ติดไฮเทคล้วงความลับ ''เต่าดาวเทียม''

ติดไฮเทคล้วงความลับ ''เต่าดาวเทียม''

ภารกิจ ''เพื่ออนุรักษ์''

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการพบ เต่าจระเข้ยักษ์ ในแม่น้ำท่าจีน ที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเต่าพันธุ์ต่างประเทศ สันนิษฐานว่ามีคนลักลอบนำเข้ามาขาย-มาเลี้ยง แต่พอมันโตขึ้นแล้วคนเลี้ยงเห็นว่าดุร้ายน่ากลัวเหมือนหน้าตา ก็เลยปล่อยทิ้งในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งถือว่าอันตรายต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของไทย

เรื่องของ เต่า กรณีที่ว่ามาข้างต้นนี้...ไม่ดีเลย...

ต่างกับเรื่อง เต่า อีกกรณี...ที่เป็นเรื่องดี-น่าสนใจ

เป็นเรื่องโครงการของไทยในการ อนุรักษ์เต่าทะเล

ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะให้มีการอนุรักษ์พันธุ์ เต่าทะเล เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ได้ดำเนิน การศึกษาวิจัยชีวิตเต่าทะเลมาโดยตลอด

และการปล่อย ลูกเต่าทะเล ที่ ติดเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม ก็เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเป็นการ ไขปริศนา วงจรชีวิต เต่า ทะเล ที่พบในประเทศไทยเรา...

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2552 ที่ผ่านมา ที่เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลจำนวน 78 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 78 พรรษา โดยเป็นลูกเต่าทะเลที่อนุบาลไว้ในบ่อเลี้ยงจนมีอายุ 1 ปี ซึ่งนอกจากจะมีการติด ไมโครชิพ ในลูกเต่าทะเลทุกตัวแล้ว จากจำนวนลูกเต่า 78 ตัวนี้ มี 4 ตัว ที่มีการติด เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพิร์ล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด ไว้บนกระดองของเต่า

จะมีการติดตามสัญญาณดาวเทียมจากลูกเต่าที่ปล่อยไป ซึ่งไม่เพียงทำ ให้เราล่วงรู้ความลับของการเดินทางของเต่าทะเลเท่านั้น แต่เรายังสามารถนำข้อมูลที่ไจากการศึกษาครั้งนี้มาวางแนวทางในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร เต่าทะเลอย่างเหมาะสมต่อไป ... วิชาญ ทวิชัย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ระบุ

ขณะที่ สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก แจกแจงว่า... ที่ผ่านมานักชีววิทยาทางทะเลได้พยายามที่จะ ไขปริศนาการเดินทางของเต่าทะเล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นการนำเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมติดตั้งไว้กับ แม่เต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่ เพื่อติดตามดูพฤติกรรมพวกมันขณะเดินทางอยู่ ในท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และสถานที่ ต่าง ๆ ที่เต่าทะเลเดินทางไป ทั้งนี้เพื่อที่จะค้นความลับในการเดินทางของแม่ เต่าทะเล

ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ทะเล และป่าชายเลน ได้ศึกษาติดตามการเคลื่อน ที่ของแม่เต่าทะเล โดยเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม...

ก็ทำให้ได้พบว่า แม่เต่าทะเลมีการเดินทางจากแหล่งหากินที่อยู่ไกล มายังแหล่งวางไข่ เป็นระยะทางนับร้อยนับพันกิโลเมตร จากการติดตามการเดินทางของเต่าทะเลทำให้เราได้รู้ว่า เต่าทะเลนั้นสามารถว่ายน้ำเดินทาง ไกลข้ามมหาสมุทรไปเพื่อหากิน แล้วจึงเดินทางกลับมาวางไข่ที่แหล่งเดิม

นักวิชาการประมง บอกต่อไปว่า... นอกจากนี้ จากการศึกษาวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต และกองทัพเรือ ระหว่างปี 2543-2544 ใน การติดตามแม่เต่าทะเลที่วางไข่ในประเทศไทย โดยใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม เป็นการติดตามแม่เต่าทะเลที่วางไข่บนเกาะคราม ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 11 ตัว และที่วางไข่บนเกาะสิมิลัน ฝั่งอันดามัน จำนวน 8 ตัว พบว่าในช่วงการวางไข่ ซึ่งมีระยะเวลา 2-3 เดือน แม่เต่าทะเลส่วนใหญ่จะอยู่ รอบ ๆ เกาะที่ขึ้นวางไข่ ในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตร จะไม่เดินทางไปไหนไกลกว่านี้

แต่หลังจากการวางไข่ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว แม่เต่าทั้งหมดจะพากันอพยพไปหากินตามแหล่งต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงไกลจากเกาะที่วางไข่ แต่ เป็นการไปไกลถึงขั้นออกนอกน่านน้ำประเทศไทย

แม่เต่าที่วางไข่บนเกาะครามนั้น พบว่าเดินทางไปยังบริเวณตอนใต้ของ ประเทศกัมพูชา และ ประเทศเวียดนาม ไปยังตอนใต้ของ ประเทศมาเลเซีย และที่เดินทางไกลที่สุดคือเข้าไปในทะเลซูลูของ ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะ ที่แม่เต่าที่วางไข่บนเกาะสิมิลัน มีการอพยพไปหากินบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ จากแม่เต่าทะเล ล่าสุดเป็นการติดตามสัญญาณดาวเทียมจากลูกเต่าทะเล ซึ่งก็น่าสนใจว่าวงจรชีวิต-การเดินทางของมัน...จะเป็นเช่นไร ? โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งในธรรมชาตินั้นลูกเต่าแรกเกิดซึ่งมีขนาดเล็กและกระดองยังไม่แข็งแรง เมื่อลงสู่ทะเลจะมีโอกาสรอดแค่ 1 ใน 1,000 ตัว

และโครงการศึกษาวิจัยและติดตามการดำรงชีวิตและการเดินทางของเต่าทะเลนี้ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนไทย องค์กรเอกชน ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลต่าง ๆ ด้วย ...อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ระบุ ซึ่งกับ เต่าทะเล นั้น หมายถึงการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมันเลยทีเดียว

ก็น่าติดตาม...การ ไขปริศนาชีวิตเต่าทะเล ที่มีหลายชนิด

แต่รวม ๆ แล้วเหลือพ่อแม่พันธุ์ไม่ถึง 500 ตัว...เพราะคน

จนต้องเร่งอนุรักษ์...ก่อนที่เมืองไทยจะไร้ชีวิตเต่าทะเล !!!.

Advertisement Replay Ad
"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชั่นไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชั่นไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์