ดีเอสไอพบพิรุธนิคมมาบตาพุดชงเป็นคดีพิเศษ

ดีเอสไอพบพิรุธนิคมมาบตาพุดชงเป็นคดีพิเศษ

จ่อรับกรณีมาบตาพุดเป็นคดีพิเศษ หลังดีเอสไอพบข้อมูลว่านิคมอุตฯ ปล่อยสารพิษกระทบความเป็นอยู่ประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อนตั้งโรงงาน ขณะที่นายกฯ ต่อต้านสภาวะโลกร้อน โวยมือมืดจ้างชาวบ้านถอนฟ้องมาบตาพุด ส่วน อภิ สิทธิ์ ฝากความหวังการประชุมสิ่งแวดล้อม 24 ธ.ค.นี้ ปัญหาจะคลี่คลาย ขณะที่ปลัดกระทรวง ให้อำนาจอุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงานหากเกิดก๊าซรั่ว ทางด้านประธาน ส.อ.ท.มาแปลก หนุน 20 โครงการที่ถูกศาลมีคำสั่งระงับ ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปก่อน แล้วไปรับความเสี่ยงเองในอนาคต

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. พ.ต.ท.ปกรณ์ สุขชีวะกุล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะ หัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสารพิษรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบ ข้อพิรุธหลายประเด็นในการขยายโรงงาน เช่น การขยายผังเมืองและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและวิถีชีวิตของประชาชน โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งดำเนินโครงการโดยไม่คำนึงถึงผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมกินพื้นที่ลงไปในทะเลโดยไม่สร้างแนวกันชนตามแนวชายหาด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล และน้ำกัดเซาะชายหาด

พ.ต.ท.ปกรณ์กล่าวอีกว่า ชุดสืบสวนดีเอสไอเชื่อว่ากรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีมูลความผิด ชาวบ้านและชุมชนซึ่งอยู่มาก่อนตั้งโรงงาน ได้รับผลกระทบจากภาวะ มลพิษจริง นอกจากนี้ยังมีประเด็นส่อให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลกวดขันการขยายโครงการก่อสร้างโรงงาน ดังนั้นตนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เสนอต่อนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาตัดสินใจนำคดีนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อ ขอมติให้รับเป็นคดีพิเศษต่อไป

ในส่วนของนายศรีสุวรรณ จรรยา นายก สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ในฐานะผู้ฟ้องคดีให้ 8 หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ร่วมกับชาวบ้านมาบตาพุด 41 ราย กล่าวว่า สมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ว่า ได้รับหมายคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ไปไต่สวนคดี ได้มีผู้แอบอ้างทำคำร้องขอถอนชื่อจากรายชื่อผู้ฟ้องคดีในวันที่ 24 ธ.ค. 52 เวลา 13.30 น. ที่ห้องไต่สวนที่ 8 ชั้น 3 ศาลปกครองสูงสุด ทั้งที่ชาวบ้านผู้ฟ้องคดี ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีรายชื่อเป็นผู้ถอนฟ้องคดีได้อย่างไร

จากการสอบถามชาวบ้านผู้ได้รับหมายเพื่อไปไต่สวนคำร้องการขอถอนคดีดังกล่าว ทำให้ทราบว่ามีอดีตผู้นำชุมชนบ้านบน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้มาหว่านล้อมชาวบ้านผู้ฟ้องคดีทั้ง 41 ราย ให้ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่า พร้อมจ่ายเงินค่าลงรายชื่อจำนวน 1,200 บาท โดยไม่บอกว่าจะนำไปทำอะไร เพียงแต่แจงว่าจะนำไปแจ้งศาลเพื่อให้โรงงานทั้ง 65 โ่งศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น เมื่อมีหมายศาล มาถึงชาวบ้านความจริงจึงปรากฏว่าไม่ใช่ตามเจตนารมณ์ของชาวบ้านที่ได้ลงนามไป แต่กลับเป็นการไปถอนฟ้องแทน ชาวบ้านจึงจะรวมตัวกันไปพบศาลตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าจะไม่มีการถอนฟ้องโดยเด็ดขาด

พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการใช้เล่ห์เพทุบายโดยไม่สุจริต สมาคมฯ ขอประณาม ว่าเป็นการกระทำที่ชั่วช้าเลวทราม เป็นพฤติกรรมหมิ่นศาลและหมิ่นกฎหมายตามประมวล กฎหมายอาญา ฐานให้ความเท็จต่อศาล เป็นพฤติการณ์ที่โง่เขลาเบาปัญญา โดยหารู้ไม่ว่าคดีนี้เป็นคดีสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถถอนฟ้องได้ นายศรีสุวรรณ กล่าว

