ร่ายรำกับธรรมะ

ร่ายรำกับธรรมะ

ร่ายรำกับธรรมะ

โดย : เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ

อยากให้ทุกคนช่วยเปิดใจ อยากจะถามว่า สิ่งที่ฉันทำ มันผิดวินัยพุทธไหม ถ้าเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้

หากจะมองว่า พุทธศาสนารับใช้สังคมอย่างไร อาจไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แนวทางพุทธหาใช่แค่การภาวนา ยังมีวิธีการอีกมากมายในการผสานวิถีพุทธเข้ากับวิถีโลกเพื่อช่วยเหลือผู้คน แม้กระทั่งการเต้นรำผสานก็สามารถเยียวยาผู้บาดเจ็บทางใจได้

"อยากให้ทุกคนช่วยเปิดใจ อยากจะถามว่า สิ่งที่ฉันทำ มันผิดวินัยพุทธไหม ถ้าเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้" Abhina Weerasinghe อดีตนักแสดงดังชาวศรีลังกาที่หันมาถือพรหมจรรย์ รักษาศีล 5 และใช้ศิลปะการแสดง การเต้นรำเยียวยาผู้คนที่มีปัญหา เล่าด้วยน้ำเสียงทรงพลังในวงเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมที่มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10 ประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

ในมุมของคนทำงานพุทธศาสนาเพื่อสังคม หลายคนมองว่า พุทธศาสนาไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิหลับตาค้นพบความสงบลำพังคนเดียว แต่มีมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้น เป็นไปได้ไหมที่เราจะนำ...ความกรุณาและปัญญาจากการศึกษาปฏิบัติธรรมมาช่วย เหลือผู้คนในสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคม

ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าปัญหาสีผิว ความแตกต่างชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ฯลฯ

หากมนุษย์เข้าใจธรรมะก็จะเข้าใจผู้คน ไม่แบ่งแยกเขาหรือเธอ เสมือน...โลกเป็นหนึ่งเดียวกัน

ดังนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิ ภายนอกดูสงบนิ่ง ส่วนภายในจะสงบหรือไหม เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ ประโยชน์อันใดจะก่อเกิด ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจสภาวะที่แท้จริง

"เวลาเราเปิดตาจากสมาธิ สติต้องอยู่กับเรา เราต้องปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างด้วยความกรุณา"

ความกรุณาในความหมายของ หลวงแม่ภิกษุณีธัมมนันทา วัตรทรงธรรมกัลยาณี คือ การรู้จักใช้ธรรมะทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยความเมตตา เหมือนเช่นเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมหลายประเทศมารวมตัวกันใน วาระที่ทำงานมานานกว่า 20 ปี พวกเขาได้นำแนวทางศาสนธรรมเป็นหลักสำคัญในการสร้างสันติภาพและความเป็นธรรม ในสังคม

เหมือนเช่นที่อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมในเมืองไทย บอกถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนต่างศาสนาว่า เราต้องเคารพศาสนาอื่นด้วย

"เราควรสำรวจการปฏิบัติ เวลาเราให้ทาน เราอวดความมั่งมีกับคนยากจนหรือเปล่า แทนที่จะทำเพื่อความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม..."

ทำทุกข์ให้สิ้น


ในมุมมองของผู้หญิงกับการนำพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง เยียวยาตัวเองและสังคม เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ หากกล่าวถึงบทบาทผู้หญิงที่นำพุทธศาสนามาใช้ในสังคม มีนักบวชหญิงและฆราวาสที่ทำงานด้านนี้หลายคน อย่างหลวงแม่ภิกษุณีธัมมนันทา ซึ่งมีบทบาททั้งการเป็นนักเขียนเผยแพร่ธรรมะในหลากมุมมอง การสอนธรรมะให้คนไทยและชาวต่างชาติ

หลวงแม่ภิกษุณีธัมมนันทา บอกว่า ในฐานะนักบวชชาวพุทธ เราต้องพยายามทำทุกข์ให้สิ้น ทำนิพพานให้แจ้ง นี่คือเป้าหมายหลักของการบวช และในความพยายามที่จะทำแบบนี้ เราจะทำอย่างไรที่จะช่วยสังคมรอบข้างได้ด้วย

