ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2554

ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 12.25 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดอาคารคณะนิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อำเภอวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านวิชาการ เนื่องจากมีจำนวนครูที่เพียงพอในการสอนแต่ละวิชา มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และในท้องถิ่น รวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านโรงอาหาร ห้องครัว อาคารเรียน และแปลงเกษตร ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด "อาคารเรียนคุณคีรี-อัญชลี กาญจนพาสน์และเพื่อน โรงเยนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับปราชญ์ในชุมชนอีกด้วย ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด "อาคารเรียนพระราชทาน โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข มูลนิธิสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 1 ตำบลวังทอง ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ในการจัดสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารหลังเก่าที่คับแคบและชำรุด ปัจจุบันได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสามัคคีและมีความสุข ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครองราชย์ปีที่ 50 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอ-เน็ต (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 สูงเป็นอันดับ 1 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 183 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจากครูตรวจตระเวนชายแดนสามารถจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดีมีการประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นช่วยประกอบการสอน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการตามคำขวัญ "อาหารปลอดภัย สุขน่าใช้ เด็กไทยฟันดี เป็นผลสำเร็จ ทำให้ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์