รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

รวมพลังนักวิจัยหญิงไทย

มุ่งมั่นช่วยเหลือประเทศ

ยกระดับความสามารถนักวิทยาศาสตร์สตรีไทย อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศผล 4 นักวิทยาศาสตร์สตรีไทยผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมรับทุนในโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 โดย ดร.กัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติมอบทุนแก่นักวิจัยหญิงในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ดร.นิศรา การุณ อุทัยศิริ และ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ และสาขาวัสดุศาสตร์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ และ ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต ณ พระ ราชวังพญาไท

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทค โนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอ เทค) จากผลงานวิจัยหัวข้อ การนำเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย กล่าวว่า งานวิจัยเป็นเรื่องที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ เพื่อสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง งานวิจัยของตนสามารถนำไปใช้ในการศึกษายีนครั้งละ 1,000 ยีน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สัตว์เศรษฐกิจขารถใช้เป็นชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารอย่างรวดเร็วและมีราคาถูก

ด้านนักวิจัยหญิงอีก 3 ท่านผู้ได้รับทุนเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การสกัดสารสำคัญทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤติกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่ง เผยว่า มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการประยุกต์เทคโนโลยีของไหลกึ่งวิกฤติและของไหลวิกฤติยวดยิ่งมาใช้กับกระบวนการสกัดพืชสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชีวมวลจากการเกษตรทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ โดยมุ่งหวังนำเทคโนโลยี นี้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศเกษตรกรอย่างประเทศไทย และสามารถขยายผลสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การพัฒนาฟิล์มพอลิแลคไทด์/ดินเหนียว นาโนคอมโพสิตเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างอ่อน เผยว่า การเรียนสายวิทยาศาสตร์ทำให้สังคมดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าสิ่งที่วิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งที่นำไปใช้ในสังคม เป็นประโยชน์นำไปใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตนได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เป็นถุงสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อเติมดข้าไปทำให้พลาสติกมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 3 เท่า หากใส่ของเมื่อตกพื้นถุงไม่แตก สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 2-3 เดือน หากอยู่ในความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จากเดิมพลาสติกอยู่ได้ 450 ปีกว่าจะย่อยสลาย

ด้านนักวิจัยรับทุนจากผลงานวิจัยหัวข้อ การ สังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในอุตสาห กรรมต่าง ๆ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ตนศึกษาวิจัยการสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวเร่ง ปฏิกิริยา เพื่อสามารถออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิ ภาพสูง นำมาประยุกต์สังเคราะห์ด้วยอนุภาพขนาดนาโน ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นใช้เองภายในประเทศ และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ จากเดิมใช้พลังงานความร้อน 360 องศาลดเหลือเพียง 100 องศา.

Advertisement Replay Ad
การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์