ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) เปิดเผยว่า มรพส.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง และโควตา ประจำปี 2553 ใน 6 คณะ 60 สาขาวิชา จำนวน 2,976 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี รับ 260 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 คน การศึกษาพิเศษ 30 คน ภาษาอังกฤษ 30 คน สังคมศึกษา 40 คน พลศึกษา 30 คน ดนตรีศึกษา 30 คน คณิตศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 320 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาเคมี 30 คน ชีววิทยา 30 คน จุลชีววิทยา 20 คน ฟิสิกส์ 15 คน คณิตศาสตร์ 20 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน สถิติประยุกต์ 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รับ 180 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 คน วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 30 คน เกษตรศาสตร์ 50 คน แบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 20 คน วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 30 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 440 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 คน เซรามิกส์ 40 คน ออกแบบผลิตุตสาหกรรม 40 คน คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 80 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 240 คน แบ่งเป็นวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 40 คน วิชาเอกก่อสร้าง 40 คน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม 40 คน วิชา เอกการผลิต 40 คน วิชาเอกเครื่องกล 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 550 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาภาษาไทย 40 คน ภาษาอังกฤษ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 คน ภาษาญี่ปุ่น 30 คน ภาษาจีน 40 คน การพัฒนาชุมชน 40 คน บรรณารักษ ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40 คน นิติศาสตร์ 100 คน ดนตรีสากล 30 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน แบ่งเป็น วิชาเอกบริหารจัดการภาครัฐ 50 คน วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 50 คน วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 50 คน

คณะวิทยาการจัดการ รับ 1,200 คน จำแนกเป็น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 100 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 100 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 คน การบัญชี 50 คน บริหารธุรกิจ 800 คนแบ่งเป็น วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คนวิชาเอกการจัดการทั่วไป 100 คน วิชาเอกการบัญชี100 คน วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน วิชาเอกการตลาด 100 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คน และทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถดาวโหลดใบ สมัครจากเว็บไซต์ www.psru.ah, http://reg.psru.ac.th และสมัครได้ที่สถานศึกษา หรือที่กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16 ธันวาคม 2552 โทร. 0-5526-7050, 0-5526-7098-101

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 26 ทุน ในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7001 ต่อ 1000 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.psru.ac.th, http://reg. psru.ac.th

Advertisement Replay Ad
คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์