ครม.ทุ่ม 877 ล้านพัฒนามาบตาพุด

ครม.ทุ่ม 877 ล้านพัฒนามาบตาพุด

ครม.ไฟเขียว ทุ่มงบ 877 ล้านบาทสางปัญหามาบตาพุด5 โครงการทั้งฝังกลบขยะ-พัฒนาน้ำประปา-ขยายโรงพยาบาลมาร์ค ลุ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวันที่ 2 ธ.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าสู้คดีต่อ หากตัดสินให้ระงับ 76 โครงการ ขณะที่ภาคเอกชนจับตาวันตัดสินไม่กะพริบ ด้าน กมธ.สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แหลมฉบังเก็บข้อมูลสารเคมีรั่ว ส่วนญาติ ๆ หามศพ สาวใหญ่ ส่ง หมอพรทิพย์ ผ่าพิสูจน์ หลังติดใจสงสัย ตายเพราะสูดดมควันสารพิษ

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 ธ.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม เห็นชอบโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด ที่จะดำเนินการ ในปี 2553-2555 จำนวน 5 โครงการ ทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ ที่เรื้อรังมานาน กว่า 10 ปี การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา การขยาย รพ. เป็น 200 เตียง การจัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นต้น วงเงินลงทุนรวม 877.03 ล้านบาท ส่วนคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เตรียมวินิจ ฉัยการอุทธรณ์ให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ดำเนินโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 76 โครงการในวันที่ 2 ธ.ค. นี้นั้น ยากที่จะคาดเดาเพราะเป็นดุลพินิจของศาล แต่หากศาลปกครองยืนคำสั่งเดิม รัฐบาลจะต่อสู้ในส่วนของคดีหลักต่อไป แต่หากศาลปกครองวินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โครงการต่าง ๆ ก็จะเข้าสู่กระบวนการตามที่คณะกรรมการร่วมอิสระ 4 ฝ่าย กำลังหามาตรการซึ่งขณะนี้ชัดเจนบ้างแล้ว

ส่วนกรณีที่มีนักไปข่มขู่ชาวบ้านไม่ให้ออกมาร้องเรียนกรณีเหตุการณ์สารพิษรั่วที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยระบุว่าหากร้องเรียนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางการนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่ควรมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เพราะไม่มีเหตุผล ทุกหน่วยงานต้องเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ ส่วนชาวบ้านที่อยู่นอกพื้นที่แต่ได้รับผลกระทบจนเจ็บป่วยจะช่วยเหลืออย่างไรนั้น ต้องตรวจสอบก่อน แต่เรื่องคุณภาพชีวิต ใครได้รับผลกระทบหรือมีปัญหา เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องดูแลอยู่แล้ว

ขณะที่ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งบประมาณทั้ง 877.03 ล้านบาท จะนำไปใช้ในโครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบขยะ ของเทศกาลเมืองมาบตาพุด ที่ได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 270 ล้านบาท โดยให้เร่งจัดทำทีโออาร์หรือร่างข้อกำหนดงานเพอจ้างผู้เหมาะสมให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยมีเงื่อน ไขของรัฐบาลคือการขนย้ายไปกลบฝังที่ใดต้องได้รับการยินยอมจากประชาชนในพื้นที่นั้นก่อนเป็นเงื่อนไขสำคัญ นอกจากนี้ นำไปพัฒนาระบบน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใน 2 โครงการคือขยาย เขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง และก่อสร้างปรับปรุงท่อและขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง โดยใช้เงินจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็น ปี 2553 วงเงิน 307.72 ล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า นอก จากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาบริการสาธารณสุข 2 โครงการคือการพัฒนา รพ.มาบตาพุด ให้เป็น รพ. ที่เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ระยอง รวมถึงโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง หรือแพทย์เคลื่อนที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยใช้เงินรวมทั้งหมด 284.54 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณจากงบกลาง ปี 2553 งบผูกพันงบประมาณและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 และ 2555 ส่วนความคืบหน้าของการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อเดินหน้าหาแนวทางการดำเนินโครงการทั้ง 76 โครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้น ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงเรื่องของการจัดตั้งองค์กรอิสระ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ด้าน นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า นักลงทุนต้องติดตามคำตัดสินอย่างใกล้ชิด เพราะหากยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลางคือระงับการดำเนินงานทั้ง 76 โครงการ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนของไทยได้ และกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย

ขณะที่ นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลภายในบริเวณท่าเทียบเรือ บี 3 ของบริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอมินัล จำกัด ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และไม่ได้ส่งผลต่อการประกอบการภายในพื้นที่นิคมอุตสาห กรรมแหลมฉบัง พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีความระมัดระวัง และปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดในการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์รับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความม่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือในมาบตาพุด

ส่วนที่วัดแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นาย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมคณะเดินทางมารับฟังข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ หลังเกิดเหตุสารพิษรั่วไหล โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศ มนตรีตำบลแหลมฉบัง ร.อ.อิทธิชัย สุพรรณ กูล รอง ผอ.ท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับประชาชนชุมชนบ้านแหลมฉบัง 500 คน เข้าร่วมฟังและชี้แจง ซึ่งมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง จากนั้นนายสุรชัยได้มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับญาติของนางสุนีย์ ภู่เพชร อายุ 65 ปี ซึ่งญาติสงสัยว่าเสียชีวิตเพราะสูดดมควันสารพิษเข้าไป และญาติของนายพิทักษ์ เรืองสุข อายุ 49 ปี ที่เพิ่งเสียชีวิต โดยแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง แต่ทางญาติยังติดใจสงสัย เพราะมีสื่อบางแขนงระบุว่าได้รับสารพิษ

ด้าน นายบุญเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง เปิดเผยว่า สถานการณ์ในหมู่บ้านแหลมฉบัง สงบลงแล้ว หลังทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในภาคปฏิบัติชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ว่าไม่มีอันตรายจากสารเคมีรั่วไหล อาหารการกินไม่มีการปนเปื้อนและสารตกค้าง แต่เพราะมีกลุ่มบุคคลภายนอกเข้ามา ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้น และขอยืนยันว่าตนไม่เคยไปข่มขู่ชาวบ้านเลย ไม่ว่าเรื่องอะไร ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ญาติของนางสุนีย์ ได้เคลื่อนศพนางสุนีย์ไปให้ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผ่าพิสูจน์เพื่อให้หายสงสัยเรื่องสาเหตุการตาย หลังเชื่อว่านางสุนีย์เสียชีวิตเพราะสูดดมควันสารพิษ ขณะที่แพทย์ รพ. ในพื้นที่ลงความเห็นเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว.

Advertisement Replay Ad
'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์