มาบตาพุดทำก๊าซพุ่ง

มาบตาพุดทำก๊าซพุ่ง

ผลระงับโรงแยกปตท.สรุปตัวเลขเสียหายยับแค่36รายเจ๊ง3แสนล.

ไทยสูญเกือบ 3 แสนล้านบาท ระงับ 36 โครงการมาบตาพุด กระทรวงอุตสาหกรรม ชงเสนอนายกฯ -ครม. ใช้เป็นกรอบตัดสินใจบริหารเศรษฐกิจประเทศ แถม ก.พลัง งาน ถูกหวยซวยด้วย เพราะโรงงานแยกก๊าซถูกระงับ ปีหน้าต้องนำเข้า ก๊าซหุงต้ม 1 แสนตันต่อเดือน ขู่อาจปรับขึ้นราคา หลังหมดมาตรการตรึงราคา ขณะที่ คพ. ระบุก๊าซรั่วไหลล่าสุดที่มาบตาพุด มีฤทธิ์เป็นกรด และไร้เครื่องมือตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายสรยุทธ เพ็ชร ตระกูล ผู้ช่วย รมต.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 15 ธ.ค.นี้ จะรายงานข้อมูลสถานะของ 65 โครงการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ที่ถูกศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับ ให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้สำรวจตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้เป็นกรอบตัดสินใจในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ มีรายงานจากกระทรวงอุตสาห กรรม ว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ส่งข้อมูลมาเพียง 36 โครงการ จากทั้งหมด 65 โครงการ โดยพบว่าผลของการระงับใน 36 โครงการ ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทย จะได้รับความเสียหายมูลค่า 283,964.77 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทบทางตรงต่อเงินลงทุน 87,945.95 ล้านบาท รายได้ที่เกิดจากการผลิต 93,449.00 ล้านบาทต่อปี ผลกระทบด้านสัญญากับผู้รับเหมา 19,540 ล้านบาท ค่าปรับที่เกี่ยวข้อง 2,765 ล้านบาท กระทบต่อคู่ค้า 19,051.50 ล้านบาท ผู้ให้บริการ 1,384.30 ล้านบาท ภาระชำระดอกเบี้ยเงินกู้ และชำระดอกเบี้ยผิดนัด 8,771.52 ล้านบาท, ว่างงาน 8,488 คน รายได้ค่าครองชีพของครัวเรือนหายไป 1,444.50 ล้านบาท เป็นต้น

ขณะที่ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน ระบุว่าโครงการที่ถูกศาลระงับ มี 19 โครงการเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงาน 4.8 หมื่นคน ทำให้เอกชนสูญเสียรายได้ทันที 8.87 หมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณานโยบายในการบรรเทาผลกระทบ ต่อไป และยังเป็นห่วงเรื่องของการใช้ก๊าซแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้มในประเทศ เนื่องจากมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ของปตท. ถูกระงับด้วย ซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ดังนั้นกระทรวงพลังงานได้ประเมินความต้องการใช้แอลพีจีของประเทศในปี 53 ว่าไทยต้องนำเข้าเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนตัน และหลังจากนโยบาย ตรึงราคาแอลพีจีสิ้นสุดลงในเดือน ส.ค. 53 กระทรวงจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับราคาใหม่ของแอลพีจี แต่ทั้งหมดต้องดูราคาน้ำมันก่อน โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องรับภาระชดเชยการนซแอลพีจีเฉพาะปี 53 สูงถึง 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนฯแน่นอน

รมว.พลังงาน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงถึงผลกระทบข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรม ชาติ เพราะหลังจากการระงับโครงการ ทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต และบางรายต้องนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

วันเดียวกัน นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนาย ประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงาน และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุกลิ่นก๊าซรั่วบริเวณภายในพื้นที่ ก่อสร้างบริษัทโกลว์ จำกัด ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ผวจ.ระยอง ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทย กล่าวสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบ

ทั้งนี้ นายสยุมพร เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่าในระยะ 3 เดือนแรก ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเฉพาะกิจ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางและตัวแทนจากชุมชนมาประจำ เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว สถานีตรวจวัดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดที่เพียงพอ ส่วนในระยะยาวควรพัฒนาขยายศูนย์เฝ้าระวังดังกล่าวให้ครบวงจร ซึ่งประชาชนและชุมชน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารเคมี หรือสารพิษที่เกิดขึ้นได้

มีรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ ถึงเหตุก๊าซรั่วไหลภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา จนมีผู้ล้มป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. 6 รายว่า หลังกรมฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับตำรวจ สภ.มาบตาพุด คาดว่าสารพิษดังกล่าว เป็นสารประเภทเอซิด ก๊าซ หรือ กลุ่มก๊าซที่มีความเป็นกรด โดยผู้ที่รับสารพิษในกลุ่มนี้เข้าไปจะเกิดอาการหายใจไม่ออก จุกแน่นหน้าอก และก๊าซในกลุ่มนี้ จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ จะใช้เครื่องมือตรวจสภาพอากาศเดิมที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ตรวจสอบไม่ได้ เพราะเป็นสารคนละชนิดกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งเครื่องมือชนิดพิเศษนี้ในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ในวันเดียวกันผลการมอบรางวัลบุคคลและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 52 เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน มหกรรมงานสิทธิมนุษยปรากฏว่า รางวัลประเภทภาคเอกชน ตกเป็นของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จากผลงานเรียกร้องให้ปรับปรุง โครงการมาบตาพุด ส่งผลให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับ 65 โครงการ

ที่โรงแรมโซฟิเทล สีลม เมื่อเวลา 18.00 น. นางอานน์มารี อีดรัค รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กล่าวภายหลังแถลงข่าวการมาเยือนประเทศ ไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.นี้ ว่า นักธุรกิจชาวฝรั่งเศสมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหามาบตาพุด แต่หลังจากตนและนักธุรกิจได้รับฟังคำชี้แจงจากภาครัฐบาลไทยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นอีกฉบับหนึ่ง ก็พอใจในคำชี้แจง โดยเชื่อว่าขณะนี้มีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสยังมั่นใจลงทุนในไทยต่อไป แม้การแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น แต่ก็ต้องการให้รัฐบาล แก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติกลับมาโดยเร็ว

ที่บ้านพิษณุโลก วันเดียวกัน นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งใช้เวลานานถึง 7 ชั่วโมงว่า เบื้องต้นสำหรับการกำหนดประเภทกิจการก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงนั้น คณะกรรมการจะหยิบยกโครงการ 34 ประเภท ตามที่สำนักงานแผนและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นตัวกำหนดว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่อ่อนไหวบ้าง โดยมีหลักเกณฑ์คือ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ พื้นที่ ชุ่มน้ำ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่ตั้ง อยู่ในรัศมี 2 กม.จากโบราณสถาน โบราณคดีหรือมรดกโลก พื้นที่ที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามมาตรา 32 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 34 ประเภทโครงการต้องทำทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการประเมินด้านสุขภาพ (เอชไอเอ).

Advertisement Replay Ad
“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์