กฟผ. จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร

กฟผ.  จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร

กฟผ. จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ อย่างเป็นทางการ ด้วยนวัตกรรมติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ร้อยละ 15-20 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ปีละ 1.46 ล้านหน่วย ทดแทนการใช้น้ำมันเตาปีละ 348,000 ลิตร ลดการปล่อย CO2 ลงปีละ 851 ตัน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ของจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อที่ผ่านมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร โดยมี นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมในพิธี ณ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร ได้รับการอนุมัติก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เป็นโรงไฟฟ้าที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ เรื่องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ทำให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย อีกทั้งช่วยอนุรักษ์พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยในอนาคตโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธรแห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร เป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ.2547-2558 (PDP 2004) ความโดดเด่นของโรงไฟฟ้าอยู่ที่การออกแบบด้วยการนำระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ต้นทุนต่ำ และช่วยเพิ่มค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแบบที่ติดตั้งคงที่ประมาณร้อยละ 15-20 โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการคิดค้นโดย กฟผ. (ทำการจดอนุสิทธิบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2546) และได้รับรางวัล ASEAN Energy Award เมื่อปี ค.ศ. 2005 สำหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์ดังกล่าว แผงโซลาร์เซลล์จะสามารถเคลื่อนที่ตามการโคจรของดวงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ 1.46 ล้านหน่วยต่อปี ทดแทนการใช้น้ำมันเตา 348,000 ลิตรต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนลงได้ 851 ตันต่อปี

โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อสร้างบนพื้นที่ขนาด 25 ไร่ในบริเวณเขื่อนสิรินธร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 222 ล้านบาท ประกอบด้วยแผงโซล่าร์เซลล์กว่า 7,000 แผง กำลังผลิตรวม 1,012 กิโลวัตต์ หรือ 1.012 เมกะวัตต์ ติดตั้งด้วยโซลาร์เซลล์ 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกรวม ( Poly crystalline silicon solar cell ) มีขนาดกำลังผลิตแผงละ 200 วัตต์ ติดตั้งแบบคงที่ 1 ชุด (10 แผง) รวมกำลังผลิต 2 กิโลวัตต์ และติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตย์ แบบถ่วงน้ำหนัก จำนวน 247 ชุด (4,446 แผง) ชุดละ 3.6 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้ง 889.2 กิโลวัตต์ และ ชนิดไร้ผลึก (Amorphous solar cell) มีขนาดกำลังผลิตแผงละ 40 วัตต์ ติดตั้งแบบคงที่ จำนวน 2 ชุด (50 แผง) กำลังผลิต 2 กิโลวัตต์ และ ติดตั้งบนระบบติดตามดวงอาทิตย์ แบบถ่วงน้ำหนัก จำนวน 110 ชุด (2,970 แผง) ชุดละ 1.08 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้ง 118.8 กิโลวัตต์

ในอนาคต โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับภาคการศึกษา และภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

 

Advertisement Replay Ad
5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์