แท็ก

คนตัวเล็กที่สุดในโลก

คนตัวเล็กที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้ว

คนตัวเล็กที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้ว

กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด รายงานว่า นายเหอ ปิงปิง (He Pingping) คนตัวเล็กที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงเพียง 75 เซนติเมตร เสียชีวิตแล้วที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ด้วยวัย 21 ปี