พิษเศรษฐกิจดันรายย่อย

พิษเศรษฐกิจดันรายย่อย

ติด''บัญชีดำ'' 1 ล้านราย

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่น้อยหน้านานาประเทศ และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นส่งผลเป็นระลอกคลื่น เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมชะลอการผลิต บรรดาพนักงาน ลูกจ้างต่างถูกลดเวลาทำงาน ถูกเลิกจ้าง ตกอับชักหน้าไม่ถึงหลัง หนี้สินล้นพ้นตัว ที่พนักงาน ลูกจ้าง มนุษย์เงินเดือน ไปก่อไว้ยามที่มีรายได้อู้ฟู่ ต่างกลายเป็นหนี้ผิดนัดชำระ และสุดท้ายก็เป็นหนี้เน่า สร้างปัญหาให้บรรดาสถาบันการเงินเจ้าหนี้ปวดหัวไปตาม ๆ กัน

นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร อธิบายว่า จำนวนลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทมีทั้งหมด 17.52 ล้านราย คิดเป็นจำนวนบัญชีสินเชื่อ 58.61 ล้านบัญชี เฉลี่ยแล้ว 1 คนจะมีบัญชีสินเชื่อ 3-4 บัญชี แบ่งเป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บัตรเครดิต เป็นหลัก

ในจำนวนลูกค้าสินเชื่อ 17.52 ล้านรายนี้ แบ่งเป็นบัญชีสินเชื่อที่ค้างชำระจำนวน 1 ล้านราย หรือคิดเป็นประมาณ 6% ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการติดตามหนี้ของบริษัทรับติดตามหนี้ โดยหนี้ที่ค้างชำระจะแบ่งเป็นหนี้ที่ค้างตั้งแต่ 0-30 วัน, 31-60 วัน, 61-90 วัน, 91-120 วัน และ 121-180 วัน นับเป็นหนี้เกรดเอ บี ซี ดี อี ตามลำดับ ซึ่งหนี้ที่ไม่เกิน 60 วันนั้น หากสถาบันการเงินเจ้าหนี้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ก็มีโอกาสกลับมาเป็นหนี้ปกติได้ง่าย หากเกินไปกว่า 60 วันแล้ว ขั้นตอน ต่าง ๆ ก็ยากขึ้นไปอีกรวมทั้งมีแนวโน้มเป็นหนี้เสียได้ง่าย

สำหรับบัญชีสินเชื่อเครดิตบูโร จะถูกเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือนต่อเนื่อง ถ้าเกิน 3 ปีไปแล้ว ข้อมูลก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติ หากลูกค้าผิดนัดชำระใน 12 เดือนแรกของการบันทึกข้อมูล และหลังจากนั้นมีประวัติชำระดีโดย ข้อมูลเครดิตบูโรก็จะโชว์ให้เห็นตามพฤติกรรมการชำระหนี้รวมทั้ง 36 เดือน

แต่ที่เป็นปัญหาในบางครั้งสถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อ แม้ว่าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว บางครั้งข้อมูลล่าสุดของลูกหนี้ในส่วนนี้อาจจะยังไม่ส่งมายังเครดิตบูโร หรือเกิดความล่าช้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกหนี้สามารถนำใบเสร็จที่ชำระเงินทั้งหมด หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิม ไปใช้แสดงยืนยันสถานะเครดิตของตน หากต้องการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่

ปัจจุบันนี้ยังมีความเข้าใจผิดว่าการที่สถาบันการเงินปฏิเสธปล่อยกู้ให้เพราะติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโรหรือติดแบล็กลิสต์นั้น เรื่องดังกล่าวเป็นคจที่ไม่ถูกต้อง โดยข้อมูลที่เครดิตบูโรมีอยู่ เป็นการเก็บประวัติตามข้อเท็จจริงว่า เจ้าของข้อมูลนั้นมีสินเชื่ออะไรบ้าง กับสถาบันการเงินประเภทใด เป็นวงเงินและภาระคงเหลือเท่าใด ประวัติการชำระที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งต้องดูประกอบกับข้อมูลบุคคลด้านอื่น เช่น แหล่งที่มาของรายได้ ความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนหลักประกัน เหล่านี้คือองค์ประกอบที่จะทำให้สถาบันการเงินตัดสินใจได้ว่าจะอนุมัติสินเชื่อให้หรือไม่ ที่ผ่านมามักมีความเข้าใจผิดในจุดนี้อย่างมากจนเป็นที่มาของคำว่าแบล็ก ลิสต์

