แท็ก

ข่าวพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่

ควันสีขาว! ได้พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่แล้ว

ควันสีขาว! ได้พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่แล้ว

ควันสีขาวออกมาจากปล่องไฟวิหารน้อยซิสทีน ที่สำนักวาติกัน เป็นสัญญาณว่าเลือกพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ได้แล้ว