ศาลปค.ตัดสินสกอ.ชนะเด็กฟ้องลิดรอนสิทธิโอเน็ต

ศาลปค.ตัดสินสกอ.ชนะเด็กฟ้องลิดรอนสิทธิโอเน็ต

ศาลปค.ตัดสินสกอ.ชนะเด็กฟ้องลิดรอนสิทธิโอเน็ต

ศาลปกครองกลางชี้ขาดสกอ.ชนะคดีเด็กฟ้องลิดรอนสิทธิใช้คะแนนโอเน็ตได้เฉพาะปีที่จบการศึกษา ขณะที่ หมอกมลพรรณ เผยศาลอุทธรณ์รับพิจารณาฟ้องจุรินทร์ ฐานนิ่งเฉย ไม่ยับยั้งแอดมิชชั่นส์ พร้อมเตรียมเดินหน้าฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

(4พ.ย.)จากกรณีที่ นายชัยวิชิต เจษฎาภัทรกุล เป็นผู้ยื่นฟ้องร้องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อศาลปกครองตั้งแต่เดือนพ.ค. 2551 โดยระบุว่า ตนเองจบการศึกษาชั้นม. 6 จากร.ร.วัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2528 และจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2549 และต้องการเปลี่ยนอาชีพมาทำงานด้านกฎหมาย จึงอยากสมัครคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านกฎหมาย แต่ในปี 2549 มีการเปลี่ยนแปลงระบบคัดเลือกจาก เอนทรานซ์ มาเป็นแอดมิชชั่นส์ และกำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือกต้องใช้คะแนนสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคัดเลือก ซึ่งตนเองได้เข้าสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2549 และ 2550 เพื่อนำคะแนนมาใช้ในช่วงดังกล่าว แต่ผลสอบตนไม่ผ่านการคัดเลือก

ต่อมา ในปี 2551 จึงนำคะแนนสอบโอเน็ตในปี 2549 ที่ได้สอบมายื่นอีกครั้ง เพราะจากการคำนวณคะแนนของตนเองสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำของคณะนิติ ฯ จุฬาฯ แต่พบว่าตัวเองไม่ผ่านการคัดเลือก และได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ สกอ.ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลการคัดเลือกในขณะนั้น ได้คำตอบว่า ตนเองขาดคุณสมบัติตามระเบียบการคัดเลือกที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้สมัครต้องใช้คะแนนสอบโอเน็ต ในปีที่ตัวเองจบการศึกษาชั้นม. 6 เท่านั้นมายื่นพิจารณาคัดเลือก

นายชัยวิชิต กล่าวอ้างต่อไปว่า ในปีที่ตัวเองจบการศึกษาเป็นปีที่ยังไม่มีระบบสอบโอเน็ตจึงไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาค เป็นการลิดรอนสิทธิ์นร.ที่เรียนจบก่อนปีการศึกษา 2549 ที่จะกำหนดกฏเกณฑ์เช่นนี้ในระบบการคัดเลือก จึงขอให้ศาลพิจารณาว่าการนำระบบแอดมิชชั่นส์มาใช้ และการจำกัดให้ใช้คะแนนสอบโอเน็ต เฉพาะปีที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกจบการศึกษาชั้นม. 6 เท่านั้นมายื่นประกอบการพิจารณาคัดเลือก เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ (4 พ.ย.2552 )ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาว่าประเด็นทั้ง 2 ถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการปรับเปลี่ยนระบบคัดเลือกนศ.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย เป็นอำนาจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่กระทำได้ตามกฎหมายการจัดตั้งสถาบัน การปรับระบบคัดเลือกเป็นมติของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ส่วนสกอ.ที่ถูกเด็กนร.ฟ้องร้องเป็นเพียงผู้ประสานงานและดำเนินการคัดเลือกแทนมหาวิทยาลัยต่างๆเท่านั้น อีกทั้งเหตุผลการจำกัดให้ผู้สมัครแอดมิชชั่นส์ใช้คะแนนสอบโอเน็ตในปีที่ตัวเองจบการศึกษาชั้นม. 6 เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมายื่นคัดเลือก เรื่องนี้ สกอ.ได้มาชี้แจ้งว่า การสอบโอเน็ตเป็นการสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นม.ปลายของเด็ก เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นดัชนีบ่งชี้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้นร.แต่ละคนจึงสามารถเข้ารับการทดสอบโอเน็ตได้ครั้งเดียวในปีที่ตนเองจบการศึกษาเท่านั้น ทำให้คุณสมบัติของการนำคะแนนโอเน็ตมาใช้ต้องกำหนดให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของการสอบโอเน็ตศาลด้วย

ศาลปกครอง ยังให้เหตุผลอีกว่า กรณีที่ผู้จบการศึกษาไม่ตรงกับปีที่สอบโอเน็ต ถือเป็นการเยียวยา และเกณฑ์การคัดเลือก ก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การคัดเลือกนศ.เข้าเรียนมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Admission ในปีการศึกษา 2549 และ2550 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนระบบคัดเลือกใหม่ๆ ได้พิจารณาเยียวยาให้ผู้ที่จบการศึกษาชั้นม.6 ก่อนปีการศึกษา 2549 สามารถสอบโอเน็ต และนำคะแนนมาใช้คัดเลือกได้ในช่วง 2 ปีดังกล่าว ดังนั้น ศาลเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกได้ให้โอกาสกับผู้จบการศึกษาก่อนปี 2549 พอสมควรแล้ว

ด้าน พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายฯเป็นโจทย์ยื่นอุทธรณ์ฟ้องอาญา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ และ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ยับยั้งการใช้ระบบแอดมิชชั่นส์ นั้น ล่าสุดศาลอุทธรณ์รับพิจารณาคำฟ้องแล้ว และให้โจทย์ส่งสำนวนแก้ไขภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับสำนวนฟ้อง นอกจากนี้ ทางเครือข่ายฯ ยังได้เตรียมที่จะฟ้องเพิ่มเติมกรณีเดียวกัน ได้แก่ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. ,ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธาน ทปอ. และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะรองประธาน ทปอ.

Advertisement Replay Ad
จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์