ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.ศก.อนุมัติงบ 1 แสนล้าน ปฏิรูปการรถไฟฯ

ครม.เศรษฐกิจ อนุมัติใช้งบประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้พัฒนารถไฟทั้งระบบ ตามหลักการแผนพัฒนารฟท. พร้อมเห็นชอบก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ(ครม.ศก.) เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) โดยอนุมัติกรอบงบประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบรางรถไฟทั่วประเทศ การจัดซื้อหัวรถจักร รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ถึงรายละเอียดโครงการและแหล่งเงินทุนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน แล้วเสนอกลับมาให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบกรอบความเป็นไปได้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง โดยให้เวลาศึกษา 3 เดือน ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กิโลเมตร, กรุงเทพฯ-หนองคาย 615 กิโลเมตร, กรุงเทพฯ-จันทบุรี 330 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ-ปาดังเปซาร์ 985 กิโลเมตร

โดยเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีให้ศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี ก่อนให้เสร็จภายใน 45 วัน และรายงานกลับมาให้ทราบ

สำหรับแผนพัฒนา รฟท.ที่กระทรวงคมนาคมเสนอต่อที่ประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนเป็นการบูรณะเส้นทางเดินรถเดิม และเพิ่มเติมหัวรถจักร ซึ่งต้องดำเนินการระหว่างปี 53-57 วงเงินประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท เช่น โครงการปรับปรุงความแข็งแรงของทางระยะทาง 2,272 กม., โครงการเปลี่ยนหมอนรองรางระยะทาง 1,382 กม., โครงการเปลี่ยนรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์ระยะทาง 2,835 กม.,

โครงการเปลี่ยนประแจและระบบอาณัติสัญญาณจำนวน 223 สถานี, โครงการเร่งรัดปรับปรุงฝูงหัวรถจักร โดยจัดหาหัวรถจักรใหม่ทดแทนหัวรถจักรเดิมจำนวน 77 คัน และซ่อมบำรุงขนาดใหญ่หัวรถจักร ALSTOM จำนวน 56 คัน, โครงการเร่งจัดหาระบบล้อเลื่อน โดยจัดหารถโดยสารรูปแบบชุด 6 ขบวน รถโดยสารดีเซลปรับอากาศ 20 ขบวน รถดีเซลรางธรรมดา 58 คัน และรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 308 คัน

ส่วนระยะที่ 2 เป็นการขยายโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ ซึ่งจะขยายไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคตะวันออก รวมระยะทาง 2,651 กม. และโครงข่ายเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงินประมาณ 392,348 ล้านบาท รวมทั้งโครงการเพิ่มสายทางคู่ทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 324,710 ล้านบาท

และระยะที่ 3 ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงใน 4 เส้นทางหลัก คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-จันทบุรี และกรุงเทพฯ-ปาดังเปซาร์ วงเงินประมาณ 708,855 ล้านบาท

ขณะที่แผนการพัฒนาด้านทรัพย์สินจะจำแนกประเภทที่ดินที่มีอยู่ให้ชัดเจน คือ ที่ดินที่ใช้ในกิจการเดินรถไฟ จำนวน 198,674.76 ไร่ ซึ่งจะมีการรายได้เชิงพาณิชย์จากการพัฒนาพื้นที่ในสถานี โดยเริ่มนำร่องจากสถานีหัวหิน และพระนครศรีอยุธยา และที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับกิจการรถไฟ จำนวน 36,302.19 ไร่ จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่

โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ที่ดินศักยภาพสูงจำนวน 7,547.32 ไร่ เช่น ที่บริเวณย่านพหลโยธิน รัชดาภิเษก มักกะสัน และริมแม่น้ำ 2.ที่ดินศักยภาพกลางจำนวน 7,218.12 ไร่ และ 3.ที่ดินศักยภาพต่ำจำนวน 21,536.80 ไร่
ส่วนแผนพัฒนาด้านบุคลากรและอัตรากำลังนั้น รฟท.จะปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยธุรกิจ คือ 1.ฝ่ายการเดินรถ 2.ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 3.ฝ่ายการช่างกลและซ่อมบำรุง และมี 1 บริษัทเดินรถโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และช่วยให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมการแบ่งงานไม่ชัดเจน ทำให้การบริหารงานและการแก้ปัญหาต่างๆไม่เบ็ดเสร็จ

และการพัฒนาด้านกฎหมาย จะต้องขอยกเว้นมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ค.41 เรื่องการงดรับพนักงานใหม่ ที่กำหนดให้สามารถรับพนักงานในตำแหน่งเกี่ยวกับการเดินรถ และตำแหน่งที่ใช้วุฒิพิเศษได้ไม่เกิน 5% ของพนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งส่งผลให้ รฟท.ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

