TRIDIจับมือจุฬาฯปั้นคนโทรคมฯ เน้นพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

TRIDIจับมือจุฬาฯปั้นคนโทรคมฯ เน้นพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

TRIDI ร่วมมือกับจุฬาฯผลักดันโครงการห้องปฏิบัติการคลื่นแสงความเร็วสูง พัฒนาระบบเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับบุคลากรและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต

พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(Telecommunications Research and Industrial Development Institute หรือ TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้วางแผน และดำเนินการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง ซึ่งเป็นห้องที่จะทำการศึกษาวิจัยด้าน Fiber Optic โดยที่ผ่านมา กทช. ได้มุ่งหวังให้เกิดผลงานการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน เพื่อก่อเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้าน Fiber Optic อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการกลุ่มเชี่ยวชาญแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน Fiber Optic เป็นทุนส่งเสริมและสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยที่เป็นทุนต่อเนื่องจากโครงการ Excellence 2008 Plus Three เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่อไป ทั้งนี้ยังจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม

สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการกลุ่มเชี่ยวชาญแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการสื่อสารคลื่นแสงและความเร็วสูง เน้นการศึกษาวิจัยทางด้าน Fiber Optic ในด้านการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยการศึกษาวิจัยด้าน Fiber Optic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ TRIDI ให้ความสำคัญและอยู่ในยุทธศาสตร์หลักของการดำเนินงานของ TRIDI ด้วย เนื่องจากการทำงานด้านโทรคมนาคม Fiber Optic จะมีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยนำมาพัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิจัย ระบบ Lightwave Measurement System, ระบบวิเคราะห์สัญญาณความถี่สูง, การวิเคราะห์เชิงทฤษฎี และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, การออกแบบระบบสื่อสารผ่านเส้นใยแสง, การสร้างโครงข่ายทดสอบขนาดเล็ก และการจำลองการทำงานของระบบสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูงแบบต่างๆ ในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นใยแสง รวมทั้งยังจะได้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเฉพาะการต่อยอดพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งปัจจุบันและอนาคตจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้คนใน ที่มีความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อนึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีนำเข้าอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาท โดยจะเห็นว่าประเทศไทยถือเป็นผู้นำเข้ามากกว่าผู้ผลิต ดังนั้นโครงการภายใต้

การสนับสนุนจาก TRIDI จะมุ่งส่งเสริมให้อนาคตประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมากขึ้น เพื่อลดการนำเข้าด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถให้ประเทศชาติยืนได้ด้วยตนเอง กับแนวทางพัฒนาแบบวางแผน - วางกลยุทธ์ - แนวทางปฏิบัติจริง ซึ่งถ้านับจากนักวิจัยในปัจจุบันในประเทศที่ได้มีการสำรวจจะมีนักวิจัยด้านโทรคมนาคมในประเทศประมาณ 2,000 คน และโครงการการสนับสนุนจาก TRIDI คาดว่าจะทำให้เกิดบุคลากร นักวิจัยที่มีศักยภาพมากขึ้น

Advertisement Replay Ad
ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้  ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์