ค่าย ประคองโลก

ค่าย ประคองโลก

ค่าย ประคองโลก

ถ้า THE DAY AFTER TOMORROW ทำได้แค่สะกิดต่อมความกลัว และนำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีในการหา ที่อยู่ใหม่ นอกโลก

คล้ายกับเป็นการหนีปัญหา (โลกแตก) 2012 ก็น่าจะเป็นหนังภาคต่อ ที่มาช่วยกระชากความรู้สึก ของผู้คนให้หันกลับมามอง "โลกใบเก่า" พร้อมๆ กับตั้งคำถามว่า เราดูแลโลกใบนี้ได้ดีแค่ไหน

"วิกฤติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ต้องแก้จากตัวบุคคล ดังนั้นหากเยาวชนมีนิสัยรู้รักษ์พลังงานตั้งแต่วัยเยาว์ ก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะพลิกชะตากรรมของโลกในอนาคต"

แนวคิดดีๆ นี้นำมาซึ่งการจัดกิจกรรม "Green Energy Camp" ค่ายอัจฉริยะพิทักษ์โลก โดยบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ที่พยายามสื่อสารให้ทุกๆ คน ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง จนนำมาซึ่งผลกระทบด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะขาดแคลนพลังงาน หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อน ซึ่งการรับมือกับปัญหาดังกล่าวไม่อาจทำได้โดยใครเพียงคนเดียว แต่จะต้องเกิดจากความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในทุกภาค ส่วนของสังคม เป็นการช่วยกันประคับประคองโลกใบนี้ให้คงความสวยงามต่อไป

ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ JGSEE กล่าวว่า เยาวชนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีพลังและมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาโลก หากเราสามารถปลูกฝังวินัยการใช้พลังงานได้ตั้งแต่วันนี้ ก็จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ โลก ด้วยการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ สร้างเครือข่ายรู้รักษ์พลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้กับเพื่อนๆ และคนรอบข้างต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในค่ายเริ่มต้นด้วยการให้นักศึกษาได้สะท้อนมุมมองความ คิดต่อภาวะโลกร้อนและวิกฤติพลังงาน ผ่านกิจกรรม Green Monitor ก่อนจะเข้าร่วมรับฟังการเปิดฉาก วิกฤติโลก วิกฤติพลังงานในประเทศไทย โดยวิทยากร ดร.อธิคม บางวิวัฒน์ และ ดร.บุญรอด สัจกุลนุกิจ ที่ไม่เพียงออกมาเล่าว่า ในไม่ช้าทั่วโลกอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงาน แต่ยังเผยโฉมพลังงานทางเลือกล้ำยุคที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ รวมถึงการเตรียมรับกับระบบเศรษฐกิจแนวใหม่บนฐานทรัพยากรชีวภาพในอีก 30 ปีข้างหน้าด้วย

จากนั้นจึงเริ่มทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยให้นักศึกษาคำนวณการใช้พลังงาน และอัตราค่าไฟฟ้าของตนเองในแต่ละวันที่อยู่ในค่าย นอกจากยังนี้ยังสนุกกับกิจกรรมปฏิบัติการ Power Green ตามหาวิธีลดโลกร้อน ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรม "รวมพลังสานฝันให้โลก" โดยให้นักศึกษาร่วมระดมความคิด ถึงแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ณุ - กฤษฎา ท่าพระเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า การได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้มุมมองต่อเรื่องโลกร้อนเปลี่ยนไป จากเดิมคิดว่าเป็นเพียงกระแส แต่ตอนนี้เชื่อแล้วว่าเป็นวิกฤติโลกที่เกิดขึ้นจริง และเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เอง ฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

"ผมประทับใจในส่วนของการเสวนาจากนักวิชาการมาก เพราะทำให้ได้รับทราบข้อมูลทั้งการใช้พลังงานของโลก และประเทศไทย ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน โดยประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเกือบ 3 เท่าของ GDP จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้ผมคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันลดการใช้พลังงาน อีกทั้งผมยังมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ซึ่งจากการบรรยายได้ชี้ให้เห็นถึงพลังงานทางเลือกแนวใหม่ เช่น กังหันลมลอยฟ้า จุลินทรีย์สังเคราะห์พลังงาน และพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่น เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมุ่งมั่นในการศึกษาต่อด้านพลังงาน นิวเคลียร์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน"

ด้าน ฝ้าย - ศศิธร บูรณะศรีเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เสริมว่า พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้ทราบข้อมูลพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมจากที่เคยรู้ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน ที่หากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1 องศาเซลเซียส ก็ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกได้แล้ว

"จากข้อมูลนี้ทำให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองว่าจะมีส่วนช่วยโลกได้อย่าง ไรบ้าง โดยสิ่งที่คิดว่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากตัวเองตั้งแต่วันนี้ คือ เวลาใช้ไฟใช้น้ำก็ต้องปิดทันที ใช้ไฟเท่าที่จำเป็น และบอกต่อกับเพื่อนๆ ว่าพวกเราสามารถ.. ช่วยโลก ด้วยการสร้างวินัยการใช้พลังงานง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวเรา"

