ประมวลกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประมวลกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552

ภาคกลาง เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 52 ที่ผ่านมา บรรยาการงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงบนเวทีของนักเรียน อาทิ โรงเรียนชินวรณ์ ที่แสดงฟ้อนรำระดับอนุบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน อาจารย์ และผู้ปกครอง นอกจากนี้บริเวณรอบสนามหลวง ยังได้มีการจัดเตรียมซุ้มต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และประชาชน รวมทั้งมีรถพยาบาลไว้คอยบริการด้วย ในส่วนของตลอดแนวถนนราชดำเนินกลางไปจนถึงแยก จปร. ได้มีการจัดเตรียมรถแสดงแสง สี เสียง รวมทั้งซุ้มอาหาร และเครื่องดื่ม ไว้รองรับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานในช่วงเวลา 18.00 -24.00 น. ของวันนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 99 รูป ประกอบด้วย กรรมการมหาเถรสมาคม และกรรมการเถรานุเถระในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เจ้าอาวาสพระอารามหลวงเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เจ้าคณะจังหวัด ในการเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาศีล และอาราธนาพระปริตร ขณะที่ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐสภา ประมาณ 200 คน ที่อาคารรัฐสภา เช่นกัน สำนักกิจการเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆแถลงข่าว จัดงานสีสันกรุงเทพฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรวบรวมความคิดของเยาวชน เพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานจัดงานสีสันกรุงเทพ พร้อมกับสำนักงานกรุงเทพมหานคร สำนักกิจการเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์ เครือข่ายเยาวชน สถาบันการศึกษา กลุ่ม และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 25 เครือข่าย ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ สีสันกรุงเทพ ฯ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดยแนวคิดหลักของงานจะเน้นความหลากหลายของกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของไทย ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรม ซึ่งจะมีกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำหรับกิจกรรมแรก เริ่มในวันที่ 5-12 ธันวาคม เป็นโครงการนำร่องด้วยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายอภิรักษ์จะเป็นผู้นำ ทำกิจกรรม กวาด ทาสี เพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการที่รกร้างให้กลับมามีสีสันสวยงาม โดยเลือกสถานที่อาคารโรงพิมพ์ครุสภาและบริเวณสวนสันติชัยปราการ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมส่วนที่ 2 ในวันที่ 20 ธันวาคมนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยหม่อมราชวงค์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมารับเรื่องซึ่งเป็นการรวบรวมการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนเยาวชน ที่ได้จากกิจกรรมในรูปแบบสมัชชาที่มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 500 คนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนร่วมกันแสดงออกทางความคิดเพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ที่ว่า เราจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯอย่างไรให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เชิญคนไทยถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร จัดทำอัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ 5 รูปแบบ 10,000 ชุด แจกให้แก่ประชาชนเป็นของที่ระลึก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 และขณะนี้ได้ตกแต่งสถานที่ ทั้งการประดับไฟ ปลูกต้นไม้ประดับกว่า 150,000 ต้น บริเวณถนนราชดำเนิน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนที่พรรคเพื่อไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ มีบรรดาแกนนำพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย รวมถึงสมาชิกบ้านเลขที่ 111 และอดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชนเข้าร่วมพิธี อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรค พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประธานพรรคเพื่อไทย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายวิทยา บุรณศิริ ประธานวิปฝ่ายค้าน โดยพลเอกชวลิต ในฐานะประธานในพิธีนำกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา เช่นเดียวกับที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก นำข้าราชการของกองทัพถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาล มุ่งมั่นแก้ปัญหาของชาติ นอกจากนี้ในส่วนของกองทัพภาคที่ 1 ก็ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินด้วยเช่นกัน โดยมีพลโทคณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนนักท่องเที่ยวจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 148 แห่งทั่วประเทศ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 กรมอุทยานฯ เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ได้มีโอกาสลงนามถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ นอกจากนี้ยังได้ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 148 แห่ง จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวใช้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันกับการจัดงานที่ท้องสนามหลวง โดยจะมีการถ่ายทอดภาพการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากอุทยานแห่งชาติที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ภูชี้ฟ้า ผาแต้ม ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ-ปุย ภูกระดึง หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน เป็นต้น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ซึ่งจะเป็นภาพที่สวยงาม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชน มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จากภาพการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดมา สำหรับวันนี้ (4 ธ.ค.52 ) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 เช้าวันนี้(4 ธ.