แท็ก

การประปาสำนักงานใหญ่

ไฟไหม้สำนักงานใหญ่การประปา แจ้งวัฒนะ อาคารเริ่มทรุด

ไฟไหม้สำนักงานใหญ่การประปา แจ้งวัฒนะ อาคารเริ่มทรุด

ไฟไหม้อาคาร การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ยังคุมเพลิงไม่ได้