มาร์ค-โอบามาจะแถลงการณ์ร่วมเอเปค

มาร์ค-โอบามาจะแถลงการณ์ร่วมเอเปค

มาร์ค-โอบามาจะแถลงการณ์ร่วมเอเปค

ประชุมสุดยอด "สหรัฐฯ-อาเซียน" ที่สิงคโปร์ "มาร์ค-โอบามา" เตรียมออกแถลงการณ์ร่วมในหัวข้อ "ความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน เพื่อความสันติภาพและความมั่งคั่งอันยั่งยืน"

(13 พ.ย.) การประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย นายกรัฐมนตรีไทย ในฐานะประธานอาเซียน จะเป็นประธานร่วมประชุมกับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมจะมีการออกแถลงการณ์ร่วมในหัวข้อ "ความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน เพื่อความสันติภาพและความมั่งคั่งอันยั่งยืน"

ทั้งนี้มีรายงานว่า สาระสำคัญที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือและตกลงกันในเวทีนี้ นอกจากจะร่วมกันจัดประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ในปี 2010 หรือ พ.ศ.2553 แล้ว ขณะเดียวกันจะมีการเรียกร้องให้ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้นำในการยกร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ ในอีก 5 ปีถัดไปและยังจะเป็นประเทศผู้ประสานงานกับทั้ง 2 ฝ่าย

ในวาระการประชุม สหรัฐฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 และจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ 2 ฝ่าย ขณะที่จะมีแผนในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิสัมพันธ์กันของประชาชน เช่น เพิ่มโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาต่อในสหรัฐฯและประเทศในอาเซียน รวมทั้งถึงการสร้างความเข้าใจในศาสนา

นอกจากนี้ ประเด็นที่สหรัฐฯ จะเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน จะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตกิจการอาเซียน และเป็ดคณะทูตถาวรอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย

ขณะที่การจัดตั้ง คณะกรรมการธิการว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียน สหรัฐฯ ก็จะสนับสนุนและเชิญชวนคณะกรรมาธิการชุดนี้เดินทางไปเยือนสหรัฐฯ ในปี 2553 เพื่อปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยมีสถาบันการศึกษาประเทศอินโดนีเซียดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ทั่วอาเซียน ส่วนสถานการณ์อาทิ การเลือกตั้งในพม่า สหรัฐและอาเซียนจะสรุปบทบาทหลังจากที่ตัวแทนของสหรัฐฯ ได้เยือนพม่าเมื่อเร็วๆนี้

ด้านเศรษฐกิจ สหรัฐฯ สนับสนุนที่จะให้ประธานอาเซียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอด จี 20 อย่างต่อเนื่องเพื่อนำนโยบายตามหลักการที่ จี 20 ได้กำหนดไว้มาปรับใช้ ทั้งนี้พบว่า การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ มีการลงทุนสูงถึง 178,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2008 และตัวเลขการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ ในอาเซียนอยู่ที่ 153,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังยืนยันว่าอาเซียนเป็นแหล่งลงทุนระดับต้นๆ ของสหรัฐฯ ขณะที่การหารือภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าและการลงทุน (เอฟทีเอ) อาเซียน-สหรัฐฯ ก็จะมีการหยิบยกมาหารือช่นกัน ขณะนี้การรวมตัวในนโยบายด้านการค้าและการลงทุนที่มากขึ้นจากกรอบเขตเศรษฐกิจ เอเปก และการเข้ามามีสว่นร่วมของรัฐสมาชิกนอกเอเปก เช่น กัมพูชา ลาว ก็จะนำมาเป็นข้อหารือเช่นกัน