Advertisement Replay Ad
โป๊ป ธนวรรธน์ โพสต์ภาพวัยละอ่อน จากเด็กที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระเอก

โป๊ป ธนวรรธน์ โพสต์ภาพวัยละอ่อน จากเด็กที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระเอก

ปิดฉากจบ "สารวัตร" บุกพังร้านอาหาร เจรจาลงตัว-จ่ายชดใช้ให้

ปิดฉากจบ "สารวัตร" บุกพังร้านอาหาร เจรจาลงตัว-จ่ายชดใช้ให้

เจ้าชายเยอรมัน เข้าพิธีสมรสหวานชื่น เคียงคู่นางแบบสาวสามัญชน

เจ้าชายเยอรมัน เข้าพิธีสมรสหวานชื่น เคียงคู่นางแบบสาวสามัญชน

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

หน่วยอรินทราชบุกจับเจ้าของ "บ.โอเอ” คาบ้านหรู พบเลี่ยงภาษีกว่าหมื่นล้าน

หน่วยอรินทราชบุกจับเจ้าของ "บ.โอเอ” คาบ้านหรู พบเลี่ยงภาษีกว่าหมื่นล้าน

โอ๊ต วรวุฒิ ได้เฮอีกรอบ จีน่า ภรรยาสาวแจ้งข่าวดี ฝากท้องลูกคนที่ 2 แล้ว

โอ๊ต วรวุฒิ ได้เฮอีกรอบ จีน่า ภรรยาสาวแจ้งข่าวดี ฝากท้องลูกคนที่ 2 แล้ว

ทัพเรือภาคที่ 1 ระดมหาลูกเรือประมงพลัดตกทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 ระดมหาลูกเรือประมงพลัดตกทะเล

โจรสามโคกเหิมเกริม ย่องปล้นชุดตำรวจคาแฟลต แล้วใส่ไปก่อเหตุ

โจรสามโคกเหิมเกริม ย่องปล้นชุดตำรวจคาแฟลต แล้วใส่ไปก่อเหตุ

ชาวโลกต้องทึ่ง ลูกหมาตัวใหญ่ที่สุดในโลก วัย 9 เดือนสูงเกือบเท่าเจ้าของ

ชาวโลกต้องทึ่ง ลูกหมาตัวใหญ่ที่สุดในโลก วัย 9 เดือนสูงเกือบเท่าเจ้าของ

ของขวัญจาก น้ากุ๊บกิ๊บ-บี้ ส่งให้หลาน สายฟ้า พายุ น่าเอ็นดูมาก

ของขวัญจาก น้ากุ๊บกิ๊บ-บี้ ส่งให้หลาน สายฟ้า พายุ น่าเอ็นดูมาก

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

ผบก.ป.ปัดส่งคนสะกดรอยตาม "นายแผน" คดีหวย 30 ล้าน

ผบก.ป.ปัดส่งคนสะกดรอยตาม "นายแผน" คดีหวย 30 ล้าน

ติดป้ายเตือนให้ระวัง "หมูเจ้าพ่อ" ริมทางเถิน-ทุ่งเสลี่ยม

ติดป้ายเตือนให้ระวัง "หมูเจ้าพ่อ" ริมทางเถิน-ทุ่งเสลี่ยม

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

คลิประทึก กระเช้าสกีขัดข้อง หมุนเร็วจี๋เหวี่ยงคนตก-เจ็บเพียบ

คลิประทึก กระเช้าสกีขัดข้อง หมุนเร็วจี๋เหวี่ยงคนตก-เจ็บเพียบ

นักมวยค่ายดังหวิดดับยกคัน เสียหลักชนเสาไฟ รอดปาฏิหาริย์ทุกคน

นักมวยค่ายดังหวิดดับยกคัน เสียหลักชนเสาไฟ รอดปาฏิหาริย์ทุกคน

ต้องซูม วุ้นเส้น เมย์ ขาวแพ็คคู่ หน้าท้องเนียน แซ่บเซี๊ยะคูณสอง

ต้องซูม วุ้นเส้น เมย์ ขาวแพ็คคู่ หน้าท้องเนียน แซ่บเซี๊ยะคูณสอง

ดีต่อใจ นาย ณภัทร จัดทริปฟูลเซอร์วิส ดูแล แม่หมู ครบวงจร

ดีต่อใจ นาย ณภัทร จัดทริปฟูลเซอร์วิส ดูแล แม่หมู ครบวงจร

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

ช้างป่าโหดกระทืบชายลูกตาทะลัก เสียชีวิตกลางเขาสอยดาว

ช้างป่าโหดกระทืบชายลูกตาทะลัก เสียชีวิตกลางเขาสอยดาว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์