"เราจะทำทุกข์ให้สิ้นเฉพาะตัวเราเป็นไปไม่ได้ เพราะประชาชนเลี้ยงเรา จึงเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเรากับสังคม เมื่อเราปฏิบัติตามแนวทางคำสอนพระพุทธเจ้า เพื่อคลายทุกข์ เราก็เอาเรื่องเหล่านี้มาบอกกล่าวคนในสังคม"

บทบาทของหลวงแม่ นอกจากการบรรยายธรรมทั้งการพูดและเขียนแล้ว ท่านยังมีคอร์สอบรมธรรมะสำหรับผู้หญิง 3 วัน ,คอร์สปฏิบัติและเรียนรู้ธรรมะกับชีวิต 7 วันเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยและต่างชาติ และการบรรพชาติสามเณรี โรงเรียนเพื่อชีวิตที่ดีและมีสุข 9 วัน เพื่อให้ผู้หญิงได้เข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวชหญิงตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ฯลฯ (ดูได้ที่เว็บ www.thaibhikkunis.org)

"เรารู้ว่าผู้หญิงจะบวชทันทีหรือบวชตลอดชีวิตเป็นเรื่องยาก หลวงแม่พยายามสรรหาผู้หญิงที่เอาจริงมานาน 8 ปี แต่เพิ่งมาคิดได้ว่า ปีนี้น่าจะเปิดบรรพชาสามเณรีทั่วไป 9 วัน ซึ่งผู้หญิงก็จะได้ฐานใจมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้น รู้ประวัติพุทธศาสนา เป็นสื่อที่จะบอกครอบครัวและสังคมว่า ผู้หญิงบวชได้"

ส่วนความเข้าใจเรื่องภิกษุณี หลวงแม่บอกว่า ความไม่เข้าใจ ไม่ถือเป็นปัญหา ในการเข้ามารับใช้พุทธศาสนา หน้าที่หลักคือ การให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องในพุทธศาสนา ถ้ามีความเข้าใจตรงนี้แล้ว การยอมรับเรื่องภิกษุณีจะเป็นไปตามธรรมชาติ

พุทธบำบัดใจ


Dharmacharini Ratnadharini นักบวชอีกคนในอังกฤษ ซึ่งอยู่ในชุมชนปฏิบัติตามแนวพุทธให้สอดคล้องกับวิถีสมัยใหม่ นอกจากใช้ชีวิตในชุมชนพุทธ อีกด้านก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม

"ชุมชนของเราเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้ามาศึกษาธรรมะ เข้าเงียบ และมีธรรมะสัญจร ตัวฉันต้องทำงานทั้งธุรกิจและเครือข่าย เพื่อให้จิตใจมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกันชีวิตก็ยุ่ง ฉันก็เลยเรียนเต้นรำเพื่อความผ่อนคลาย"

สำนักปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธที่ท่านอยู่ ไม่ได้อยู่ด้วยเงินบริจาคเหมือนเมืองไทย ต้องมีรายได้จุนเจือจากการทำงาน ซึ่งเธอเลือกทำธุรกิจสีเขียว และพวกเขาเห็นว่า การปฏิบัติธรรมคือ การฝึกอยู่ร่วมกับสังคม บางครั้งชุมชนพุทธแห่งนี้ก็มีบทบาทเข้าร่วมประท้วงในบางเรื่องที่เห็นว่า ไม่ถูกต้องในสังคม

นี่คือบทบาทส่วนหนึ่งในมุมกว้างที่ท่านเล่าถึงชุมชนชาวพุทธเล็กๆ ในอังกฤษ ส่วนในศรีลังกา แม้จะเป็นสังคมชาวพุทธ แต่ก็มีปัญหาสังคมมากมายไม่ต่างจากประเทศอื่น