นอกจากนั้น ข้อตกลงกันการร่วมมือในปฏิญญาในการขจัดการก่อการร้ายระหว่างประเทศระหว่างอา เซียนกับสหรัฐฯ การลดช่องว่างในการพัฒนาอาเซียน แนวคิดริเริ่มความร่วมมือสหรัฐ-ลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ ที่จะมีการจัดประชุมประจำทุกปี การไม่แพร่ขยายนิวเคลียร์และการลดอาวุธ หรือจัดตั้งเขตปลอดนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน จะมีการนำมาหารือในวเทีนี้เช่นกัน รวมทั้งการเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา 6 ฝ่าย นอกจากนี้ การบรรจุอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะมีการหารือในเร็วๆ นี้ก็จะมีการบรรจุเป็นแผนระยะยาวของสหรัฐฯ-อาเซียน ในส่วนของงานวิจัยต่างๆ

ทั้ง 2 ฝาย อาจจะเห็นพ้องแต่งตั้งคณะทำงานภาครัฐ/เอกชนเพื่อนำเสนอแนะด้านนโยบายในการ พัฒนาพลังงานสะอาด ขณะที่ความร่วมมือความมั่นคงด้านอาหารจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ เกษตร ส่วนด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมายให้พัฒนาและจัดเก็บรักษายาต่อต้าน ไวรัส ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดเอช 1 เอ็น 1 (ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009) และโรคระบาดอื่นๆ พ่วงกับการแต่งตั้งคณะทำงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อนำเสนอการพัฒนาแนวคิดใหม่ด้านสาธารณสุขของทั้ง 2 ฝ่าย

โอบามาถึงญี่ปุ่นเป็นจุดหมายแรกของการเยือนเอเชีย

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐ เดินทางถึงกรุงโตเกียวแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือน 4 ประเทศในเอเชียเป็นเวลา 8 วัน ซึ่งจะเป็นการเยือนเอเชียครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้ และเขามีกำหนดเข้าพบกับนายกรัฐมนตรียูคิโอะ ฮาโตยามะภายในเย็นวันนี้

สำหรับประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกัน จะมีตั้งแต่เรื่องสงครามในอัฟกานิสถาน ซึ่งเขาส่งสัญญาณว่าพร้อมจะสนับสนุนการตัดสินใจของโอบามาเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ใหม่ในการทำสงครามในอัฟกานิสถาน ไม่ว่าจะมีการส่งทหารสหรัฐไปยังอัฟกานิสถานเพิ่มหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้
จะ หารือเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงประเด็นภาวะโลกร้อน แต่คาดว่าประเด็นการย้ายฐานทัพอากาศฟูเตนมะของนาวิกโยธินสหรัฐ ในเมืองกิโนวัน บนเกาะโอกินาวาจะบดบังวาระสำคัญอื่นๆ

ขณะที่ชาวญี่ปุ่นหลายสิบคนชุมนุมใกล้สถานทูตสหรัฐในกรุงโตเกียวเมื่อเย็น วาน เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐถอนทหารจากอัฟกานสถาน ส่งเสริมสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีและคลี่คลายประเด็นขัดแย้งเรื่องฐานทัพฟู เตนมะ รวมทั้งเรียกร้องให้เขาไปเยือนเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ที่ถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งโอบามาบอกเมื่อวันจันทร์ เขาอยากไปเยือนเมืองทั้งสองในระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ แต่ในการเยือนครั้งนี้ไม่มีเวลามากพอที่จะทำได้

และหลังเสร็จสิ้นการเยือนญี่ปุ่นในวันเสาร์แล้ว โอบามาจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่สิงคโปร์นาน 2 วัน ตามด้วยการเยือนจีนนาน 3 วัน และการเยือนเกาหลีใต้ 2 วัน

 

 

Advertisement Replay Ad
นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

บิ๊กตู่ยินดี ‘แกงมัสมั่น’ คว้าอันดับ 1 สุดยอดอาหารเด็ดจากทั่วโลก

บิ๊กตู่ยินดี ‘แกงมัสมั่น’ คว้าอันดับ 1 สุดยอดอาหารเด็ดจากทั่วโลก

รัฐบาลปฏิเสธขายชาติให้คนต่างด้าว กรณีให้สิทธิเช่าที่ดิน EEC 99 ปี

รัฐบาลปฏิเสธขายชาติให้คนต่างด้าว กรณีให้สิทธิเช่าที่ดิน EEC 99 ปี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์