แท็ก

กรมอุตุนิยม

ภาคเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็น ยอดภูหนาวจัด

ภาคเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็น ยอดภูหนาวจัด

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศภาคเหนือและอีสานอากาศหนาวเย็น มีหมอกในตอนเช้า ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ภาคใต้ฝนลดลง