ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำ เชคคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Khalifa Bin Salman Al-Khalifa) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ในโอกาสนี้ นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย และ นายสุพัฒน์ จิตรานุเคราะห์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศไทยประจำราชอาณาจักรบาห์เรน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย เชคคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัคคอลิฟะห์ เป็นพระปิตุลาของเชค ฮามัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนพระองค์ปัจจุบัน และทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เช่น ประธานสภากลาโหมสูงสุด ประธานสภาการเงิน ประธานสภาการปิโตรเลียม ประธานสภาทรัพยากรน้ำ ประธานสภาข้าราชการพลเรือนสูงสุด เป็นต้น เชคคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลิฟะห์ เคยเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการมาแล้ว 7 ครั้ง โดยครั้งหลังสุดได้เสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2550 เวลา 09.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดท่าทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดท่าทอง ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกโรงเรียนตำบลวังกะพี้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านครอบครัวอบอุ่น บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพครอบครัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จัดแสดงการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านน้ำต๊ะ บ้านน้ำลี อำเภอท่าปลา บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์ส่งเสริมนมแม่และพัฒนาสุขภาพชุมชน ตลาดนัดผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 15.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน เซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล วอทช์ แฟร์ 2009 (Central International Watch Fair 2009 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.49 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ ทรงประกอบพิธีสมรส ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายพิเนต แฉ่งสมบูรณ์ กับ นางสาวฤดีวรรณ แหวกวารี นายอภิชาติ อัจฉริยะกุลพร กับ นางสาวกฤตติกา ลือกิตติศัพท์ เรือเอก กฤษณะ ชูสาย กับ นางสาวบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร นายตรีรัตน์ มโนภักดี กับ นางสาวปวีณา ทองปรอน นายนภดล พริ้งวณิชย์ กับ นางสาวจิตรลดา ศรีประเสริฐ นายจักรพันธ์ แสงเพชร กับ นางสาวดาลัลยา พัชรปิติยานนท์ พันตำรวจตรี ปพนพัชร์ ใบยา กับ นางสาววาริธร จันทราสกุล และ นายชาญวิทย์ เผื่อนโชติ กับ นางสาวดวงทิพย์ เจริญรุกข์ อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 23.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 658 เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2552 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมองโกเลีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้ทอดพระเนตรโรงเรียนอัลตันบูลัก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ขอพระราชทาน รวมทั้งทอดพระเนตรวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมืองของประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ จะทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ซึ่งจะถวายพระกระยาหารค่ำในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ทั้งจักได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรีแห่งมองโกเลียเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในวันเดียวกันนั้น เวลา 19.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง พระมหาชนก ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค กระโดดจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิตแล้ว

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค กระโดดจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิตแล้ว

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้  ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์