ก.ไอซีที ร่วมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างปท. สร้างโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงไอซีที อย่างเท่าเทียม

ก.ไอซีที ร่วมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างปท. สร้างโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงไอซีที อย่างเท่าเทียม

นายนิมิตร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมให้ผู้พิการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป ว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Asia-Pacific Regional Forum on Mainstreaming ICT Accessibility for Persons with Disabilities หรือการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมให้ผู้พิการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปขึ้นในประเทศไทย

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม องค์กรภาคประชาชนและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีตลอดจนกลุ่มผู้พิการ ได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้พิการได้เข้าถึง ICT อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยจะมีการนำเสนอ Toolkit for Policy Makers ที่ ITU และ G3 ict ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใการกำหนดนโยบายระดับประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงไอซีที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ซึ่งร่วมลงนามโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติจำนวน 142 ประเทศ และอีก 64 ประเทศได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว รวมทั้งประเทศไทยด้วย (สถานะเมื่อ 12 สิงหาคม 2552)

สำหรับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากไอซีทีรวมทั้งมุมมองทางด้านกฎหมายในเรื่องดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้พิการได้เข้าถึงไอซีทีประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต การแพร่ภาพออกอากาศ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในการใช้ไอซีที การถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในการช่วยให้ผู้พิการได้เข้าถึงไอซีทีอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป พร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลของภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมสิทธิของผู้พิการในการเข้าถึงไอซีทีด้วย

"ในส่วนของกระทรวงไอซีทีได้มีการดำเนินโครงการที่ช่วยส่งเสริมสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงไอซีทีหลายโครงการ ได้ก่ 1.โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วยไอซีที ซึ่งดำเนินการ 2 ส่วน คือ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วยอ ให้แก่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งกิจกรรมการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชนจำนวน 40 ศูนย์ คือ โปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และขยายหน้าจอ เครื่องพิมพ์และเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ และในปีงบประมาณ 2553กระทรวงฯ ได้วางแผนที่จะดำเนินโครงการเพิ่มเติม คือ โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ Closed Caption ในการให้บริการสื่อโทรทัศน์สำหรับประเทศไทย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไอซีทีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) นายนิมิตร กล่าว

Advertisement Replay Ad
ย้อนประวัติ "พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค" คดีวิสามัญบันลือโลก โจ ด่านช้าง

ย้อนประวัติ "พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค" คดีวิสามัญบันลือโลก โจ ด่านช้าง

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค กระโดดจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิตแล้ว

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค กระโดดจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิตแล้ว

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้  ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์