ทำเต็มร้อยตลอดเวลา สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ทำเต็มร้อยตลอดเวลา สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

แม้จะเป็นผู้บริหารหญิงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่น ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดมากนัก เพราะทำงาน ณ องค์กรแห่งนี้มาประมาณ 30 ปี ทำให้รู้ซึ้งถึงภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี

ก็คือ 1.เป็นช่องทางการระดมทุนให้กับธุรกิจเอกชนและภาครัฐ 2. ต้องมีผลิตภัณฑ์ให้ผู้ลงทุนที่มีเงินออมมีโอกาสได้ลงทุนอย่างครบถ้วน และ 3. ต้องเป็นช่องทางกระจายการถือครองหลักทรัพย์ไปถึงประชาชนในวงกว้าง ซึ่งตลอด 3 ปีที่ขึ้นเป็นผู้จัดการก็ได้สานต่อภารกิจที่กำหนดไว้

ทำให้การได้ทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯมีข้อดีมากๆ รู้สึกภาคภูมิใจว่าเป็นองค์กรที่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง และทำเพื่อผู้ที่ต้องใช้ตลาดทุนให้เกิดประโยชน์

ดังเช่นเมื่อคราวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯเผชิญวิกฤติใหญ่ๆ 3-4 เหตุการณ์ มีเหตุการณ์การยึดอำนาจการบริหารโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 ตามมาด้วยการประกาศมาตรการควบคุมเงินทุนระยะสั้นไหลเข้า 30 % ของธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 18 ธ.ค. 2549 หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุด และวิกฤติซับไพรม์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายปี 2551 ซึ่งแต่ละวิกฤติล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างแรง แต่ ภัทรียา ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจสิ่งที่ทำก็คือต้องประเมินผลกระทบ และวางแผนการแก้ไข ดูว่าต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรใดบ้างเพื่อแก้ไขวิกฤติ ถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้จัดการที่ต้องแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี

ภัทรียา กล่าวถึงผลงานหรือความสำเร็จในการขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ฯฝ่าปัจจัยลบที่เข้ามากระทบหลายครั้งหลายหน ไม่ใช่ผลงานของตัวเองผู้เดียว แต่เป็นผลงานของทั้งองค์กร ทั้งทีมงาน

สำหรับหลักคิดในการทำงาน ภัทรียากล่าวว่า ไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในตำแหน่งใด ต้องทำงานเต็มร้อยตลอดเวลากับงานที่รับผิดชอบ ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่เล็กสุดจนสูงสุดถือเป็นกลไกสำคัญขององค์กร จำเป็นต้องปลูกฝังให้พนักงานรักและให้ความสำคัญกับงานที่รับผิดชอบ ให้ดีที่สุดตลอดเวลา

ทุกอย่างเราไม่สามารถที่ทำจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเรื่อง ทุกเวลา แต่โดยรวมๆ แล้ว สามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ก็ถือว่าใช้ได้ ก็พอใจแล้ว เพราะตัวเองไม่ใช่คนเล็งผลเลิศมากนัก ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกอย่างเชื่อว่าชีวิตต้องสมดุล เรื่องงานก็ต้องสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ ชีวิตครอบครัวก็ต้องมีคุณภาพพอสมควร ไม่ต้องเต็มร้อยทั้งสองด้านก็ได้ แค่ 80% ก็พอใจแล้ว

นอกจากวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว ปัจจุบันภาวะตลาดการเงินโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินในประเทศด้วย และจัดเป็นเรื่องท้าทายผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา ภัทรียา ได้ปรับทิศทางและโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับตัวเองให้ทันต่อสภาพแวดล้อม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งอยู่เสมอ เพื่อส่งประโยชน์การเป็นตลาดทุนไปถึงภาคธุรกิจกับผู้ลงทุนให้ได้ ในการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหม่ เธอยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย ต้องใช้พลังอย่างมากล้น

ในการปรับโครงสร้างองค์กรที่ได้ทำไป ก็คือการแยกกลุ่มงานให้ชัดเจน เพื่อให้ภารกิจการทำงานในฐานะเป็นตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นกลไกในการระดมทุน สร้างตราสารเพื่อการลงทุน หรือกลุ่มงานพัฒนา แต่ละกลุ่มมีตัววัดที่ชัดเจน เริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา

เป้าหมายคือ อยากจะเป็นตลาดทุนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การระดมทุนของ บจ.ก็อยากให้เขาระดมได้มากขึ้นด้วยต้นทุนต่ำที่สมเหตุสมผล และใช้ช่องทางเราในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ ผู้ลงทุนก็ต้องมีตราสารทางการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อจะเป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างครบถ้วน