อย่างไรก็ตาม บัญชีสินเชื่อที่ค้างชำระในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากนัก เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 อัตราการผิดนัดชำระสินเชื่อโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เท่านั้น และกลุ่มสินเชื่อที่ผิดนัดชำระมากที่สุดคือ สินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนบัญชีสินเชื่อ 58.61 ล้านบัญชี และคาดว่าตัวเลขลูกค้าหนี้ที่ค้างชำระ 1 ล้านราย จะเริ่มทรงตัว เพราะสัญญาณเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว จะให้แน่ต้องรอดูปัจจัยหลัก คือ สถานการณ์ทาง การสร้างความเชื่อมั่น เพื่อเพิ่มบรรยากาศน่าลงทุนให้เกิดการจ้างงาน รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินโครงการไทยเข้มแข็ง ถ้าสามารถเดินหน้าไปได้ ก็จะเป็นปัจจัยบวกและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

เครดิตบูโรมีสมาชิกที่เป็นผู้ให้สินเชื่อ 79 ราย มีฐานบัญชีสินเชื่อสูงถึง 62 ล้านบัญชี แบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 58.6 ล้านบัญชี และนิติบุคคลอีก 3.3 ล้านบัญชี มีจำนวนการสืบค้นข้อมูลเครดิตเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 700,000 รายการต่อเดือน และผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชี และต้องการขอสินเชื่อได้เข้ามาขอข้อมูลด้วยตนเองเฉลี่ยเดือนละ 14,000-15,000 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการสินเชื่อได้ให้ความสำคัญต่อประวัติการชำระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ส่วนสถาบันการเงินที่เข้ามาขอข้อมูลเครดิตล่าสุดนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนทางด้านธนาคารพาณิชย์ รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า โดยปกติแล้วธนาคารจะพิจารณาประวัติทางการเงินของลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อย้อนหลัง 6 เดือน หากลูกค้าที่มีประวัติค้างชำระเงิน จากสถาบันการเงินแห่งอื่นเข้ามา แบงก์ก็จะเข้มงวดในการตรวจิ่มมากขึ้น โดยเบื้องต้นจะเช็กข้อมูลสินเชื่อจาก เครดิตบูโร เพื่อถือว่าเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลของลูกค้าสินเชื่อ ซึ่งแบงก์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าจะอนุมัติสินเชื่อให้ หรือไม่ ซึ่งแบงก์ก็จะมีวิธีการพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มอีก ในส่วนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ที่มีความแตกต่างกันไป

ผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าตัวเอง มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ หรือเป็นหนี้เสียอยู่หรือไม่นั้น คือตัวลูกค้าเอง หากเขาต้องการจะกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์ ก็ต้องพยายามปรับสถานภาพ หรือรักษาเครดิตของตนเองไว้ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเวลาที่จะขอกู้เงินจากธนาคาร

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย บอกว่า กรณีที่ลูกค้าเข้ามาขอสินเชื่อกับธนาคาร หากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่เป็นหนี้เสียมาก่อน และต้องการขอกู้เราจะพิจารณาได้ง่ายกว่า ลูกค้าที่มีประวัติค้างชำระจากสถาบันการเงินอื่น โดยรวมแล้วลูกค้าที่มีประวัติดังกล่าว แบงก์จะพิจารณาสินเชื่อเข้มงวดมากขึ้น หากปล่อยกู้ให้ เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ย่อมแตกต่างจากลูกค้าที่มีบัญชีปกติ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัญญาณหนี้ค้างชำระเริ่มจะแผ่วลง แต่เพื่อป้องกันหนี้เน่าที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ประชาชนต้องพิจารณาศักยภาพทางการเงินของตัวเอง เมื่อเราก่อหนี้แล้วจะมีความสามารถเพียงพอที่จะชำระหนี้คืนได้หรือไม่ ในความเป็นจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดวางแผนทางการเงิน หาเช้ากินค่ำหาเงินมาได้ก็เพื่อใช้จ่ายไปวัน ๆ ใช้หนี้ไม่เหลือเก็บออม ไม่มีใช้ยามจำเป็นฉุกเฉิน โดยธรรมชาติตามหลักการแล้วทุกคนต้องวางแผนการใช้เงิน แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน คือ เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ใช้ยามฉุกเฉิน และเพื่อการออม พร้อมน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นธงนำทางในการดำเนินชีวิต ก็จะเห็นแสงสว่างนำไปสู่หนทางดับทุกข์จากการเป็นหนี้.

เนตรนภางค์ บุญนายืน

Advertisement Replay Ad
วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์