มติครม.สั่งขรก.รัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ

มติครม.สั่งขรก.รัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ

มติครม.สั่งขรก.รัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ

นั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ของว่างในการประชุมหัวละ 25 บาทต่อมื้อ อาหารไม่เกิน 80 บาท นายกสมาคมโรงแรมไทย รับกระทบเอกชน เชื่อเจอต่อรองราคาวุ่นแน่ เล็งลดต้นทุนดีกว่าไม่มีงาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในการเบิกค่าใช้จ่ายและขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ใช้ดุลพินิจในการเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อแรก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทุกแห่ง ใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (มาตรา 6) โดยขอความร่วมมือให้ออกระเบียบภายใน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัด เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทน รองประธานสภาผู้แทน รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี หรือผู้มีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง หรืออธิบดี จะเบิกจ่ายค่าเครื่องบินในอัตราที่ตนมีสิทธิ หรืออัตราที่ต่ำกว่าสิทธิที่จะได้รับก็ได้

ข้อสอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม โดยขอให้เบิกในอัตราคนละ 25 บาทต่อมื้อ ส่วนกรณีการจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการขอให้เบิกค่าอาหารไม่เกินคนละ 150 บาทต่อมื้อ ส่วนสถานที่เอกชน ถ้าจัดเลี้ยงอาหารมื้อเดียว เช่น มื้อกลางวัน ขอให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 400 บาท แต่ถ้าเลี้ยงเกิน 1 มื้อ ให้เบิกไม่เกินอัตราตามระเบียบ

ข้อสาม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ให้เบิกคนละ 25 บาทต่อมื้อ ส่วนค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกินคนละ 80 บาทต่อมื้อ แต่ก็ขอความร่วมมือให้จัดประชุมภายในสถานที่ราชการ หากส่วนราชการใดไม่สามารถเบิกจ่ายตามอัตราดังกล่าวได้ ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและประหยัด

ด้าน นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวถึงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลว่า นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายราชการของรัฐบาลดังกล่าว อาจมีผลทำให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการต่อรอง และการลดระดับโรงแรมที่เคยใช้บริการ โดยเฉพาะการประชุมภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานที่ไม่สำคัญมากนัก คาดว่าอาจมีการลดระดับการใช้โรงแรมจากที่เคยใช้ระดับ 4-5 เป็น 3 ดาว ซึ่งทำให้โรงแรมระดับ 3 ดาว ได้ประโยชน์ แต่สำหรับงานระดับชาติของภาครัฐเอง เชื่อว่าจะยังคงมีการเลือกโรงแรมระดับ 5 ดาวในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมของภาครัฐอยู่

"หลังจากนี้การต่อรองเรื่องราคาอาจจะเห็นมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าโรงแรมเองจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามต้นทุนการจัดงานที่ลดลงตามสัดส่วนที่รัฐกำหนด เพราะถือว่ายังดีกว่าไม่มีงานเข้ามาเลย ในแง่รายได้อาจกระทบแน่ แต่ก็เชื่อว่าจะไม่มากนัก" นายประกิจกล่าว

นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวอีกว่า เอกชนเข้าใจบทบาทการทำงานของภาครัฐรวมถึงนโยบายดังกล่าว ถือเป็นการรัดเข็มขัดของภาครัฐเอง ซึ่งจริงๆ แล้วในธุรกิจโรงแรมพบว่า กระแสการลดต้นทุนการจัดงานของภาคราชการมีให้เห็นมาปีกว่าแล้ว เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้ความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้อาจกระทบโรงแรมไม่มากนัก

Advertisement Replay Ad
ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์