ค้นหาข่าว  
หน้าแรกข่าว > ราชสำนัก(test)
 ข่าวราชสำนัก(test)ประจำวันที่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดงานวันปลาสวยงามแห่งชาติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันปลาสวยงามแห่งชาติ ประจำปี 25&#x
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราช
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้า
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าดังนี้
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันอาหารโลก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2549 เมื่อเ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทอดพระเนตรการแสดง PIANO�
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทอดพระเนตรการแสดง PIAN&#
สถานการณ์น้ำท่วม
รัฐบาลชั่วคราว พล.อ.สุรยุทธ์
ลาก่อน "ดอนเมือง" - ต้อนรับ"สุวรรณภูมิ"
รัฐประหาร 19 ก.ย. 2549
   
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะกลับเมืองไทย คุณเห็นด้วยหรือไม่?
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
 
พระราชกรณียกิจ
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 วันนี้ เวลา 16.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
พระราชกรณียกิจ
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 วันนี้ เวลา 16.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านศัลยกร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ภาคพื้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 0
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน�
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัด
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ เมื่อเวลา &
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า &
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า ดังนี้ เมื่อเวลา 13
พระราชกรณียกิจ
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 วันนี้ เวลา 16.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
พระราชกรณียกิจ
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 วันนี้ เวลา 18.14 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน เวลา 16