2012 ไม่ได้เป็นหนังที่ทำให้คนงมงาย หรือตื่นกลัวว่าโลกจะแตกวันนี้พรุ่งนี้ แต่หนังเตือนสติคนดูให้หันกลับมามองโลกที่เรากำลังยืนอยู่ แน่นอนว่า ไม่ใช่เพราะใครทำนาย หรือมีสิ่งเร้าใดๆ มาเร่งให้เกิดการดับสูญของโลก แต่เพราะมนุษย์คือตัวการสำคัญ หากมองไม่เห็นการกระทำอันเป็นการทำร้ายธรรมชาติของตัวเอง ก็รังแต่จะโทษคนอื่นเสมอไป

 

Advertisement Replay Ad
ฮือฮายามดึก ณเดชน์ โผล่ซื้อดอกกุหลาบ ปากคลองตลาดแทบแตก

ฮือฮายามดึก ณเดชน์ โผล่ซื้อดอกกุหลาบ ปากคลองตลาดแทบแตก

ยิงถล่มนายช่าง อบจ.รถพรุนทั้งคัน วิ่งหนีไปสิ้นใจกลางถนน

ยิงถล่มนายช่าง อบจ.รถพรุนทั้งคัน วิ่งหนีไปสิ้นใจกลางถนน

หนุ่มวัย 20 ปี ถูกญาติต่อว่าหลังไปสักลาย น้อยใจผูกคอดับ

หนุ่มวัย 20 ปี ถูกญาติต่อว่าหลังไปสักลาย น้อยใจผูกคอดับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

ความโลภเป็นเหตุ ลุงตกเป็นเหยื่อ โอดโดนหลอกเงิน 1 ล้าน

ความโลภเป็นเหตุ ลุงตกเป็นเหยื่อ โอดโดนหลอกเงิน 1 ล้าน

ชายตกงานหิวโซทนไม่ไหว ขโมยกินของไหว้หน้าหลุมศพ

ชายตกงานหิวโซทนไม่ไหว ขโมยกินของไหว้หน้าหลุมศพ

ชาวบ้านเอือม แฉพฤติกรรม นร.มั่วยา ห่างรั้วโรงเรียนแค่ร้อยเมตร

ชาวบ้านเอือม แฉพฤติกรรม นร.มั่วยา ห่างรั้วโรงเรียนแค่ร้อยเมตร

ดับจิ้นลูกหมี เต้ย แจงเหตุผลเปลี่ยนตัวนางเอกจาก เชียร์ เป็น มิ้นต์

ดับจิ้นลูกหมี เต้ย แจงเหตุผลเปลี่ยนตัวนางเอกจาก เชียร์ เป็น มิ้นต์

บอย โสดหนักมาก ถูกเม้าท์แม่เดินสายไหว้พระขอพรอยากให้ลูกแต่งงาน

บอย โสดหนักมาก ถูกเม้าท์แม่เดินสายไหว้พระขอพรอยากให้ลูกแต่งงาน

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

พิษหวย 30 ล้าน สั่งเด้ง ผบก.กาญจนบุรี เข้ากรุ เปิดทางสืบคดี

พิษหวย 30 ล้าน สั่งเด้ง ผบก.กาญจนบุรี เข้ากรุ เปิดทางสืบคดี

ศักดิ์ศรีหยามไม่ได้ รุ่นพี่ ม.6 เปิดฉากไล่ฟัน ม.5 กลางโรงเรียน

ศักดิ์ศรีหยามไม่ได้ รุ่นพี่ ม.6 เปิดฉากไล่ฟัน ม.5 กลางโรงเรียน

พายุคะนองลมแรง พัดป้ายยักษ์หน้าร้าน ร่วงทับร่างสาวดับอนาถ

พายุคะนองลมแรง พัดป้ายยักษ์หน้าร้าน ร่วงทับร่างสาวดับอนาถ

ล้วงลึกชีวิต ลำไย ไหทองคำ วันที่รุ่งเรืองซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินสด

ล้วงลึกชีวิต ลำไย ไหทองคำ วันที่รุ่งเรืองซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินสด

รักเปื้อนเลือด ถล่มยิงอดีตทหารเรือตาย-เมียเจ็บ โยงปมชู้สาว

รักเปื้อนเลือด ถล่มยิงอดีตทหารเรือตาย-เมียเจ็บ โยงปมชู้สาว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

ตร.ยังไม่ปักใจเชื่อ “สาวรอยกรีด” ถูกแท็กซี่ปล้น ขณะโอนเงินให้เพื่อน

ตร.ยังไม่ปักใจเชื่อ “สาวรอยกรีด” ถูกแท็กซี่ปล้น ขณะโอนเงินให้เพื่อน

เอิร์น เดอะสตาร์ ทรุดป่วยไข้หวัดใหญ่ ซ้ำเจอไฟไหม้ประชิดบ้าน

เอิร์น เดอะสตาร์ ทรุดป่วยไข้หวัดใหญ่ ซ้ำเจอไฟไหม้ประชิดบ้าน

ไอซ์ ปรีชญา ภาพเดียวแซ่บหยุดโลก เห็นแล้วใจสั่นสะท้าน

ไอซ์ ปรีชญา ภาพเดียวแซ่บหยุดโลก เห็นแล้วใจสั่นสะท้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์