เช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุด ว่าในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หากทางคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ศึกษาแล้วได้ข้อยุติเกี่ยวกับระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ จะนำมาพิจารณาในที่ประชุมคณะ กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้มีการประกาศใช้ และให้ 65 โครงการจะต้องเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้ได้เลย จึงหวังว่าจะสามารถปรับปรุงประกาศสิ่งแวดล้อมได้ในวันที่ 24 ธ.ค.นี้

ขณะที่นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการเดินทาง มาดูปัญหาที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง ว่าการมาในวันนี้ไม่ได้มาจับผิด แต่ปัญหาที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซบิวเทนขณะขนถ่ายในเรือ เห็นได้ชัดเจนว่ามี 2 หน่วยงาน คือ กรมเจ้าท่า กระทรวง คมนาคม และการนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาเป็นความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า และอาจมีการประสานงานกับการนิคมฯ ล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์

จึงขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ว่าต้องมีเจ้าภาพชัดเจน เวลาเกิดอุบัติเหตุ และทำขบวนการและขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยให้เวลา 30 วัน ซึ่งปลายเดือน ม.ค.นี้จะกลับมารับฟังความคืบหน้าในเรื่องนี้ทั้งที่ท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ทางด้านนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าได้มอบนโยบายให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศมีอำนาจ สั่งการให้โรงงานหยุดการผลิตทันที 30 วัน หากโรงงานใดเกิดปัญหาก๊าซรั่วหรือเกิดอุบัติอื่นจนทำให้ชาวบ้านเสียชีวิต เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ สาเหตุและดำเนินการแก้ไขต่อไป แต่หากมีเหตุการณ์ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจะเป็นดุลพินิจของอุตสาหกรรมจังหวัดว่าจะให้หยุดการผลิต หรือให้เจ้าหน้า ที่เข้าไปปรังปรุงให้ดีขึ้น

ขณะที่นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมาบ ตาพุดประมาณ 20 โครงการ จากทั้งหมด 65 โครงการที่ศาลปกครองสูงสีคำสั่งระงับ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ปกครอง ให้สามารถก่อสร้างต่อไปได้ เนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน

สอท.ต้องการให้ก่อสร้างต่อไปเพื่อให้ ทุกอย่างขับเคลื่อนได้ตามระบบ เพราะการก่อสร้างไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยให้เกิดการจ้างงานต่อไปอีกกว่า 3 หมื่นตำแหน่ง แต่ความเสี่ยงทั้งหมดต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการด้วยว่าจะสามารถทำการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และสุขภาพ (เอชไอเอ) ได้หรือไม่ เพราะหากผ่านในอนาคตก็สามารถดำเนินโครงการทันที แต่หากไม่ผ่านก็รับความเสี่ยงไป นายสันติ กล่าว

ทางด้านนายณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหา ชน) เปิดเผยว่าตามที่มีข่าวบริษัทผู้ผลิตน้ำมันดิบในอ่าวไทยบริเวณ จ.สงขลา ได้จัดจ้างบริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปตท. ขนส่งน้ำซึ่งมาจากกระบวน การผลิตน้ำมันดิบไปบำบัดยังต่างประเทศ และ มีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ทะเลนั้น ขอยืนยันว่า ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดมีการควบคุมเป็นอย่างดี ไม่มีการถ่ายหรือปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ทะเลแต่อย่างใด

ส่วนที่ จ.นครราชสีมา นพ.สมชาย ตั้งสุภาชัย ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่ากรณีโรงงานน้ำแข็ง ใน อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล ทำให้คนงานและชาวบ้านได้รับอันตราย 78 คน นั้น มีสาเหตุมาจากความประมาทของคนงานและเครื่องจักรชำรุด

สำหรับในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีโรงงานน้ำแข็งอยู่ 25 โรง ส่วนใหญ่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป และตั้งอยู่ใกล้ชุมชน แต่ละโรงใช้สารแอมโมเนียในการทำความเย็นมากกว่า 3,000 ลิตรต่อปี ถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลซ้ำอีก เนื่องจากโรงน้ำแข็งไม่มีระบบความ ปลอดภัยและระบบอาชีวอนามัยที่ดีพอ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือเตือนให้ผู้ประกอบ การโรงน้ำแข็งเฝ้าระวัง รวมทั้งให้ความรู้แก่คนงานและชาวบ้านหากเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล ต้องหาวิธีการป้องกันตนเอง โดยต้องอพยพออกจากที่เกิดเหตุทันที หรือผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูก และไปพบแพทย์ตรวจร่างกาย หลังเหตุระงับแล้ว.

Advertisement Replay Ad
"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์