Abhina Weerasinghe นักแสดงดังชาวศรีลังกาที่หันมาใช้ธรรมะและศิลปะการแสดงเยียวยาผู้คนที่มี ปัญหาในสังคม เธอพูดในที่ประชุมได้อย่างน่าฟัง ในสังคมศรีลังกา Abhina เป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงดัง

เธอเล่าถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตว่า หลังเหตุการณ์สึนามิ ประเทศของเราสูญเสียมาก ตอนนั้นฉันรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ดาราไปเยี่ยมคนที่สูญเสียญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ฉันร้องไห้อยู่ 4 วัน

"ตอนที่ฉันไปเยี่ยมผู้คนในเหตุการณ์นั้น ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามากอดฉันแล้วร้องไห้ ฉันไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่ยิ้ม...ยิ้ม ความจริงแล้วฉันน่าจะทำได้มากกว่านั้น ผู้หญิงคนนั้นบอกฉันว่า "ครอบครัวของฉันหายไปกับคลื่นยักษ์ แล้วร้องไห้" คำพูดนั้นทำให้หัวใจของฉันเปิด"

จากเหตุการณ์วันนั้น Abhina ใช้ความเป็นนักแสดงตระเวนหาทุนมาช่วยเหลือคน และไม่ได้สนใจอาชีพการแสดงอีกต่อไป เธอเริ่มช่วยเหลือผู้คน นำการแสดงเข้ามาบำบัดใจคนที่มีปัญหาในสังคม

นี่คือ สิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ เธอมีพลังข้างในที่จะทำเพื่อผู้อื่นและใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่คือ พลังการแสดงผสานกับการศึกษาและปฏิบัติตามแนวพุทธ แม้เธอจะไม่ได้บวช แต่ก็ถือศีล

"ฉันใช้วิธีการแสดงช่วยเหลือบำบัดผู้คน ทุกคนเชื่อใจฉัน เพราะฉันเป็นนักแสดง เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเข้าคอร์สบำบัดอยู่ครึ่งวัน เธอถามฉันว่า คุณเป็นนักมายากลหรือเปล่า"

เพราะพลังการแสดงที่เธอใช้ ทำให้ผู้หญิงที่มีบาดแผลทางใจกลับมาเต้นรำกับชีวิตได้อีก เธอบอกว่า เพิ่งทำงานทางธรรมะไม่นาน และมีคนบอกเธอว่า อย่าไปสอนธรรมะชั้นสูงกับผู้คนที่กำลังตกทุกข์ลำบากใจ เราต้องค่อยๆ สอน

กระบวนการบำบัดใจผู้คนตามวิธีการของเธอ นอกจากการแสดงแล้ว ยังมีการสอดแทรกธรรมะ เธอเล่าว่า ตัวเธอเองได้เรียนรู้การแสดงตามแบบวัฒนธรรมศรีลังกา งานส่วนใหญ่จะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง เรามีห้องเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เน้นเสียงเพลงและการแสดง

"การบำบัดผู้คนมีการเต้นรำ บางวัดก็ไม่สนับสนุน แต่ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน " Abhina เล่าถึงงานที่ทำ และย้อนถึงสมัยเป็นนักแสดงว่า ฉันเคยพูดอะไรบางอย่างที่ถูกต้องเกี่ยวกับนักการเมืองบางคนบนเวทีก่อนการ เลือกตั้ง จากเหตุการณ์นั้นทำให้บ้านของฉันถูกเผา เพื่อข่มขู่สิ่งที่ฉันทำ ตอนนั้นฉันอยู่ในอินเดีย

"ทั้งๆ ที่เวทีนั้นมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แต่ฉันเป็นผู้หญิงและเป็นม่ายด้วย ฉันจึงโดนเผาบ้าน ตอนฉันเหยียบเข้าไปในบ้านที่เหลือแต่ซาก มีสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือ รูปพระพุทธเจ้า ภาพนี้ถูกทิ้งไว้ ทำให้ฉันเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและรู้จักธรรมะ"

ปัจจุบันเธอทำงานในนามมูลนิธิ Abhina โดยเน้นเรื่องการใช้พุทธศาสนาเป็นรากฐานในการช่วยเหลือผู้คน นอกจากนี้เธอยังมีสถาบันสอนศิลปะการแสดง

