 มีจำนวนผู้ใช้บริการ 200,000 รายขณะที่ปี 52 ผ่านไปแล้ว 7 เดือนมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มอีก 150,000 ราย โดยภายในสิ้นปีตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 500,000 ราย โดยใช้กลยุทธ์การตลาด below the line

**** ลูกค้ายังขาดความเชื่อมั่นในแบรนด์

บริการทางด้านโทรคมนาคมนั้นลูกค้าจะต้องเข้ามาใช้บริการถึงจะรู้ว่าเครือข่ายเรามีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาอุปสรรคของเราก็คือ เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อเครื่องโทรศัพท์ระบบอื่นไปแล้วไม่สามารถใช้บริการของ CAT CDMA ดังนั้นทางเดียวที่จะทำได้บริษัทต้องจัดแคมเปญส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาเครื่อง ยกตัวอย่างเช่น จำหน่ายเครื่องในราคา 3,000 บาทแต่ได้แอร์ไทม์(จำนวนนาทีการใช้งาน) 1,500 บาทเป็นต้น เมื่อลูกค้าเข้ามาจดทะเบียนในระบบขั้นตอนต่อไปเราจะต้องให้บริการหลังการขาย

**** ภาพรวมการแข่งขัน

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ไม่ลงมาเล่นราคา แต่สำหรับตัวเราเน้นเรื่องของราคาเป็นหลัก เพราะเป้าหมายของบริษัทต้องการให้ลูกค้าระดับล่างเข้ามาใช้บริการของเราได้เพราะลูกค้าระดับบนเลือกใช้ทั้งดาต้า และ เสียง ส่วนลูกค้าระดับล่างส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องvoiceแต่เพียงอย่างเดียว

Advertisement Replay Ad
การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์