สำหรับบุคคลที่ภัทรียายึดเป็นต้นแบบในการทำงาน ก็คือ คุณศุกรีย์ แก้วเจริญ ผู้จัดการคนแรกของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายคนแรกของภัทรียาด้วย เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยในการเริ่มตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันนี้เธอได้เรียนรู้ว่าถ้ามุ่งมั่นเต็มร้อยแล้วก็เดินไปได้และสามารถส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง ภัทรียาใคร่ครวญก่อนกล่าวสรุปทิ้งท้ายไว้ว่า ปรัชญาในการทำงานของ คุณสุกรีย์ ให้ความสำคัญเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลัก ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯไม่ว่าระดับไหนก็ตามต้องมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์กับงานกับองค์กร โดยเฉพาะการทำประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉะนั้น ถ้าผู้บริหารไม่ยึดมั่นในความซื่อตรง โปร่งใสแล้ว องค์กรคงไม่เดินรุดหน้าสร้างความน่าเชื่อถือมาจนถึงทุกวันนี้

Advertisement Replay Ad
"บิ๊กป้อม"ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม"ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

ครูสาวกลับบ้านแล้ว หลังทอมแอบลักพาตัว ไม่ให้เข้าพิธีแต่งงาน

ครูสาวกลับบ้านแล้ว หลังทอมแอบลักพาตัว ไม่ให้เข้าพิธีแต่งงาน

ยุคเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยน พ่อแม่จีนในเมืองใหญ่ไม่คาดหวังให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่

ยุคเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยน พ่อแม่จีนในเมืองใหญ่ไม่คาดหวังให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่

แจ็ค แฟนฉัน ยังครองสถิติ อุ้มหลานเมื่อใด...เด็กร้องจ๊าก!

แจ็ค แฟนฉัน ยังครองสถิติ อุ้มหลานเมื่อใด...เด็กร้องจ๊าก!

ชายจีนนอนคุก หลังโพสต์ภาพซากสัตว์ป่า เตรียมทำอาหารวันตรุษจีน

ชายจีนนอนคุก หลังโพสต์ภาพซากสัตว์ป่า เตรียมทำอาหารวันตรุษจีน

ทหารเข้าตรวจสอบ "ซากจระเข้" พบในทุ่งสามร้อยยอด

ทหารเข้าตรวจสอบ "ซากจระเข้" พบในทุ่งสามร้อยยอด

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

น้องสกาย ฉลองวันเกิดอายุ 3 ขวบ แม้ยังต้องรักษาโรคมะเร็ง

น้องสกาย ฉลองวันเกิดอายุ 3 ขวบ แม้ยังต้องรักษาโรคมะเร็ง

วิวาห์ล่ม ครูสาวหายตัวก่อนแต่งงาน 3 วัน ญาติเชื่อถูกทอมลักพาตัว

วิวาห์ล่ม ครูสาวหายตัวก่อนแต่งงาน 3 วัน ญาติเชื่อถูกทอมลักพาตัว

หนุ่มแม่สอดขี่รถคว่ำในทางเปลี่ยว ตายในวันเกิดเข้าวัยเบญจเพส

หนุ่มแม่สอดขี่รถคว่ำในทางเปลี่ยว ตายในวันเกิดเข้าวัยเบญจเพส

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

"อัจฉริยะ" ประกาศยุติบทบาทและปิดชมรมฯ ถ้าหวย 30 ล้านเป็นของครูปรีชา

"อัจฉริยะ" ประกาศยุติบทบาทและปิดชมรมฯ ถ้าหวย 30 ล้านเป็นของครูปรีชา

น่ารักมาก พี่เจ้าขา น้องอคิณ แชะภาพคู่ที่เห็นแล้วต้องยิ้มตาม

น่ารักมาก พี่เจ้าขา น้องอคิณ แชะภาพคู่ที่เห็นแล้วต้องยิ้มตาม

นก อุษณีย์ ควงแฟนฝรั่งอวดหุ่นแซ่บริมทะเล ขอเป็นตัวเองบ้างอย่าว่ากัน

นก อุษณีย์ ควงแฟนฝรั่งอวดหุ่นแซ่บริมทะเล ขอเป็นตัวเองบ้างอย่าว่ากัน

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

รองนายกฯ ออสเตรเลียลาออกแล้ว หลังมีสัมพันธ์ฉาวกับเลขาหญิงจนตั้งครรภ์

รองนายกฯ ออสเตรเลียลาออกแล้ว หลังมีสัมพันธ์ฉาวกับเลขาหญิงจนตั้งครรภ์

สุดสงสาร ช้างป่าถูกรถกระบะชนเจ็บหนัก ตะเกียกตะกายลากขากลับเข้าป่า

สุดสงสาร ช้างป่าถูกรถกระบะชนเจ็บหนัก ตะเกียกตะกายลากขากลับเข้าป่า

พรานป่าโหด ตัดหัวลิงแสม-แล่เนื้อกิน ถูกจับคาบ้านพร้อมหลักฐาน

พรานป่าโหด ตัดหัวลิงแสม-แล่เนื้อกิน ถูกจับคาบ้านพร้อมหลักฐาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์