โพลเผยพฤติกรรมพนักงาน รปภ.แอบหลับ-สูบบุหรี่

โพลเผยพฤติกรรมพนักงาน รปภ.แอบหลับ-สูบบุหรี่

โพลเผยพฤติกรรมพนักงาน รปภ.แอบหลับ-สูบบุหรี่

เอแบคโพล สำรวจพบพฤติกรรมรปภ. 50.7%แอบหลับ 48.4%สูบบุหรี่เวลางาน 35.6% เลือกปฎิบัติดีเฉพาะคนให้เงิน,สิ่งของ

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.): กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ดำเนินการศึกษาระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2552 จำนวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,341 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบประเด็นสำคัญ ดังนี้

เบื้องต้น พบว่าตัวอย่างประมาณ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 26.4 มีรปภ.ประจำที่พักอาศัย ซึ่งเฉพาะตัวอย่างที่มีรปภ. ประจำที่พักอาศัย เมื่อสอบถามความบ่อยที่พบเห็นพฤติกรรมที่ดีของรปภ. พบประเด็นที่นำมาศึกษา ส่วนใหญ่มีการประเมินไว้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแนวโน้ม พบว่า พฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลางค่อนมาทางบ่อย ได้แก่ คอยอำนวยความสะดวก เช่น เข็นรถ ช่วยโบกรถให้ ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และเข้มงวดกับการตรวจตรารถ หรือบุคคลเข้า-ออก

ขณะที่ พฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลางค่อนมาทางไม่บ่อย ได้แก่ เดินตรวจตราความเรียบร้อยในตอนกลางคืน และมาถึงที่เกิดเหตุ หรือตามที่เรียกอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถาม การพบเห็น/รับรู้ในพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ของ รปภ. พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ แอบหลับในเวลาปฏิบัติงาน (ร้อยละ 50.7) สูบบุหรี่ในเวลาปฏิบัติงาน (ร้อยละ 48.4) และเลือกปฏิบัติ บริการดีเฉพาะกับคนที่ให้เงิน หรือสิ่งของ (ร้อยละ 35.6)

เมื่อสอบถามความมั่นใจในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน/ที่พักอาศัย ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.3 มีความมั่นใจปานกลาง รองลงมาร้อยละ 21.5 มั่นใจน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 18.2 มั่นใจมาก-มากที่สุด สอดคล้องกับเมื่อสอบถามถึงความไว้วางใจในตัว รปภ. พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.4 ไว้วางใจ ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 19.2 ไว้วางใจน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 17.4 ไว้วางใจมาก-มากที่สุด

สำหรับตัวอย่างโดยทั่วไป (ทั้งที่มีรปภ.ประจำที่พักอาศัยและไม่มี) เมื่อสอบถามถึง คุณสมบัติของ รปภ.ที่จำเป็นต้องมี พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย (ร้อยละ 81.1) ความสุภาพเรียบร้อย (ร้อยละ 75.5) และความอดทน (ร้อยละ 75.0) ขณะที่ความรู้ด้านการดับเพลิง ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล ทักษะทางช่าง อาทิ ช่างไฟ ประปา ช่างไม้ มีตัวอย่างไม่ถึงครึ่งที่เห็นว่า รปภ. จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว

ตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 89.2 คิดว่า รปภ. เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจ เพราะเสี่ยงภัยอันตราย ต้องมีความอดทน ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอน งานหนักเงินเดือนน้อย รับผิดชอบมาก ขณะที่ร้อยละ 10.8 คิดว่าไม่น่าเห็นใจ เพราะพฤติกรรมไม่ค่อยดี แอบหลับ หนีเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่แบบขอไปที

ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่าตัวอย่างเห็นว่า รปภ. ที่ประจำตามหมู่บ้าน โครงการจัดสรร หรือสถานที่สำคัญต่างๆ มีส่วนช่วยเป็นหูเป็นตาในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ให้กับชุมชน ได้ในระดับปานกลางค่อนมาทางมาก (ปานกลางร้อยละ 43.8 และมาก-มากที่สุดร้อยละ 37.5)

คณะผู้วิจัยให้ตัวอย่างระบุข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ เอาใจใส่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย (ร้อยละ 60.6) มีการฝึกอบรมทักษะ รปภ. ที่ได้มาตรฐานและเป็นประจำ (ร้อยละ 33.6) และการคัดเลือก รปภ. ที่คุณลักษณะเหมาะสมและมีใจรักในอาชีพ (ร้อยละ 18.6) ตามลำดับ

ผอ.เอแบคโพล กล่าวว่า อาชีพ รปภ. นั้นมีความสำคัญ การเฝ้าระวังของ รปภ. สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนได้ ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้น เห็นได้ว่า มีความจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับมาตรฐานของ รปภ. โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความมีระเบียบวินัย อีกทั้งควรส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน ทำงานร่วมกันของ รปภ. กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสายงานป้องกัน ปราบปราม และสืบสวน เพื่อลดทอนปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้กับชุมชน

Advertisement Replay Ad
5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์