ค. 52 ) บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม โดยได้ถวายราชสักการะและกราบนมัสการรายงานสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทะนียกถาว่า ขอให้คนไทยทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม หลักความสามัคคี และให้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่อยู่ควบคู่กับสถาบันทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับประเทศ ขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมทั้งกายและใจ ให้ประสบความสำเร็จเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต โดยมีพระสงฆ์ 1,999 รูป และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วน พรรคประชาธิปัตย์ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 82 พรรษา 5 ธันวาคม พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางแกปัญหาในสังคม โดย นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 82 พรรษา 5 ธันวาคม โดยพรรคประชาธิปัตย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่ทรงแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างยาวนาน โดยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า พรรคการเมืองทุกพรรค ทุกกลุ่มการเมือง น้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปล่อยปลา และปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ได้นำพันธุ์ปลา จำนวน 400,999 ตัว มาปล่อยลงสู่หนองใหม่ และแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับประชาชนนำไปปล่อยยังแหล่งน้ำอื่นๆ อีกจำนวน 100,000 ตัว ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับประชาชนในชุมชน ขณะที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ ได้นำพันธุ์หญ้าแฝกจำนวนกว่า 10,999 ต้นมาแจกจ่ายให้ประชาชนปลูกรอบๆ บริเวณหนองใหม่ เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจากตำบลป่าแมตและพื้นที่ใกล้เคียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้าน นายอุทัย สิงโตทอง ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมประมงให้หน่วยงานสังกัดกรมประมงทั่วประเทศจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง จังหวัดละ 1 ล้านตัว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานประมงจังหวัด สถานีประมงน้ำจืด และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมือกับอำเภอฆ้องชัย 1 เทศบาล 4 อบต. ปล่อยพันธุ์ปลา ณ แหล่งน้ำบึงขยอง เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เนื้อที่ทั้งหมด 500 ไร่ ปล่อยพันธุ์ปลา 400,000 ตัว และแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตพื้นที่ 4 อบต. ๆ ละ 150,000 ตัว ใช้พันธุ์ปลาปล่อยครั้งนี้ 1,000,000 ตัว มีพันธุ์ปลากินพืช เช่น ปลายี่สกเทศ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาจีน ปลานวล จันทร์ และยังนำพันธุ์ปลาบึกยักษ์ ซึ่งเป็นปลากินพืชขนาดใหญ่ปล่อยในครั้งนี้ด้วย ภาคตะวันออก จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552 จังหวัดตราด จึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 83 รูป บริเวณถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ในช่วงค่ำของวันนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติใน 4 เส้นทาง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด (4 ธ.ค.52) ขณะที่ พสกนิกร จ.ตราด ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงอ่างเก็บน้ำบ้านบำโรณ (โครงการแก้มลิง) ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบำโรณ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดตราด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยมีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมพิธี โดยนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ คุณค่า และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนพื้นที่ สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลานิล ปลากาดำ ปลาไน รวม 1 ล้านตัว สู่อ่างเก็บน้ำบ้านบำโรณ ซึ่งเป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางจังหวัดใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน ทั้งนี้นอกจาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วในพื้นที่อื่นยังมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับพื้นที่ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง บริเวณตำบลท่าพริก และตำบลหนองคันทรง อีกแห่งละ 1 ล้านตัว จังหวัดตราดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจำนวน 4 ล้านตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันที่ 5 ธันวาคม นี้ ทางจังหวัด จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำความดีถวายแด่องค์พ่อของแผ่นดิน ให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง (4 ธ.ค.52) ส่วนที่ วัดสุวรรณมงคล อ.เมืองตราด ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบท บวชเนกขัม เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระครูมงคลปัญญากร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล เปิดเผยว่า วัดสุวรรณมงคลกำหนดจัดโครงการอุปสมบท บวชเนกขัม เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2552 ณ วัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับประชาชน และเยาวชน ผ่านการศึกษาพระธรรม การทำวัตรสวดมนต์ และการฝึกสมาธิ การจัดโครงการดังกล่าว กำหนดจัดให้มีพิธีอุปสมบทในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น. และพิธีบวชเนกขัมปฏิบัติธรรม ในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ทางวัดสุวรรณมงคลจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอุปสมบท บวชเนกขัม เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงครั้งนี้ เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสุวรรณมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-3952-3609 ภาคตะวันตก เช้าวันนี้ (4 ธ.