บอร์ด ตลท.เลือกสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ

บอร์ด ตลท.เลือกสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯมีมติเลือกนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการก.ล.ต. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เข้าเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา และนายวิชัย พูลวรลักษณ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2552 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯในวันนี้ (19 ส.ค. 2552) ได้มีมติเลือกนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่14 แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ครบวาระโดยนายสมพลจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2552 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีสิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค. 2554 "คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แสดงความชื่นชมต่อคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ฝากผลงานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตลาดทุนไทยตลอดระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมา (22 ส.ค.2550 - 14 ส.ค. 2552) และเชื่อมั่นว่า คุณสมพล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานทั้งในภาคการค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเงินและตลาดทุน จะเป็นผู้ที่สานต่อภารกิจสำคัญของตลาดทุนไทยซึ่งถือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่มีพัฒนาการที่สำคัญได้เป็นอย่างดี พร้อมกัลวรลักษณ์ ที่ได้ทำหน้าที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยดีมาโดยตลอดด้วย นางภัทรียากล่าว นายสมพล เกียรติไพบูลย์ อายุ 69ปี จบปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Fairleigh DickinsonUniversity สหรัฐอเมริกาและปริญญาโท(เกียรตินิยม) พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายองค์กร อาทิ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคมกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย สมาชิกวุฒิสภาประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา) ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งในองค์กรหลายแห่งอาทิ ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย กรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำมันพืชไทยกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สำหรับ รศ. จารุพร ไวยนันท์ อายุ63 ปี จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน จาก Middle TennesseeState University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย กรรมการที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุกรรมการติดตามและประเมินผลของสำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) นอกจากนี้ ยังมีผลงานทางวิชาการ และงานด้านอื่น ๆเช่น การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยการพัฒนากฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิกทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง

1 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ 15 ส.ค.2552 14 ส.ค. 2554

2 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองประธานกรรมการ 1 มิ.ย.2552 27 พ.ค. 2553

3 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ 28 พ.ค.2551 27 พ.ค. 2553

4 นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ 28 พ.ค. 2551 - 27 พ.ค. 2553

5 นายนิพัทธ พุกกะณะสุต กรรมการ 11 ส.ค. 2551 - 10 ส.ค. 2553

6 รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการ 11 ส.ค. 2551 - 10 ส.ค. 2553

7 ดร.วัลลภ วิมลวณิชย์ กรรมการ 11 ส.ค. 2551 - 10 ส.ค. 2553

8 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร กรรมการ 28 พ.ค.2552 27 พ.ค. 2554

9 นางวิภารัตน์ มีสิทธิ์สกุล กรรมการ 28 พ.ค.2552 27 พ.ค. 2554

10 รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการ 15 ส.ค. 2552 14 ส.ค. 2554

11 นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ 1 มิ.ย.2549 31 พ.ค. 2553

Advertisement Replay Ad
กรรมติดจรวด! เด็กชายติดลิฟต์ในจีน เหตุ “ฉี่” ใส่ปุ่มกดจนไฟช็อต

กรรมติดจรวด! เด็กชายติดลิฟต์ในจีน เหตุ “ฉี่” ใส่ปุ่มกดจนไฟช็อต

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค พลัดตกจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค พลัดตกจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิต

คิมเบอร์ลี่ ส่งความแซ่บข้ามประเทศจากออสเตรีย ชุดว่ายน้ำสีแดงอวดแผ่นหลัง

คิมเบอร์ลี่ ส่งความแซ่บข้ามประเทศจากออสเตรีย ชุดว่ายน้ำสีแดงอวดแผ่นหลัง

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

กระบะชนประสานงารถพ่วง ตายยกครัว 4 ศพ

กระบะชนประสานงารถพ่วง ตายยกครัว 4 ศพ

‘แต๊งค์ พงศกร’ ตอบแมนๆ เป็นหนี้แฟนเก่า 2 แสน รับสภาพชีวิตขาลง

‘แต๊งค์ พงศกร’ ตอบแมนๆ เป็นหนี้แฟนเก่า 2 แสน รับสภาพชีวิตขาลง

ไปไม่ถึงงานบวช สาวขับกระบะชนต้นไม้ก่อนไถลตกน้ำ ดับ 2 ศพ

ไปไม่ถึงงานบวช สาวขับกระบะชนต้นไม้ก่อนไถลตกน้ำ ดับ 2 ศพ

ญี่ปุ่นฆ่าสยอง พบ "หัวหญิงสาว" ซุกกระเป๋าเดินทาง

ญี่ปุ่นฆ่าสยอง พบ "หัวหญิงสาว" ซุกกระเป๋าเดินทาง

ลัดเลาะรอบบ้าน เชอรี่ เข็มอัปสร อบอุ่นร่มรื่นสไตล์นางเอกนักอนุรักษ์

ลัดเลาะรอบบ้าน เชอรี่ เข็มอัปสร อบอุ่นร่มรื่นสไตล์นางเอกนักอนุรักษ์

กรณ์ ณรงค์เดช เปิดใจหลังขอ “ศรีริต้า” เป็นแฟน ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ แล้ว

กรณ์ ณรงค์เดช เปิดใจหลังขอ “ศรีริต้า” เป็นแฟน ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ แล้ว

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

แฟนหนังอินเดียช็อก "ศรีเดวี" ซูเปอร์สตาร์บอลลีวูดเสียชีวิตกะทันหัน

แฟนหนังอินเดียช็อก "ศรีเดวี" ซูเปอร์สตาร์บอลลีวูดเสียชีวิตกะทันหัน

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

ยอมใจออเจ้า เบลล่า คลิปหน้าสดเข้ายิมออกกำลังกาย เหนื่อยแต่ยังสวยเป๊ะ

ยอมใจออเจ้า เบลล่า คลิปหน้าสดเข้ายิมออกกำลังกาย เหนื่อยแต่ยังสวยเป๊ะ

จับแล้วมือยิงสวป.อุ้มผาง พบคนร้ายเป็นตำรวจ ตชด.34

จับแล้วมือยิงสวป.อุ้มผาง พบคนร้ายเป็นตำรวจ ตชด.34

งานวิวาห์ เตย กัญญกร นางเอก-นางร้ายช่อง 7 แท็กทีมเป็นเพื่อนเจ้าสาว

งานวิวาห์ เตย กัญญกร นางเอก-นางร้ายช่อง 7 แท็กทีมเป็นเพื่อนเจ้าสาว

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้  ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์