หนังหน้าไฟ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

หนังหน้าไฟ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

และคนที่ต้องรับศึกหนักคงหนีไม่พ้น ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่เปรียบเสมือนเป็น หนังหน้าไฟ ที่ต้องรับนโยบายจากฝ่าย เพื่อประสานไปยังข้าราชการประจำให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามนโยบายที่ รัฐมนตรี ต้องการ และเรื่องนี้ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เปิดใจกับ คม ชัด ลึก ถึงแนวทางการทำงานให้ฟังไว้อย่างน่าสนใจ

# เตรียมชงข้อมูลอะไรให้รัฐมนตรีบ้าง ?

// //

โชคดีที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม คนใหม่ เคยรับราชการเป็นผู้พิพากษาและเคยเป็น ผอ.กองวิชาการ กระทรวงยุติธรรม และนายพีระพันธุ์ติดตามงานของกระทรวงยุติธรรมมาโดยตลอด จึงไม่ต้องห่วงเรื่องการนำเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ

ทั้งนี้ เท่าที่ทราบงานในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและดูแลสิทธิของผู้บริโภค เป็นงานที่รัฐมนตรีคนใหม่ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากนายพีระพันธุ์เคยมีส่วนร่วมในจัดตั้งกรมคุ้มครองสิทธิฯ จึงอยากให้กรมนี้เป็นกฤษฎีกาภาคประชาชน ทำหน้าที่หลักในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ประชาชน ทั้งในด้านให้คำแนะนำ ผลักดันการแก้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน นอกจากนี้ยังต้องการให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อช่วยกันดูแลและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง

และในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว รัฐมนตรีเกรงว่าบัณฑิตจบใหม่อาจตกงาน จึงอยากให้กระทรวงช่วยว่าจ้างบัณฑิตจบใหม่ให้เข้ามาช่วยเสริมงานให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงก็พยายามว่าจ้างนิติกรที่เป็นบัณฑิตจบใหม่ แต่ติดขัดที่งบประมาณไม่เพียงพอ

#ร่วมงานกับรัฐมนตรีที่เป็นนักกฎหมาย จะง่ายกว่ารัฐมนตรีที่ไม่มีทักษะด้านกฎหมายหรือไม่?

ข้าราชการประจำพร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันนโยบายทุกเรื่องที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เราเป็นกระทรวงยุติธรรม จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราทำเต็มที่ วัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างนี้ นายพีระพันธุ์อยู่ในศาลมาโดยตลอดและมีส่วนร่วมปรับโครงสร้างกระทรวงยุติธรรม จึงไม่ต้องเริ่มต้นที่เอ บี ซี วิธีการทำงานต้องต่างกันกับรัฐมนตรีคนอื่น เพราะนายพีระพันธุ์รู้ว่าต้องการอะไร ในส่วนของข้าราชการก็ไม่มีปัญหา เราต้องการความชัดเจน เพื่อให้สบายใจที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ข้าราชการอาจต้องปรับตัวบ้าง แต่ถ้าเราทุกคนยึดมั่นบนหลักสุจริต ยุติธรรม ไม่มีอะไรต้องกังวล โดยตนเชื่อในคุณธรรมและสิ่งที่รัฐมนตรียึดมั่นและดำรงตนมาโดยตลอด ซึ่งรัฐมนตรีคงไม่ไประรานใครโดยไม่ถูกต้องหรือไม่มีเหตุผล

# ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมรู้สึกกังวล ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับกลุ่มอำนาจเก่าอย่างนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ที่เคยเป็นปลัดยุติธรรม มายาวนาน?

เป็นความบังเอิญที่นายสมชายเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลทุกกระทรวงก็พบกับความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทั้งหมด เพราะรัฐบาลพรรคไทยรักไทยต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลพลังประชาชนเป็นผู้บริหารประเทศต่อเนื่องถึง 8 ปี ข้าราชการทุกคนต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล

แม้ว่าอดีตผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมจะเคยเป็นนายกฯ แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเอาเรื่อง การเมือง เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการจึงไม่น่าจะต้องหวั่นไหว หากทำตามนโยบายที่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชา และเชื่อว่ารัฐมนตรีคงเข้าใจและมองด้วยความเป็นธรรม

#ดีเอสไอถูกมองว่าดำเนินงานผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง?

ดีเอสไอเพิ่งเริ่มต้นมาเพียง 5 ปี ทิศทางโดยรวมของกฎหมายและการทำงานของกรมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทย แต่การนำเอาแนวคิดใหม่มาปฏิบัติจริงไม่ง่ายนัก เพราะดีเอสไอก่อตั้งขึ้นในช่วงที่การเมืองผันผวนและมีนโยบายเชิงการเมืองสูงตลอดมา ส่วนตัวมองว่าดีเอสไอควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังนโยบายของรัฐมนตรี

#รัฐบาลมักเข้ามาสั่งการให้ดีเอสไอทำงานเฉพาะเรื่องให้ จนทำให้เสียภาพความเป็นกลาง?

ไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาก็อยากเข้ามาคุมกลไกตรงนี้ก่อน ถ้าไม่สร้างกลไกที่ดีในการทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้มีความเป็นอิสระพอสมควร ก็เป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ ไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด ตนจึงอยากสร้างหลักประกันให้ดีเอสไอ

#รัฐมนตรีอยากให้ทำเว็บไซต์รายงานความคืบหน้าของคดีเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้?

ความโปร่งใสและรวดเร็วเป็นหัวใจของงานยุติธรรม แต่ต้องดูว่าข้อมูลระดับใดเปิดเผยได้ ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยไม่กระทบต่อการสอบสวน

#งานของกระทรวงยุติธรรมถูกมองว่าเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ จะแก้ไขอย่างไร ?

งานอำนวยความยุติธรรมเป็นเรื่องยากและเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม มีทั้งปัญหาไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะกฎหมายไม่ยุติธรรมพอ และยังมีปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วไม่สามารถเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้ ที่ผ่านมากระทรวงมองปัญหาอย่างครอบคลุมและชัดเจน

ขั้นตอนต่อไปคือผลักดันอย่างไรให้เป็นรูปธรรม และถ้ารัฐบาลเห็นด้วยกับเราชัดเจน โดยยอมรับว่าความยุติธรรมไปไม่ถึงคนรากหญ้า ก็ต้องเพิ่มแรงผลักให้มากขึ้น โดยเข้าไปให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พวกเขาในการป้องกันอาชญากรรมระดับชุมชน รวมถึงการพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนระดับรากหญ้า

** ปิยะนุช ทำนุเกษตรไชย**

อาถรรพณ์นรกซานติก้า ที่ดินนี้มีตำนาน...เลือด!!!

จากที่ดินทำเลทองย่านเอกมัย เพียงชั่วข้ามคืนของวันแรกที่ย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2552 กลับกลายเป็นสุสานของเหยื่อเพลิงนรก นำมาสู่การผูกโยงถึงความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับ สุสานซานติก้าผับ ด้วยความหวาดผวา และบอกเล่าถึงเรื่องราวอาถรรพณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงลางร้ายบอกเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุที่นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้

Advertisement Replay Ad
บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์