ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงสมโภชถวายไตรปิฎกชุดโรมัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จทรงเป็นประธานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี โดยมีพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชรับการถวาย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 24 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็น ประธานในพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิงม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และกระทรวงกลาโหมจัดขึ้น

ก่อนพิธีสมโภชและถวายพระไตร ปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปีจะเริ่มต้นขึ้น ได้มีการจัดขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน จำนวน 80 เล่ม โดยนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรืออากาศ

จากนั้นในเวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อมารี เสด็จยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเจิมพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎก สากล อักษรโรมัน และได้ทรงอัญเชิญพระไตรปิฎกออกจากศาลาสหทัยสมาคม เข้าสู่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทำพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี

ต่อมาคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานจัดงานพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระไตรปิฎกถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆ ราช สกลมหาสังฆปริณายก การนี้ทรงเชิญพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยามและพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ประดิษฐานบนพานและถวายแด่ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระสงฆ์ผู้แทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นได้พระราชทานหนังสือฉบับรวบรวมตัวอย่างพระไตรปิฎกแด่พระสงฆ์อาคันตุกะ และพระไตรปิฎก จปร. แก่สถาบันผู้อุปถัมภ์พระไตรปิฎก

ก่อนเสร็จสิ้นพิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดที่อยู่ในพระอุโบสถและบริเวณวัดพรนศาสดารามได้อ่านสังวัธยายพร้อมกล่าวสัตยาธิษฐานเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมันที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษในปี 2552 นี้เป็นการจัดพิมพ์ตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอดีตเมื่อ 116 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลา โหม เป็นสถาบันหลักจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ภาษาปาฬิ (เดิมเรียก บาลี) เป็นฉบับพิมพ์เป็นชุดครั้งแรก โดยเปลี่ยนจากการบันทึกคำสอนในใบลานกว่า 50,000 แผ่น มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 15,000 หน้ารวม 39 เล่ม และได้พระราชทานพระไตรปิฎกจปร. ชุดนี้ไปทั้งสยามในยุคที่ชาติมีวิกฤติทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือเป็นการสร้างขวัญและความสมัครสมานร่วมใจกันทางธรรมะ อันเป็นยุทธศาสตร์และจิตวิทยาอันชาญฉลาดในการรักษาเอกราชสยามด้วยปัญญา เพราะต่อมาข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับตะวันตกยุติลงด้วยการเจรจา ในปี 2436 ซึ่งเป็นปีที่จัดพิมพ์พระไตรปิฎกพอดี หลังดำเนินการจัดสร้างมานานกว่า 6 ปี.

Advertisement Replay Ad
โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

SETA  2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

ญาติผู้ป่วยมะเร็ง ยัน ไม่ได้กินยาหมอแสง จนนมเน่า

ญาติผู้ป่วยมะเร็ง ยัน ไม่ได้กินยาหมอแสง จนนมเน่า

ชี้แจงแล้ว การบินไทยประกาศห้ามคนรอบเอวเกิน 56 นิ้ว ขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจ

ชี้แจงแล้ว การบินไทยประกาศห้ามคนรอบเอวเกิน 56 นิ้ว ขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจ

พ่อร่ำไห้ ลูกชายก้าวลงเรือพลาดตกน้ำดับ คนขับเผยไม่รู้จะช่วยอย่างไร

พ่อร่ำไห้ ลูกชายก้าวลงเรือพลาดตกน้ำดับ คนขับเผยไม่รู้จะช่วยอย่างไร

ทนายตั้ม ไม่สน พยานฝ่ายครูปรีชา ร้องเรียนสภาทนายความ ปมใส่เสื้อยืด

ทนายตั้ม ไม่สน พยานฝ่ายครูปรีชา ร้องเรียนสภาทนายความ ปมใส่เสื้อยืด

ครอบครัวอโหสิ คุณตาซาเล้งอาการปลอดภัยแล้ว แต่จำเหตุการณ์ไม่ได้

ครอบครัวอโหสิ คุณตาซาเล้งอาการปลอดภัยแล้ว แต่จำเหตุการณ์ไม่ได้

ชายวัยรุ่นกระโดดถีบคุณตาเก็บขยะ ปฏิเสธเล่นมือถือตอนขี่จยย.

ชายวัยรุ่นกระโดดถีบคุณตาเก็บขยะ ปฏิเสธเล่นมือถือตอนขี่จยย.

ศาลฎีกาสั่งรพ.จ่าย 1 ล้าน “ครอบครัววอลเตอร์ ลี” ฝากครรภ์แต่คลอดลูกพิการ

ศาลฎีกาสั่งรพ.จ่าย 1 ล้าน “ครอบครัววอลเตอร์ ลี” ฝากครรภ์แต่คลอดลูกพิการ

แชร์ว่อน! คลิปคุณตาเก็บขยะถูกชายวัยรุ่นกระโดดถีบ หัวฟาดพื้นแน่นิ่ง

แชร์ว่อน! คลิปคุณตาเก็บขยะถูกชายวัยรุ่นกระโดดถีบ หัวฟาดพื้นแน่นิ่ง

ถกประเด็นร้อน “เซตซีโร่ หมาจรจัด” โซเชียลแนะกำจัดได้แต่อย่าโหดเหี้ยม

ถกประเด็นร้อน “เซตซีโร่ หมาจรจัด” โซเชียลแนะกำจัดได้แต่อย่าโหดเหี้ยม

ขอโชคไม่ได้แล้ว "คำชะโนด 2" ประกาศงดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด

ขอโชคไม่ได้แล้ว "คำชะโนด 2" ประกาศงดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์