ค.52) สำนักงานเหล่ากาชาดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสถานีกาชาดเทพรัตน์ รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 5 ธันวามหาราช ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งการบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พระภิกษุ สามเณร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ร่วมบริจาคจำนวน 199 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 69,650 ซี.ซี. ภาคใต้ ขณะที่ นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดยะลา กว่า 500 คน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช นายสืบสาย ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในพื้นที่ และการรวบรวมเงินจากพนักงานหรือประชาชนที่มีความประสงค์จะรวบรวมเงิน เพื่อนำเงินไปซื้อรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีฐานะยากจน สำหรับการรับบริจาคโลหิตในปีนี้ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเยาวชนในจังหวัดยะลาที่อยู่ในสถานศึกษา จากโรงเรียนสตรียะลา และสถาบันการพละศึกษายะลา จำนวนกว่า 500 คน ได้พร้อมใจกันมาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ (3 ธ.ค.) ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่เยาวชน ในจังหวัดยะลาได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ตนเองอยากเห็นภาพของเยาวชนออกมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นายสืบสาย ฟุ้งเกียรติ กล่าวอีกว่า นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยังได้จัดให้มีการลงทะเบียนหนี้สินนอกระบบ ซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และในส่วนของพนักงานของ ธ.ก.ส. เอง ก็จะได้มีการลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ และได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นพนักงานที่ดี และจะทำงานเพื่อประชาชน เพื่อแผ่นดินไทย จังหวัดพัทลุง พันเอก กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 402 หัวหน้าค่ายอภัยบริรักษ์ และพันโทสมคิด ชูเผือก ผู้บังคับกองทหารช่างที่ 401 รองหัวหน้าค่ายอภัยบริรักษ์ นำข้าราชการทหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช เพื่อให้ข้าราชการในค่ายอภัยบริรักษ์ ซึ่งเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธาน ที่ทรงมุ่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธี ได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของชาติ ของประชาชน จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลง สรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ โดยมีข้าราชการทหารเข้าพิธีอุปสมบท โดยมีพระครูวรธรรมวิภัย รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง เจ้าอาวาสวัดก้างปลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีญาติมิตรจำนวนมากมาร่วมพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปีติยินดี ที่ทุกฝ่ายร่วมกันกระทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดทำโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ มีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 83 นาย เข้าทำการอุปสมบท นอกจากนั้นมีประชาชนอีก 25 คนเข้าร่วมอุปสมบทด้วย รวมทั้งหมด 108 รูป อุปสมบทเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-18 ธันวาคม 2552 พระภิกษุทั้งหมดจะเดินทางไปศึกษาธรรมะ ที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 2 วัน และกลับมาศึกษาเล่าเรียนธรรมะที่วัดก้างปลาต่อไป โดยกองพลทหารราบที่ 5 เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดทำโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับมีญาติโยมจองวันเวลาที่จะนำภัตตาหารมาถวายตลอดเวลา 15 วันของการศึกษาธรรมะของพระภิกษุ ที่อุปสมบทในครั้งนี้ จังหวัดยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา มีเป้าหมายดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 80,000 ต้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ถึง 12 สิงหาคม 2553 ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้กำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้น สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกตลอดเส้นทางสาย 418 ในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นต้นศรียะลา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดยะลา ปลูกจำนวนทั้งสิ้น 1,600 ต้น จังหวัดตรัง ที่มัสยิด มะดีนะตุลอิสลาม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง วันนี้( 4 ธ.ค.52) ได้มีผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น จากมัสยิดต่าง ๆ ในจังหวัดตรังกว่า 300 คน ร่วมพิธีคุตบะ ละหมาด และสวดดูอาร์ ตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง มีทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และความเชื่อทางวัฒนธรรมจีน ในส่วนของอิสลามมิกมีประมาณ 200,000 คน จากประชากรทั้งหมดประมาณ 600,000 คน สภาพทางสังคมมีความสงบสุข โดยแต่ละวัฒนธรรม แต่ละความเชื่อ ต่างมีความเคารพซึ่งกันและกัน และได้รับการปฏิบัติจากส่วนราชการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ มีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้พบปะกับผู้นำศาสนาอิสลามทั้งหมดด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2552 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 3 กระทรวงหลักในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อถวายเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหาราช โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป การจัดกิจกรรมค้นหาและตรวจประเมินความพิการทุกครัวเรือนให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง กิจกรรมหนึ่งล้านดวงใจ อสม.และพยาบาลปลูกต้นไม้สองล้านต้นทูลเล้าถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมโครงการรวมพลังค้นหาและตรวจประเมินความพิการ เพื่อเทิดพระเกียรติ 82 พรรษา โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวเป็นการรวมพลังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตัวแทนคนพิการ ผู้สูงอายุและบุคลากรสาธารณสุข ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบลกว่า 1,000 คน ร่วมดำเนินการแจกจ่ายให้ประชาชนปลูกรอบๆ บริเวณหนองใหม่ เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจากตำบลป่าแมตและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพัทลุง

