มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

มทร.ศรีวิชัยเปิดรับตรง

ทั้งปวส.และปริญญาตรี

รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ศรีวิชัย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 3,120 คน จาก 5 วิทยาเขต 14 คณะ ได้แก่ มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขต สงขลา ระดับปริญญาตรี รับ 1,370 คน สาขาการโรงแรม 70 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 80 คน การท่องเที่ยว 85 คน วิศวกรรมโยธา 35 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 35 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 คน วิศวกรรมสำรวจ 15 คน วิศวกรรมเครื่องกล 35 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 95 คน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 15 คน การจัดการทั่วไป 120 คน การตลาด 175 คน อาหารและโภชนาการ 90 คน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 20 คน จิตรกรรม 20 คน การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 15 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 คน การบัญชี 200 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 35 คน เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน สถาปัตยกรรม 90 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับ ปวส. รับจำนวน 220 คน สาขาช่างกลเกษตร 40 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 คน การบัญชี 80 คน การตลาด 20 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 คน วิทยาลัยรัตภูมิ ระดับปริญญาตรี รับ 30 คน สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 30 คน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ รับ 170 คน สาขาพืชศาสตร์ 25 คน สัตวศาสตร์ 45 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 45 คน เทคโนโลยี ชีวภาพ 10 คน อาหารและโภชนาการ 15 คน สัตวแพทยศาสตร์ 15 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) ระดับ ปวส. จำนวน 30 คน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 10 คน เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน ระดับปริญญาตรี รับ 100 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 20 คน การบัญชี 30 คน วิศวกรรมโยธา 20 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 20 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ระดับ ปวส. รับ 135 คน เทคโนโลยีการยาง 15 คน การจัดการ 15 คน การตลาด 30 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 คน ระดับปริญญาตรี รับ 615 คน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 40 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คน พืชศาสตร์ 40 คน สัตวศาสตร์ 40 คน ประมง 40 คน เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 25 คน เกษตรกลวิธาน 25 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีการยาง 30 คน ชีววิทยาประยุกต์ 15 คน เคมีอุตสาหกรรม 15 คน การจัดการทั่วไป 90 คน การตลาด 105 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 30 คน การบัญชี 45 คน

วิทยาเขตตรัง ระดับปริญญาตรี รับ 450 คน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 20 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 5 คน อุตสาหกรรมประมง-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมประมง 5 คน การจัดการประมง 10 คน เทคโอมพิวเตอร์ 20 คน การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 10 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม-เทคโนโลยีโยธา 10 คน เคมีอุตสาหกรรม 10 คนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 คน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 คน การโรงแรมและการท่องเที่ยว 120 คน การบัญชี 120 คน สมัครได้ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.rmutsv. ac.th/admission 53 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1403, 1404.

Advertisement Replay Ad
คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์