แท็ก

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

ขรก.เฮ! พ.ร.บ.ปรับขึ้นเงินเดือนมีผลแล้ว มีผลย้อนหลัง1ธ.ค.57 !!

ขรก.เฮ! พ.ร.บ.ปรับขึ้นเงินเดือนมีผลแล้ว มีผลย้อนหลัง1ธ.ค.57 !!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)จำนวน4 ฉบับ

ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือน ขรก. 4% ขยายเพดานขั้นสูง 10% มีผล 1 ธ.ค.57

ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือน ขรก. 4% ขยายเพดานขั้นสูง 10% มีผล 1 ธ.ค.57

ครม.เห็นชอบขึ้นเงินเดือน ทหาร ตำรวจ ครู และข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่ม 4% รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานราชการ พร้อมขยายเพดานเงินเดือนอีก 10% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.57 เป็นต้นไป

ศธ.ชงครม.ขึ้นเงินเดือน พนักงาน 76 มหาวิทยาลัยรัฐ 6 หมื่นคน มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค.55

ศธ.ชงครม.ขึ้นเงินเดือน พนักงาน 76 มหาวิทยาลัยรัฐ 6 หมื่นคน มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค.55

พนักงานมหา′′ลัยเฮ ศธ.ชง ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนกว่า 6 หมื่นคน 76 มหาวิทยาลัยรัฐทั่วประเทศ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.55

ข้าราชการ ลูกจ้าง เฮ รับเงิน 15,000 บาท รับขวัญปีใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้าง เฮ รับเงิน 15,000 บาท รับขวัญปีใหม่

กระทรวงการคลังเตรียมประกาศปรับรายได้ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป รับเงินเดือนบวกเงินเพิ่ม ต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 ต่อเดือน