สธ.เดินเครื่องสกัด ''ไข้หวัด2009''

สธ.เดินเครื่องสกัด ''ไข้หวัด2009''

อสม.คุมเข้มหวั่นระบาดปลายฤดูฝน

การแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) หรือไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทยยังระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะกลับมาแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง ในช่วงเดือน ส.ค. ก.ย. และ ต.ค.นี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดการแพร่ระบาด

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่นำโดย นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ได้เริ่มดำเนินการนั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการป้องกัน และรักษา โดยการรักษานั้นมีการตัดสินใจใช้ยาโอเซลทามิเวียร์ ส่วนการป้องกันนั้นคณะวิจัยของไทยเราผลิตวัคซีนขึ้นเองทั้งที่เป็นลักษณะของเชื้อเป็น รวมถึงสั่งซื้อชนิดเชื้อตายด้วย และมีการสำรองยาซานามิเวียร์ (ยาแบบพ่น) อีกทางหนึ่ง ในกรณีที่พบการดื้อยา โอเซลทามิเวียร์

แต่สิ่งหนึ่งที่น่าระลึกถึงและควรจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง คือ การป้องกันโรค ไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไม่เสียเวลาในการเรียนการสอนหรือทำงาน และไม่เสียชีวิตหรือเป็นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บนี้

โดยหนึ่งในวิธีการป้องกันโรคนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้นำพลัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ 987,019 คน มาเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการค้นหาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ แต่ในระยะนี้จะเน้นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคประจำตัวต่าง ๆ คนอ้วน ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์ หากมีอาการไข้หวัด แม้เพียงเล็กน้อย อสม. ต้องแจ้งให้ไปพบแพทย์ทันที

ที่ผ่านมานายวิทยา ได้นำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนั้นนายวิทยา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.ปทุมธานี พร้อมมอบคู่มือตรวจคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงอาการรุนแรง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข 60 ตำบล

นายวิทยา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา กระทรวงฯได้ระดมพลัง อสม. ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยหวัดใหญ่ 2009 พร้อมกันทุกจังหวัด ถวายแด่พระแม่แห่งแผ่นดิน เน้นในเขตชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต กิจกรรมที่รณรงค์ครั้งนี้ เช่น การเดิน การวิ่งออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ การให้ความรู้โรคและการตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอาการป่วยรุนแรง หากพบผู้ที่มีอาการ อสม.จะส่งตัวไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษาทันที

จากการประเมินสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของไทย คาดว่าจะระบาดต่อไปอีก 2-3 เดือน ขณะนี้โรคได้แพร่กระจายไปทุกจังหวัด เริ่มจากชุมชนเขตเทศบาลก่อน ส่วนคนในชนบทมีโอกาสติดโรคนี้น้อยกว่าคนในเมือง เนื่องจากอยู่ในที่มีอากาศดี สิ่งแวดล้อมไม่แออัด ทั้งนี้ได้เน้นให้อสม.ทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ ค้นหาเร็ว ให้เจอผู้ป่วยเร็ว และให้การรักษาอย่างรวดเร็ว โดยออกเยี่ยมบ้านในความรับ ผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือน สัปดาห์ละ 3 วัน ใน วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อลดอัตราการ เสียชีวิตของผู้ป่วย

นอกจากนี้ในการลงพื้นที่ต่าง ๆ นั้น ได้มีการเน้นในเรื่องของ การซ้อมแผนรับมือไข้หวัด ซึ่งทางกรมการสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการขึ้นในระดับชุมชนนำร่องตามภาคต่าง ๆ ด้วย โดยที่ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบของ 25 จังหวัดที่อยู่ใน ภาคกลาง

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในการซ้อมแผนรับมือไข้หวัดใหญ่ 2009 ของชุมชนทั่วประเทศ ได้จัดสาธิตการซ้อมแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน นำร่องเป็นต้นแบบภาคละ 1 ชุมชน เริ่มในภาคใต้ที่ จังหวัดสงขลา เมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ภาคกลางที่ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ภาคเหนือที่ จังหวัดลำพูน และภาคตะฉียงเหนือที่ จังหวัดยโสธร ในการซ้อมจะให้เจ้าหน้าที่จากทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาคร่วมชมและนำไปขยายผลต่อในชุมชน

การซ้อมแต่ละครั้งเป็นการซ้อมใหญ่ที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน โดยเน้นบทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย ติดตามอาการผู้ป่วย ในละแวกบ้าน และเป็นผู้ประสานงานกับองค์กร ต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากนี้แล้วทางกรมยังดำเนินการ โครงการหน้ากากฮีโร่ ที่ต้องการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนที่มีอาการเป็นไข้หวัดสวมหน้ากากทุกครั้ง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เป็นที่น่าพึงพอใจมากเนื่องจากเยาวชนให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 อยู่ในช่วงขาขึ้น แนวโน้มโรคแพร่กระจายออกต่างจังหวัดมากขึ้นและเข้าสู่ชนบท หมู่บ้านต่าง ๆ ได้สั่งการให้ อสม.ดูแลสนับสนุนความพร้อมของชุมชนทุกจังหวัดในการรับมือ และให้มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคในระดับชุมชนทุกแห่ง โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ประสานความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วม กันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละชุมชน หากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 มีการระบาดจริงในชุมชน ก็จะสามารถจำกัดวงระบาดและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้.

Advertisement Replay Ad
พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์