Advertisement Replay Ad
หลุยส์ หวาน...ต่อหน้า นุ่น รมิดา บอกคนนี้คือคนที่จะแต่งงานด้วย

หลุยส์ หวาน...ต่อหน้า นุ่น รมิดา บอกคนนี้คือคนที่จะแต่งงานด้วย

หนุ่มใหญ่ดับสยอง ยางรถระเบิดเหินพุ่งชนรถบรรทุกน้ำมัน

หนุ่มใหญ่ดับสยอง ยางรถระเบิดเหินพุ่งชนรถบรรทุกน้ำมัน

รัสเซียไล่ "คณะทูตอังกฤษ" ออกจากประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รัสเซียไล่ "คณะทูตอังกฤษ" ออกจากประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โป๊ป ธนวรรธน์ โพสต์ภาพวัยละอ่อน จากเด็กที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระเอก

โป๊ป ธนวรรธน์ โพสต์ภาพวัยละอ่อน จากเด็กที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระเอก

ปิดฉากจบ "สารวัตร" บุกพังร้านอาหาร เจรจาลงตัว-จ่ายชดใช้ให้

ปิดฉากจบ "สารวัตร" บุกพังร้านอาหาร เจรจาลงตัว-จ่ายชดใช้ให้

เจ้าชายเยอรมัน เข้าพิธีสมรสหวานชื่น เคียงคู่นางแบบสาวสามัญชน

เจ้าชายเยอรมัน เข้าพิธีสมรสหวานชื่น เคียงคู่นางแบบสาวสามัญชน

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

หน่วยอรินทราชบุกจับเจ้าของ "บ.โอเอ” คาบ้านหรู พบเลี่ยงภาษีกว่าหมื่นล้าน

หน่วยอรินทราชบุกจับเจ้าของ "บ.โอเอ” คาบ้านหรู พบเลี่ยงภาษีกว่าหมื่นล้าน

โอ๊ต วรวุฒิ ได้เฮอีกรอบ จีน่า ภรรยาสาวแจ้งข่าวดี ฝากท้องลูกคนที่ 2 แล้ว

โอ๊ต วรวุฒิ ได้เฮอีกรอบ จีน่า ภรรยาสาวแจ้งข่าวดี ฝากท้องลูกคนที่ 2 แล้ว

ทัพเรือภาคที่ 1 ระดมหาลูกเรือประมงพลัดตกทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 ระดมหาลูกเรือประมงพลัดตกทะเล

โจรสามโคกเหิมเกริม ย่องปล้นชุดตำรวจคาแฟลต แล้วใส่ไปก่อเหตุ

โจรสามโคกเหิมเกริม ย่องปล้นชุดตำรวจคาแฟลต แล้วใส่ไปก่อเหตุ

ชาวโลกต้องทึ่ง ลูกหมาตัวใหญ่ที่สุดในโลก วัย 9 เดือนสูงเกือบเท่าเจ้าของ

ชาวโลกต้องทึ่ง ลูกหมาตัวใหญ่ที่สุดในโลก วัย 9 เดือนสูงเกือบเท่าเจ้าของ

ของขวัญจาก น้ากุ๊บกิ๊บ-บี้ ส่งให้หลาน สายฟ้า พายุ น่าเอ็นดูมาก

ของขวัญจาก น้ากุ๊บกิ๊บ-บี้ ส่งให้หลาน สายฟ้า พายุ น่าเอ็นดูมาก

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

ผบก.ป.ปัดส่งคนสะกดรอยตาม "นายแผน" คดีหวย 30 ล้าน

ผบก.ป.ปัดส่งคนสะกดรอยตาม "นายแผน" คดีหวย 30 ล้าน

ติดป้ายเตือนให้ระวัง "หมูเจ้าพ่อ" ริมทางเถิน-ทุ่งเสลี่ยม

ติดป้ายเตือนให้ระวัง "หมูเจ้าพ่อ" ริมทางเถิน-ทุ่งเสลี่ยม

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

คลิประทึก กระเช้าสกีขัดข้อง หมุนเร็วจี๋เหวี่ยงคนตก-เจ็บเพียบ

คลิประทึก กระเช้าสกีขัดข้อง หมุนเร็วจี๋เหวี่ยงคนตก-เจ็บเพียบ

นักมวยค่ายดังหวิดดับยกคัน เสียหลักชนเสาไฟ รอดปาฏิหาริย์ทุกคน

นักมวยค่ายดังหวิดดับยกคัน เสียหลักชนเสาไฟ รอดปาฏิหาริย์ทุกคน

ต้องซูม วุ้นเส้น เมย์ ขาวแพ็คคู่ หน้าท้องเนียน แซ่บเซี๊ยะคูณสอง

ต้องซูม วุ้นเส้น เมย์ ขาวแพ็คคู่ หน้าท้องเนียน แซ่บเซี๊ยะคูณสอง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์