ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 06.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 9 11 กุมภาพันธ์ 2553 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 เรื่อง "มุ่งสู่สุขะสังคมของผู้สูงวัยด้วยแนวทางชีวะแวดล้อม ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ครีมขัดรองเท้าเปลือกส้มโอ ซึ่งเป็นโครงงานที่สนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเปลือกส้มโอกลับมาใช้ประโยชน อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการเข้ากับการฝึกอาชีพเพื่อช่วยสร้างรายได้ และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ และพริกแกง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยูงงาม ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ของครูตำรวจตระเวนชายแดนให้แก่นักเรียน รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านมาตั้งแต่แรกเริ่ม จนสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในชุมชน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งต้องส่งตัวไปรักษาอย่างต่อเนื่อง ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้งที่ยังกำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบอาชีพ ในโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อ ทั้งยังมีพระราชดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และยังไม่มีงานทำด้วย จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรงานสหกรณ์ที่ดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์ และร้านค้า โดยมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผ่านทางร้านค้าสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ อาทิ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง โรคหัวใจรั่ว และพาร์คินสัน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขไทย-ลาว จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานีกาชาดสิรินธร ซึ่งเปิดให้บริการพยาบาลสุขภาพแก่ราษฎร ตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบันมีการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์ให้บริการฟื้นฟูป้องกันโรค คลินิกนิรนาม ให้คำปรึกษาและตรวจโลหิตโดยไม่ต้องระบุชื่อและที่อยู่ ด้านงานบริการโลหิต และด้านการบรรเทาทุกข์ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

ตลาดรีเทิร์นอีกแล้ว ลูกสาว "ป้าทุบรถ" จวกผอ.เขต แก้ปัญหาไม่ได้

ตลาดรีเทิร์นอีกแล้ว ลูกสาว "ป้าทุบรถ" จวกผอ.เขต แก้ปัญหาไม่ได้

เปิดใจสาวสุดผวา เจอลุงหัวร้อนหมวกกันน็อคฟาดรถ เรียก 300 บอกกูจะซ่อมเอง

เปิดใจสาวสุดผวา เจอลุงหัวร้อนหมวกกันน็อคฟาดรถ เรียก 300 บอกกูจะซ่อมเอง

โรงพยาบาลชี้แจง ดูดเสมหะเด็ก 3 ขวบจนตาห้อเลือด ยันไม่มีการทำร้าย

โรงพยาบาลชี้แจง ดูดเสมหะเด็ก 3 ขวบจนตาห้อเลือด ยันไม่มีการทำร้าย

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์