ความสุขของคนไทย คือ ความสุขของพ่อ

ความสุขของคนไทย คือ ความสุขของพ่อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 รวมทั้งภาพที่พระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพร้อมกับแย้มพระสรวล นับเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ เพราะเป็นวันที่ทุกคนต่างเฝ้ารอชมพระบารมี และร่วมกันเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ อย่างพร้อมเพรียงตลอดเส้นทางที่พระองค์เสด็จฯ รวมทั้งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยทุกคนจะได้รับฟังกระแสพระราชดำรัสที่พระองค์จะพระราชทานเป็นประจำทุกปี และถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นห้วงเวลาที่ทุกคนมีความสุข ประทับใจและปลื้มปิติอย่างล้นพ้น ซึ่งบางรายเมื่อเห็นพระองค์ท่าน ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เหล่านี้ ล้วนเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งยากที่จะหาหรือนำกษัตริย์ราชวงศ์ใดในโลกมาเปรียบเทียบได้ นั่นเพราะ พระองค์ไม่เคยลืมราษฎร แม้แต่วันเดียว ดังเช่น กระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานในพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งนี้ ตอนหนึ่งว่า ".....ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข..... และ "..ความปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดี โดยประการต่างๆ นั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น.... ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยว่า ภายหลังพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านพ้นไป ในวันเดียวกัน ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากหลายสำนัก จึงพบสถิติค่าความสุขมวลรวมของคนไทยพุ่งสูงอย่างมาก เช่น ศูนย์วิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย เอแบคเรียลไทม์โพลล์ เรื่อง สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกับความสุขมวลรวมของคนไทยวันนี้ สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,147 ครัวเรือน เมื่อ 5 ธ.ค.52 พบว่า ระดับความสุขของคนไทยในวันดังกล่าว มีคะแนนสูงถึง 9.86 เกือบเต็ม 10 คะแนน และสูงกว่าความสุขคนไทยที่ค้นพบจากการสำรวจ ในช่วงพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อเดือน มิ.ย.2549 อยู่ที่ 9.21 ทั้งนี้ ประชาชนส่วนมาก 80.7% ติดตามการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จออก มหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บ้าน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้รับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีดังกล่าว พบว่าตัวอย่างส่วนมาก 81.9% ระบุว่าตนเองมีกำลังในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้น และเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนควรจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงไปปฏิบัติ พบว่า อันดับแรก ระบุ การใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง 88.3% ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 86.9% ตั้งจิตตั้งใจทำความดีเพื่อตัวเองและสังคม 85.0% มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้ผิดรู้ชอบ 84.0% และมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 81.2% เช่นเดียวกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ได้การสำรวจความคิดเห็นของประชนทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 2,589 คน ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2552 พบว่า ประชาชนประทับใจ กับ การเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นต่างๆของประเทศ มากถึงร้อยละ 70.28% และร้อยละ 43.19% รับมีความสุขมาก ทุกครั้งที่ระลึกถึง ภาพพระราชกรณียกิจต่างๆที่ท่านทรงงานเพื่อประชาชน ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชน ตั้งใจทำถวายในหลวง ร้อยละ 53.82% เลือกเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต /ยึดมั่นในความดี ส่วนร้อยละ 43.71% ไม่อยากให้เอาความไม่สามัคคีกันของคนไทย ไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาท และคำว่า "ทรงพระเจริญ คือคำที่คนไทยอยากพูดมากที่สุด 38.74% รองลงมาร้อยละ 30.82% ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง นั่นคือผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่รัก เทิดทูนยิ่งของคนไทย แต่ ณ วันนี้ เมื่อคนไทยทั้งชาติได้ยินกระแสพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตรัสบอกคนไทยครั้งนี้แล้ว ว่า ความสุขของพระองค์คือสิ่งใด ก็คงไม่ใช่เรื่องเกินกำลังที่คนไทยจะรวมพลังทำเพื่อ "พ่อของแผ่นดิน เพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุขให้สมดั่งที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายตลอดมาก็เพราะต้องการเห็นพสกนิกรไทยมีความสุขนั่นเอง

Advertisement Replay Ad
โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กเมายา ซิ่งรถชนตร.สาหัส ลากร่างไกล 10 เมตร

เจ้าแม่นาคี "แต้ว ณฐพร" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุนาดูน

เจ้าแม่นาคี "แต้ว ณฐพร" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุนาดูน

ทุบสถิติ! แม่สุนัขโดเบอร์แมนออกลูก 18 ตัว มากสุดในออสเตรเลีย

ทุบสถิติ! แม่สุนัขโดเบอร์แมนออกลูก 18 ตัว มากสุดในออสเตรเลีย

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

มอบตัวแล้ว สาวทอมร่วมกับพวกอุ้มเหยื่อวัย 19 ปี

ลำดับเหตุการณ์ ก่อนอวสานหวย 30 ล้าน

ลำดับเหตุการณ์ ก่อนอวสานหวย 30 ล้าน

แพนเค้ก โพสต์คลิปแต่งหน้าบนรถ แต่คนโสดดูแล้วมดจะขึ้นตา

แพนเค้ก โพสต์คลิปแต่งหน้าบนรถ แต่คนโสดดูแล้วมดจะขึ้นตา

ฮือฮา สาวท้องแก่สุดกลั้น คลอดลูกกลางงานแต่งเพื่อน

ฮือฮา สาวท้องแก่สุดกลั้น คลอดลูกกลางงานแต่งเพื่อน

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

เปิดใจ พ่อครูแป้งถูกครูทอมลักพาตัว​ ลูกยังขวัญเสีย-ไปสอบจบป.โทไม่ได้

เปิดใจ พ่อครูแป้งถูกครูทอมลักพาตัว​ ลูกยังขวัญเสีย-ไปสอบจบป.โทไม่ได้

ประมวลภาพคนดัง แต่งชุดไทยจัดเต็ม งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ประมวลภาพคนดัง แต่งชุดไทยจัดเต็ม งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

เอ ศุภชัย ปลื้มมาก กลับบ้านมาเจอของขวัญสุดหรูจาก อั้ม พัชราภา

เอ ศุภชัย ปลื้มมาก กลับบ้านมาเจอของขวัญสุดหรูจาก อั้ม พัชราภา

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

พบศพผัวเก่าหึงโหด หลังยิงอดีตเมียเจ็บ ยิงกิ๊กวัยเกษียณดับ

ทราย เจริญปุระ เจอคนจอดรถขวางหน้าบ้าน แถมยังใส่เกียร์

ทราย เจริญปุระ เจอคนจอดรถขวางหน้าบ้าน แถมยังใส่เกียร์

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ผู้บัญชาการสอบสวนกลางยันหวย 30 ล้านใกล้จบ ยังอุบใครเจ้าของ

ลำดับเหตุการณ์ ป่วนปัตตานี-นราธิวาส

ลำดับเหตุการณ์ ป่วนปัตตานี-นราธิวาส

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตามไปดูบ้านสวน เอ อนันต์ ชีวิตเรียบง่าย ทุ่มเทเพาะกล้วยไม้คืนป่า

ตามไปดูบ้านสวน เอ อนันต์ ชีวิตเรียบง่าย ทุ่มเทเพาะกล้วยไม้คืนป่า

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์