รัฐธรรมนูญไทยที่เคยประกาศใช้

รัฐธรรมนูญไทยที่เคยประกาศใช้

มีทั้งสิ้น 18 ฉบับ ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เกิดจากคณะราษฎร์ ได้จัดร่างขึ้น มีระยะเวลาใช้ 5 เดือน 13 วัน

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475 รวมเวลาบังคับใช้ 13 ปี 4 เดือน 9 วัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการบังคับใช้นานที่สุด มีการรับรองสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ประชาชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญครั้งแรก

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 รวมเวลาบังคับใช้ 1 ปี 5 เดือน 28 วัน ให้เสรีภาพในการตั้งพรรคเป็นครั้งแรก และใช้การปกครองระบบ 2 สภา คือรัฐสภา และพฤฒสภา

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 มาจากคณะรัฐประหาร มีระยะเวลาใช้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มีชื่อเล่นว่า รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม เพราะพลโทหลวงกาจสงคราม รองหัวหน้าคณะรัฐประหาร ที่มีส่วนในการร่างเกรงว่าจะมีใครรู้เนื้อหา จึงยกร่างแล้วนำไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ำ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีการนำคำว่า วุฒิสภามาใช้เป็นครั้งแรกแทนพฤฒสภา

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มีระยะเวลาใช้ 2 ปี 8 เดือน 6 วัน เนื้อหาสำคัญ ห้าม ส.ส., ส.ว.เป็นข้าราชการ หรือทำการค้า กำหนดให้มีแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นครั้งแรก

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 บังคับใช้ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน ในช่วงนี้ มีการปฏิวัติยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 แม้เป็นธรรมนูญการปกครองชั่วคราว แต่บังคับใช้ถึง 9 น ให้มีสภาเดียว คือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้ง ทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย

8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มีอายุการใช้งาน 3 ปี 4 เดือน 27 วัน และถูกจอมพลถนอม กิตติขจร ทำรัฐประหาร

9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 มีอายุ 1 ปี 9 เดือน 22 วัน รัฐธรรมนูญนี้ มีจุดสนใจอยู่ที่ ม.17 ซึ่งให้อำนาจเพิ่มเติมสำหรับการบังคับการกระทำต่าง ๆ แก่นายกรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้ชื่อว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุด ให้ เสรีภาพประชาชนอย่างกว้างขวาง เพราะถูกร่างหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 แต่ระยะเวลาใช้เพียง 2 ปี ก็ถูกล้มเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 มีอายุเพียง 1 ปี

12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 มีอายุประมาณ 1 ปี กำหนดเวลาใช้เพื่อรอการเลือกตั้งเท่านั้น และมีบทบัญญัติ ม.27 ให้ความเห็นชอบในการใช้อำนาจเผด็จการของนายกรัฐมนตรี

13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ใช้ค่อนข้างยาว 12 ปีเศษ และถูกรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้ ส.ส.ต้องสังกัดพรรค

14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ใช้บังคับเพียง 9 เดือน 8 วัน โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ ให้ รสช.เป็นองค์กรกำหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับคณะรัฐมนตรี

15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นรัฐธรรมนูญที่มักจะถูกเรียกว่า รัฐธรรช. และใน ม.159 ให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เป็นเหตุให้ประชาชนต่อต้าน จนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ รวมระยะเวลาใช้ 5 ปี 10 เดือน 2 วัน

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ เน้นส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งนำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รวมเวลาใช้ 8 ปี 11 เดือน 8 วัน

17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 คปค.ได้ยกร่างขึ้นมาใช้บริหารประเทศชั่วคราว ประมาณ 10 เดือน

18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือฉบับปัจจุบัน ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำ และมีความพยายามจะแก้ไขดังที่ได้กล่าวไปแล้ว.

Advertisement Replay Ad
นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์