Abhina ย้อนถึงชีวิตวัยเด็กว่า เธอมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ห่างไกลความเจริญ เวลาไปโรงเรียนต้องเดิน ไม่มีเงินจ่ายค่ารถ กลางวันไม่มีข้าวกิน เวลาเห็นเครื่องบินผ่านมาก็จะโบกมือไปมา และไม่เคยนึกว่าจะได้นั่งเครื่องบิน

จนในที่สุดเธอมีโอกาสเดินทางไปเรียนการละครที่อังกฤษ และมีโอกาสมากมายในชีวิต ทั้งชื่อเสียงและเงินทอง แต่เธอก็ไม่เคยลืมวิถีชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ และสังคมที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ณ วันนี้ เธอจึงพยายามช่วยเหลือผู้อื่น แม้จะไม่ยิ่งใหญ่ แต่เธอก็ภูมิใจ

พุทธเพื่อสังคม


ในสังคมพุทธญี่ปุ่นมีการนำธรรมะมาใช้ให้คำปรึกษา สำหรับคนคิดฆ่าตัวตาย ในไต้หวันใช้แนวพุทธร่วมกับศาสนาอื่น เพื่อทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับบ่อนกาสิโนและประสบความสำเร็จ ส่วนในสังคมไทยใช้พุทธศาสนาทำงานทั้งการศึกษาและเด็กยากจน รวมถึงปัญหาต่างๆ ในสังคม

นอกจากใช้พุทธศาสนาเพื่อหาทางออกให้สังคมแล้ว คนทำงานเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม ยังตระหนักถึงปัญหาของโลก หลายประเทศมีปัญหาไม่ต่างกัน คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สำหรับการนำพุทธศาสนามารับใช้สังคมไทย พระไพศาล วิสาโล บอกว่า คณะสงฆ์ไทยและฆราวาสที่มีบทบาทเพื่อสังคมยังมีไม่มาก และบางครั้งก็มองข้ามเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่จะใช้เวลาฝึกปฏิบัติกับตัวเอง

"คณะสงฆ์ไทยยังมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจ โดยเฉพาะในเรื่องเงิน อาตมาคิดว่า ควรมีจุดยืนห่างจากรัฐ แต่คณะสงฆ์ไทยผนวกรวมกับโครงสร้างของรัฐ ทำให้มหาเถรสมาคมเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อไปสู่ความยุติธรรมในสังคม เพราะมหาเถรสมาคมไม่ค่อยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม สนใจเฉพาะกิจการของสงฆ์"


พระไพศาล บอกถึงจุดอ่อนสถาบันสงฆ์ในเมืองไทยอีกว่า ทั้งส่วนของฆราวาสและคณะสงฆ์ ยังขาดการมีส่วนร่วมในสังคม ในอนาคตสถาบันสงฆ์ควรทำงานอย่างหนัก เพื่อส่งเสริมเสรีภาพภายในและภายนอก เพราะคนในสังคมมีความทุกข์มากมาย และโครงสร้างสังคมก็อ่อนแอ

 

 

Advertisement Replay Ad
ใจละลาย น้องลูกก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ใจละลาย น้องลูกก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

เตรียมเก็บอัฐิ “สตีเฟน ฮอว์คิง” ข้างเซอร์ไอแซก นิวตัน และชาร์ลส์ ดาร์วิน

เตรียมเก็บอัฐิ “สตีเฟน ฮอว์คิง” ข้างเซอร์ไอแซก นิวตัน และชาร์ลส์ ดาร์วิน

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

พลอย ชิดจันทร์ อวดหุ่นแซ่บ แช่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน

พลอย ชิดจันทร์ อวดหุ่นแซ่บ แช่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

แทบไม่เชื่อสายตา หญิงซื้อ “ปลาพิการ” กลับบ้านมาดูแลจนหายดี

แทบไม่เชื่อสายตา หญิงซื้อ “ปลาพิการ” กลับบ้านมาดูแลจนหายดี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์