แท็ก

การเมืองวันนี้

บัญญัติชี้การเมืองวันนี้สร้างภาพ-ใส่ร้าย

บัญญัติชี้การเมืองวันนี้สร้างภาพ-ใส่ร้าย

'บัญญัติ' ขึ้นเวทีสานเสวนา ชี้ การเมืองวันนี้พูดความจริงน้อยลง มีแต่สร้างภาพและใส่ร้าย ยัน ร่างปรองดองแค่นิรโทษกรรม