ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกลองแม่คี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการงานอาชีพ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยด้านการปศุสัตว์จากหลายหน่วยงาน ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ราษฎรสามารถเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำควารู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำริให้โรงเรียนชุมชน และหน่วยงานสาธารณสุข ช่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กทารกแรกเกิดถึง 3 ปี ให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการที่พร้อมก่อนเข้าเรียน ในตอนบ่าย สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทอดพระเนตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่สอนหลักสูตรพื้นฐาน ใหเด็กเกิดความคุ้นเคย และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และในระดับมัธยมศึกษาเน้นให้นักเรียนศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และรักษาความชื้นของดินในแปลงผัก นอกจากนี้ ยังขยายผลไปสู่ชุมชนให้ราษฎรในพื้นที่มารับพันธุ์หญ้าแฝกไปปลูกและใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกได้ตามพระราชดำริและได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการปลูกหญ้าแฝก เพื่อขยายพันธุ์และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขาบ้านกุยตอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูมิเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านกุยเลอตอ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กที่อยู่ห่างไกล และด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมฝึกอาชีพ มีการจัดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีจำนวนมาก และยังสอนการทอผ้าด้วยกี่เอว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

SETA  2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์